Projektina uudet kotisivut yritykselle

Alkusyksystä 2022 totesimme Kaupallisen tiimissä yhteen ääneen, että omat verkkosivumme kaipasivat todella kipeästi päivitystä. Vaikka töitä ja kiirettä riitti asiakkaidemme projektien ja toimeksiantojen parissa, emme voineet tuudittautua siihen uskoon että näin olisi automaattisesti jatkossakin. Emmekä halunneet pahoitella enää yhdellekään potentiaaliselle asiakkaalle tai yhteistyökumppanille sitä, että ”suutarin lapsella ei ole kenkiä” – ovathan kotisivut yritykselle kuin yritykselle nykypäivänä todella tärkeät.

Harvoille on enää epäselvää, miten tärkeässä roolissa nettisivut ovat yrityksen kasvun ja menestymisen kannalta, oli sivustolla verkkokauppaa tai ei. Yrityksen toimialasta riippumatta erittäin suuri osa potentiaalisista asiakkaista tutustuu yritykseen ensin netissä, ja tekee verkkosivujen pohjalta omat päätelmänsä yrityksen luonteesta, laadukkuudesta, luotettavuudesta jne.

Oli aika toimia kuten saarnaamme, ja uudistaa yrityksemme kotisivut.

Tässä artikkelissa:

Uudet kotisivut tai vanhojen päivitys - milloin ja miksi?

Kaupallinen.fi on toteuttanut monenlaisia verkkosivuprojekteja, useimmiten osana kokonaisvaltaista markkinoinnin kasvukumppanuutta. Monesti on ollut järkevintä suunnitella uusi verkkosivusto kokonaan alusta, jotta jo rakentamisen alkumetreiltä asti on pystytty huomioimaan riittävästi mm. saavutettavuus, hakukoneoptimointi, asiakaspolut ja konvertointi. Toisinaan taas verkkopalvelun perusta on ollut siinä määrin toimiva, että halutulle tasolle on päästy hienovaraisemmilla rakenteellisilla ja teknisillä muutoksilla. Näissä tapauksissa on pääroolissa yleensä ollut sisällön kehittäminen niin määrällisesti kuin laadullisesti.

Oman sivustomme kohdalla oli selvää, ettei pieni pintaremontointi ja täydentäminen riittäisi. Yrityksemme palveluihin oli tullut joitakin muutoksia siitä muutaman vuoden takaisesta tilanteesta, kun nettisivut oli luotu. Sivujen sisältö ei ollut sen suhteen enää ajan tasalla, ja rakennekin pohjautui aiempaan palvelutarjontaan. Turhilla höysteillä kuormitetut sivut latautuivat toivottua hitaammin, eikä responsiivisuuskaan ollut aivan täydellistä. Hakukonenäkyvyys oli vain välttävällä tasolla, sillä silloinen sivurakenne ja köyhähkö sisältö eivät antaneet eväitä parempaan. Ulkoasultaan sivusto oli meidän makuumme liian tumma, raskas ja tunkkainen eikä mielestämme kuvastanut yrityksemme energistä ja tuloshakuista tyyliä.

Edellä mainitut ovat kaikki hyviä syitä uudistaa verkkopalvelu. Tunnistatko tilanteen kaikilta tai joiltain osin? Jos aika on ajanut ohi yrityksesi kotisivuista, ota yhteyttä niin mietitään yhdessä, mitkä ovat pahimmat ongelmakohdat ja miten niitä kannattaisi ratkoa. Ehkä saat kävijämäärät ja myyntisi nousuun antamalla meidän esimerkiksi hakukoneoptimoida sivustoasi. Joskus paras ratkaisu on rakentaa kokonaan uudet kotisivut yritykselle, joka tällöin saa myös loistavan pohjan ja keskiön kaikelle muullekin markkinoinnilleen.

Huolellisella suunnittelulla toimivimmat kotisivut yritykselle

On aina hienoa ja innostavaa nähdä konkreettisesti, kuinka uusi sivusto alkaa rakentua silmien edessä… mutta jos ja kun tarkoituksena kuitenkin on luoda mahdollisimman toimiva ja hyödyllinen verkkopalvelu, on ennen hihojen käärimistä maltettava tehdä suunnitelmat ja pohjatyö huolella.

Meidän mielestämme on aina parasta lähteä liikkeelle miettimällä ja kirkastamalla ajatukset siitä, kenelle ja miksi sivusto tehdään. Millaisia kävijöitä sivustolle tavoitellaan ja mitä heidän toivotaan sivustolla tekevän? Vastaukset näihin kysymyksiin vaikuttavat suunnitellessa eri osa-alueita, kuten sitä millaista sisältöä tarvitaan, miten se jaotellaan ja esitetään ja miltä se näyttää visuaalisesti. Katsotaanpa näitä asioita tarkemmin.

Sisältö – kohderyhmän houkuttelua

SUUNNITTELU

Mikä on sellaista sisältöä, joka tuo juuri oikeanlaiset kävijät sivustolle? Tätä varten mekin teimme hakusanatutkimusta. Sen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat ne sanat ja termit joita käytetään, kun yrityksen tuotteita tai palveluita haetaan netissä.

Yrityksen kotisivujen perussisältö koostuu yleensä aina tietenkin siitä, millainen yritys on ja mitä se myy tai tarjoaa – meidän tapauksessamme digimarkkinoinnin palveluja. Samat asiat voi kuitenkin ilmaista eri tavoin, ja hakusanatutkimus ohjaa käyttämään oikeita termejä, niitä joita asiakkaatkin käyttävät. Nämä avainsanat saattavat tuntua itsestäänselvyyksiltä, mutta yllättävän usein ne eivät olekaan samoja kuin mitä yrityksen sisällä käytetään. Itse emme sinänsä törmänneet suuriin yllätyksiin tämän suhteen, mutta avainsanoja hiottiin vastaamaan uutta palvelukonseptiamme.

Perussivujen lisäksi hakusanatutkimus auttaa laajemmin sisällön optimoimisessa antamalla osviittaa siitä, mistä muista yrityksen toimi-alaan liittyvistä aiheista ihmiset tekevät hakuja. Kirjoittamalla näistä aiheista kiinnostavaa ja laadukasta sisältöä vaikkapa blogisivuilleen, yrityksellä on mahdollisuus nousta hakukoneiden tuloksiin ja kerätä sitä kautta sivuilleen juuri oikeanlaisia kävijöitä.

Jo kotisivujen suunnitteluvaiheessa kannattaa hahmotella alustavaa sisältösuunnitelmaa julkaisun jälkeisillekin kuukausille, jotta kaikki tärkeimmät avainsanat ja esimerkiksi kausiluonteiset aiheet tulevat katetuksi. Meillä Kaupallisella on pitkä lista asioita, joista haluamme vielä kirjoittaa – uusi sivustomme on sisällöltään vielä lapsen kengissä. Lisäksi kattavimmankin verkkosivuston kohdalla on otettava huomioon, että ihmisten hakukäyttäytymisessä tapahtuu muutoksia – siksi sisällön hakukoneoptimointi ei ole koskaan ”valmis”.

Rakenne ja toiminnallisuudet – sujuvuus tärkeintä

SUUNNITTELU

Optimaaliseen sivustorakenteeseen vaikuttaa moni asia, mutta sitäkin on syytä ajatella erityisesti hakukoneoptimoinnin kannalta. Hakusanatutkimuksen pohjalta saadaan hyvää pohjaa sille, mitä eri sivuja verkkopalvelussa tulisi olla. Yleensä ei esimerkiksi kannata sijoittaa useampaa aihetta koskevaa sisältöä samalle sivulle, vaan jakaa aihepiirit omille sivuilleen avainsanojen (eli käytännössä ihmisten käyttämien hakutermien) mukaisesti.

Liian ”syvä” navigaatiorakenne, jossa jollekin sivulle pääsemiseen vaaditaan useita klikkauksia, ei ole käytettävyydeltään hyvä. Se on yksi niistä verkkopalvelun piirteistä, joilla on suuri vaikutus käyttäjien konvertoitumiseen. Asiat joita sivustolla vierailevien toivotaan tekevän – kuten lomakkeen täyttäminen, varaus tai osto – täytyy tehdä heille kaikilta osin mahdollisimman helpoksi ja intuitiiviseksi. Tässä on huomioitava myös yksittäisen sivun rakenne ja toiminnallisuudet, niin että tärkeät asiat osuvat silmiin luonnostaan ja oikeassa kohtaa ja käyttäjä ymmärtää mitä mistäkin klikkauksesta ja napin painalluksesta tapahtuu.

Verkkokaupoissa ostopolun sujuvoittaminen on ilman muuta avainasemassa konversioiden kannalta: on erittäin tärkeää ettei asiakasta päästetä eksymään toivotulta reitiltä tai ärsyyntymään ja kyllästymään hankalaan etenemiseen. Mutta helppokäyttöisyys vaikuttaa konversioihin ihan kaikilla sivustoilla, joiden tavoite on saada asiakkaat kiinnostumaan yrityksestä ja sen palveluista ja esimerkiksi tilaamaan uutiskirje tai lähettämään tarjouspyyntö. Siksi navigaatio ja painikkeet ja ylipäänsä liikkuminen sivustolla on suunniteltava selkeäksi.

Suunnitteluvaiheessa on myös selvitettävä millaisia toiminnallisuuksia sivuille tarvitaan ja mitkä ovat toimivimmat tavat toteuttaa ne. Kaupallinen.fi-sivuille ei tässä vaiheessa ollut tarvetta rakentaa mitään sen monimutkaisempaa kuin lomaketoiminnot sekä chat. Meille oli järkevintä yhdistää ne käyttämäämme CRM-järjestelmään eli HubSpotiin. Hyvin monenlaisia toiminnallisuuksia voidaan toteuttaa WordPressin lisäosien avulla ja integroimalla muihin ohjelmistoihin ja järjestelmiin. Huolellisella suunnittelulla esimerkiksi varausjärjestelmä saadaan sijoitettua saumattomaksi osaksi verkkopalvelua.

Ulkoasu – yhtenäinen ja selkeä tyyli

SUUNNITTELU

Ulkoasun suunnittelu on tärkeä vaihe verkkosivuprojektissa, mutta mielestämme sen vuoro on vasta sitten, kun sisällön ja rakenteen hahmottelu on riittävän pitkällä. Sivuston ulkoasun ja tyylin tulisi tukea sisältöä ja rakennetta yhteisessä tavoitteessa: käytettävyyden ja sitä kautta konversion parantamisessa. Turhat temppuilut ja tilpehöörit on parempi unohtaa ja keskittyä linjakkaaseen, rauhalliseen esillepanoon. Uusilla Kaupallinen.fi-sivuilla hyvään käytettävyyteen on pyritty mm. näillä visuaalisilla keinoilla:

 • sivun eri osien, tekstin, kuvien, painikkeiden jne. selkeä ja ilmava asettelu
 • yhtenevät muotoilut saman tyyppisissä elementeissä kautta sivuston
 • sivujen rytmittäminen eri kokoisilla otsikoilla, jakajilla ja taustavärin vaihdolla
 • hillitty värimaailma, jolloin tehosteväreillä saadaan haluttuja kohtia nousemaan esiin
 • ulkonäöltään muuttuvia tai liikkuvia elementtejä säästeliäästi (funktionaalisesti esim. painikkeissa)
 • sivu-layout, joka on selkeä, helposti hahmotettava ja toimiva myös mobiilissa (responsiivisuus)

Sanomattakin on selvää, että kotisivujen ulkoasun tulee olla yrityksen brändin mukainen. Usein yrityksillä on jo olemassa graafinen ohjeistus, jossa määriteltyjä logoja, fontteja ja värejä käytetään yhtenevästi myös verkossa. Toisaalta, jos yrityksen visuaalinen ilme kaipaa päivittämistä, se on varsin luontevaa tehdä verkkosivu-uudistuksen yhteydessä. Meillä Kaupallisella se oli ajankohtaista, ja tekemästämme visuaalisen ilmeen uudistuksesta voit lukea lisää aiemmasta blogipostauksestamme.

Kotisivut yritykselle - visuaalisen ilmeen elementtejä
Visuaalisen ilmeen tulisi kuvastaa yrityksen brändiä ja olla yhtenäinen kautta koko sivuston.

Oikeilla työkaluilla luja mutta joustava perusta kotisivuille

Kun tavoitteet ja määrittelyt verkkopalvelun sisällön, rakenteen ja ulkoasun suhteen ovat selvillä ja tiedetään mitä ollaan tekemässä, päästään tehokkaasti ja vauhdilla rakentamaan sivustoa. Teknistä pohjaa ja kehitysympäristöä voidaan toki lähteä luomaan jo suunnittelun ollessa vielä käynnissä.

Kaupallisen omassa verkkouudistuksessa noudatimme samoja periaatteita ja käytimme samoja ratkaisuja kuin yleensäkin silloin, kun rakennamme uudet kotisivut yritykselle. Vankkana pohjana toteutuksillemme toimii WordPress-julkaisujärjestelmä, joka on monipuolinen, joustava ja jatkuvasti kehittyvä alusta monenlaisille ja -kokoisille sivustoille.

Teema ja sivunrakentaja – tehokkuutta tekemiseen

TOTEUTUS

WordPress-sivuston sisältö muotoillaan ja esitetään teeman (theme) avulla. Sen tärkeimpiä tehtäviä on pitää sivusto yhtenäisen ja linjakkaan näköisenä, mutta teema ei vaikuta ainoastaan sivujen ulkoasuun vaan myös toimintoihin ja ominaisuuksiin. Valmiita WordPress-teemoja ja niiden tarjoamia sivumallistoja on olemassa tuhansia. Valintaa helpottaa, kun tukeudutaan suunnitteluvaiheessa kirkastettuihin linjauksiin ja tavoitteisiin.

WordPress-teema on mahdollista luoda myös alusta asti itse käyttämällä html-, css-, php- ja javascript-koodia, mutta monille yrityksille se on aivan liian aikaavievä ja kallis lisäosio verkkoprojektiin. Kaupallisella suosimme kevyitä ja silti monipuolisia valmiita teemoja, joita voimme joustavasti muokata monin tavoin luodaksemme yksilölliset, vaikuttavat ja yrityksen brändiä tukevat kotisivut. Omalle sivustollemme valitsimme Astran, joka on yksi suosituimmista WP-teemoista mm. erinomaisen mobiiliresponsiivisuuden ja nopean latautumisen vuoksi.

Sivujemme koostamiseen käytimme page builderia eli visuaalista sivunrakentajaa – samaa työvälinettä ja työtapaa kuin asiakkaillemmekin. Se kuinka paljon page builder nopeuttaa ja helpottaa tekemistä peittoaa mielestämme sen tuomat pienet rajoitukset mennen tullen. Kymmenistä vaihtoehdoista suosikkimme on Elementor, sillä se on hyvin monipuolinen mutta silti kevyt (eli sivut latautuvat nopeasti) ja mukavan nopea ja intuitiivinen käyttää. Sivujen muokkaaminen Elementorilla ei välttämättä vaadi lainkaan koodaamistaitoja. Tällä tavoin teemme siis asiakasyrityksillemme helpommaksi jatkaa sivujen päivittämistä ja täydentämistä omillaan sen jälkeen, kun projekti on meidän osaltamme saatu päätökseen.

Elementorissa sivujen responsiivisuuden toteuttaminen on tehty huomattavan helpoksi. Käyttäjän tulee vain muistaa käyttää näitä ominaisuuksia hyväkseen ja tehdä säädöt erikseen mobiililaitteita varten. Responsiivisuus on tänä päivänä käytännössä kaikille verkkopalvelulle täysin ”pakollista”, kun mobiilikäyttö on keskimäärin jo ylittämässä tietokonekäytön. Kaikilla toimialoilla näin ei tietenkään ole, mutta hakukonenäkyvyyden takia responsiivisuudesta on silti huolehdittava. Google jakaa pisteitään ja sijoituksiaan nimenomaan mobiilisivuston perusteella.

Lisäosat – täsmäapua erikoistehtäviin

TOTEUTUS

WordPress-pohjalle tehdylle verkkosivustolle voidaan lisätä erilaisia toiminnallisuuksia ja apuvälineitä lisäosien (plugins) avulla. Niiden kanssa on kuitenkin syytä pysyä maltillisena ja asentaa vain oikeasti tarpeelliset, sillä kaikki ylimääräinen koodi periaatteessa hidastaa sivuston toimintaa. Osa tarjolla olevista lisäosista on kuitenkin hyvinkin hyödyllisiä ja usein helpoin tapa toteuttaa tietty toiminnallisuus. Kaupallisen kotisivuille latasimme harkitusti muutamia lisäosia tiettyjä tärkeitä toimintoja varten:

 • varmuuskopiointi ja koko sivuston tuonti ja vienti – All-in-One Migration
 • analytiikan (Google Tag Manager) kytkeminen – GTM4WP
 • sivuston/palvelimen optimointi ja tietoturva – SiteGround Optimizer ja SiteGround Security
 • hakukoneoptimointia avustavat toiminnallisuudet – Yoast SEO
 • uudelleenohjaukset – Redirection (mm. liikenteen ohjaamiseen vanhalta sivustolta uudelle)

Myös GDPR-vaatimusten mukaisen evästeilmoituksen rakentamiseen on saatavilla niin ilmaisia kuin maksullisiakin lisäosia. Uudelle Kaupallinen.fi-sivustolle evästeiden hallinta toteutettiin erillisen CookieHub-palvelun kautta.

Kotisivut yritykselle -konvertointi
Konversioihin voidaan pyrkiä monin keinoin, esimerkiksi selkeillä ja houkuttelevilla CTA-painikkeilla.

Projektina kotisivut yritykselle – mikä on tärkeää?

Mikään yritys tuskin haluaa tehdä tai teetättää uudet hienot kotisivut vain huvin vuoksi, eikä toivottavasti myöskään pelkän velvollisuuden vuoksi. Yksinkertainen infosivu saattaa toki olla jollekin yritykselle riittävä presenssi verkossa, mikäli esimerkiksi kauppa käy kivijalassa siihen malliin ettei lisäystä kaivata – tai pystyttäisi käsittelemään. Tällaisellakin verkkosivulla tulisi kuitenkin muistaa helppokäyttöisyys ja asiakasystävällisyys. Tarjotaanko sivulla esimerkiksi helppo tapa lähettää palautetta?

Keskimäärin suomalaisissa yrityksissä osataan antaa verkkosivuille ja niiden toimivuudelle se painoarvo ja merkitys minkä ne nykypäivänä ansaitsevat. Useimmilla yrityksillä ei kerta kaikkiaan ole varaa jäädä täysin kilpailijoidensa varjoon esimerkiksi hakukonenäkyvyydessä. Hyvin tehdyillä kotisivuilla myös erottaudutaan massasta ja jäädään positiivisesti sivustolla vierailevien mieleen.

Mielestämme kotisivujen ydintehtävä on tukea koko yrityksen tavoitteita niin brändinhallinnan kuin myynnin näkökulmasta. Siksi uutta sivustoa suunnitellessa ja rakentaessa täytyy tietää mikä on tärkeää, eli millaisista asioista huolehtimalla – ja millä tavoin toteutettuna – saavutetaan parhaiten asetettuja tavoitteita. Kokemuksemme ansiosta ja alaamme tarkasti seuraavana olemme Kaupallinen.fi:llä näistä asioista hyvin perillä. Yksityiskohdat vaihtelevat tapauksittain ja ajallisesti, mutta on periaatteita jotka pidämme kaikessa tekemisessä mielessämme. Kolmen kärki meille on:

 • Moitteeton responsiivisuus
 • Sisällöllinen ja tekninen hakukoneoptimointi
 • Käytettävyyden ja konversioiden optimointi

Näiden kolmen (keskenään yhtä tärkeän) perussäännön varassa lähdimme uudistamaan myös omia kotisivujamme. Tämän vuoksi kaupallinen.fi-sivusto on nyt jo joka suhteessa parempi kuin vanhat sivumme, vaikka onkin vielä pahasti keskeneräinen. Siinä mielessä olemme nimittäin edelleen ”suutarin lapsia”, että kuljemme mieluusti itse vähän vaatimattomammissa kengissä, jotta voimme antaa kaikkemme asiakkaidemme verkkosivu-uudistusprojekteihin. Kun me teemme kotisivut yritykselle, paneudumme asiaan paitsi asiantuntemuksella, myös uteliaisuudella, rohkeudella ja intohimolla. Pyrkimällä aina parhaimpaamme kehitymme myös itse.