Palvelut

Web-analytiikka

Web-analytiikka antaa meille sellaista tietoa, jonka pohjalta verkkopalvelua ja digimarkkinoinnin eri osa-alueita on mahdollista kehittää. Sitä ei kannata jättää hyödyntämättä.

Web-analytiikka auttaa parantamaan digimarkkinointisi tehokkuutta

Web-analytiikka on – tai ainakin sen pitäisi olla – tärkeä osa verkkosivuston tai verkkokaupan ylläpitoa. Sen avulla voidaan arvioida paitsi itse verkkopalvelun toimivuutta, myös digimarkkinoinnin eri osa-alueiden tehokkuutta, ja tehdä muutoksia ja kehittää niitä tältä pohjalta.

Autamme yrityksiä rakentamaan sivuilleen luotettavan kävijäseurannan, joka kerää markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämisen kannalta oleellista tietoa. Palvelumme ei rajoitu pelkästään analytiikan järjestelmien kytkemiseen, vaan mitattavat asiat mietitään tarkasti yhdessä kanssanne, samoin kuin se miten näitä tietoja on tarkoitus käyttää hyödyksi. Voimme opastaa raporttien luomisessa ja niiden tulkitsemisessa, ja esimerkiksi koordinoida myynnin ja markkinoinnin prosesseja käyttämään analytiikkaa hyväkseen.

Web-analytiikan harkittu kokonaisuus

Voimme tehdä yrityksesi verkkosivuille auditoinnin, jossa selvitämme web-analytiikan nykyisen rakenteen ja toimivuuden ja ehdotamme tarvittaessa muutoksia tai korjauksia. Auditointi on hyvä lähtökohta yhteistyölle muilla digimarkkinoinnin alueilla, kun toimenpiteiden vaikutukset ja tuloksellisuus saadaan selkeästi ja luotettavasti kaikkien nähtäville.

Uudelle sivustolle voimme rakentaa analytiikan kokonaisuuden ottaen alusta asti huomioon mm. eri markkinointikanavat ja yrityksen eri tiimien ja osastojen tarpeet. Paneudumme huolella siihen, mitkä ovat liiketoimintasi kannalta oikeat konversiot, joita tulee seurata. Huomioimme myös web-analytiikalle asetetut vaatimukset yksityisyydensuojan suhteen.

Voimme koostaa yrityksesi käyttämään analytiikkaohjelmistoon selkeät ja helppokäyttöiset näkymät (dashboardit), joiden avulla eri käyttäjänne voivat seurata, suodattaa ja vertailla haluamiaan asioita.

Kävijäseurannasta kehittämiseen

Web-analytiikka on verkkosivuston kävijöiden ja heidän toimintansa seuraamista ja mittaamista – mutta ei missään nimessä pelkästään sitä. Datan kerääminen on vasta lähtökohta. Olennaista on kerättyjen tietojen tarkastelu ja analysointi, jotta niiden pohjalta voidaan tehdä kehitystoimenpiteitä. Ja kun muutoksia on tehty, palataan pian jälleen lukujen ääreen tarkastelemaan, onko muutoksilla ollut toivottuja vaikutuksia eli vievätkö ne lähemmäs asetettuja tavoitteita.

Analytiikkaan nojautuen on mahdollista tehdä valistuneita päätöksiä, valintoja ja säätöjä, joilla parannetaan markkinoinnin laatua ja tuloksia. Kustannuksia pystytään pienentämään mm. siinä, että budjetti osataan kohdentaa parhaiten toimiviin kanaviin ja resurssit esimerkiksi sisällöntuotannossa laittaa oikeisiin asioihin.

Web-analytiikka ohjaa konkreettisiin toimenpiteisiin

Web-analytiikan antamia tietoja voidaan käyttää hyväksi erittäin monin tavoin niin itse verkkosivuston kuin sen ympärille rakennetun markkinoinnin kehittämisessä:

  • Kävijädatasta löytyy paras osviitta siihen, millaista sisältöä verkkosivuille, sosiaalisen median kanaviin tai sähköpostimarkkinointiin olisi järkevintä tuottaa.
  • Verkkodata auttaa sivuston orgaanisen näkyvyyden kasvattamisessa hakukoneoptimoinnin keinoin.
  • Datan avulla voidaan parantaa myös maksullisen hakukonemainonnan tuloksia ja pienentää kustannuksia.
  • Konversio-optimointia ei käytännössä voi ilman analytiikkaa tehdäkään, sillä se on selkein keino nähdä mikä toimii ja mikä ei.
  • Tekemällä jatkuvaa kehitystä dataan pohjaten, saadaan verkkosivuston käytettävyyttä ja asiakaskokemusta rakennettua koko ajan paremmaksi.
  • Web-analytiikka voi yllättäen antaa vinkkiä tai sysäyksen myös ei-digitaalisten asioiden muuttamiseen, kuten esimerkiksi tuotteiden ja valikoiman muokkaamiseen tai palveluyrityksen työvuorosuunnitteluun.

Paranna tuloksiasi analytiikalla

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme soittaa sinulle! Kartoitetaan yhdessä tarpeesi ja suunnitellaan toimiva analytiikan kokonaisuus, joka auttaa yritystäsi tekemään parempaa tulosta.

Web-analytiikan työkaluja

Tässä muutamia esimerkkejä ohjelmistoista, joita käytämme seuraamaan verkkosivujen liikennettä ja kävijöiden käyttäytymistä jatkotoimenpiteitä varten.
Web-analytiikka: Google Analytics 4

Google Analytics 4

Googlen ilmainen GA4-ohjelmisto hoitaa verkkosivujen kävijäseurannan jo perusasetuksilla erittäin kattavasti ja mahdollistaa lisäksi monenlaisten itse määriteltyjen asioiden mittaamisen.

Leadfeeder

Leadfeeder

Leadfeeder mahdollistaa mm. verkkosivustolla vierailleiden tunnistamisen yritystasolla, jolloin heitä voidaan myöhemmin tavoitella tehokkaasti markkinoinnin ja myynnin keinoin.

Hotjar

Hotjar on loistavan havainnollinen työkalu verkkopalvelun testaamisessa ja optimoinnissa, sillä se näyttää visuaalisesti, mitä kävijät tekevät ja miten he liikkuvat sivustolla.

Markkinointiteknologiat: HubSpot

HubSpot

Asiakkuudenhallinnan, myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kattava HubSpot-järjestelmä pystyy esimerkiksi lähettämään ilmoituksen myyjälle, kun prospekti saapuu verkkosivuille.