Vinkit Google Ads Display-mainontaan

Display-mainonnalla tarkoitetaan visuaalisia bannerimainoksia, jotka näkyvät miljoonilla Googlen hakukumppaneiden sivustoilla, mobiilisovelluksissa, Gmailissa ja YouTubessa. Mainokset koostuvat tekstien, kuvien ja videoiden yhdistelmistä. Display mainonnalla voidaan tehokkaasti tavoittaa ostopolun eri vaiheissa olevia asiakkaita ja rakentaa markkinointiputkea, jonka avulla käyttäjiä tuodaan lähemmäksi konvertoitumista. Tässä artikkelissa: Display-mainonnan kohdistaminen Display-mainontaa voi hyödyntää sekä uusille yleisöille brändin tunnettuuden edistämiseksi että olemassa […]

Vinkit Google Ads Display-mainontaan Read More »