Palvelut

Sisällöntuotanto

Kaupallisen ammattitaitoinen, hakukoneille ja tavoitelluille kohderyhmille optimoitu sisällöntuotanto kattaa kaikenlaiset verkkosivuilla ja muissa digitaalisissa kanavissa julkaistavat tekstimateriaalit.

Laadukasta sisältöä kohderyhmällesi

Sisällöt ovat digimarkkinoinnin polttoainetta, jota tarvitaan kaikissa markkinoinnin kanavissa somesta uutiskirjeisiin, mutta erityisesti verkkosivuilla. Strategisesti toteutettu, korkealaatuinen sisällöntuotanto vaatii aikaa, vaivaa ja taitoa, mutta tarjoaa vahvan kilpailuvaltin asiakkaiden ja sitä kautta myynnin tavoittelussa.

Paras keino saada houkuteltua tavoittelemasi kohderyhmät luoksesi on tuottaa heitä kiinnostavaa, heidän tarpeisiinsa vastaavaa sisältöä. Näin saat heidät myös palaamaan luoksesi yhä uudestaan. Kohderyhmästä ja kanavasta riippuen, arvokas sisältö voi yhtä hyvin olla tietoa, ohjeita ja vastauksia aihepiiriin liittyviin kysymyksiin kuin puhdasta viihdettäkin.

Kohderyhmien tunnistaminen ja tunteminen on avain tulokselliseen sisällöntuotantoon. Tämän vuoksi on tarpeen, että sisältötöissä perehdymme aina ensin paitsi toimialaasi, yritykseesi ja tarjoamiisi tuotteisiin tai palveluihin, myös asiakaskuntaasi.

Kaupallinen.fi:n sisällöntuotanto

Keskitymme Kaupallisella erilaisiin tekstisisältöihin, erityisesti laadukkaaseen ja juuri sinun kohderyhmällesi merkitykselliseen, hakukoneoptimoituun verkkosisältöön. Meiltä saat myös lyhyemmät myyntihenkiset mainostekstit niin Google-hakuihin kuin sosiaalisen median kanaviin.

 • verkkosivut
 • tuotesivut
 • blogikirjoitukset
 • referenssit
 • henkilöesittelyt
 • uutiskirjeet
 • some-tilien sisällöt
 • some-mainokset
 • hakukonemainokset

Meiltä onnistuu myös tekstien yhteydessä julkaistavan kuvamateriaalin muokkaaminen digitaalisiin kanaviin sopivaksi. Valokuvaukseen, graafisiin töihin ja videotuotantoihin voimme käyttää freelancer-verkostoamme.

Uuden sisällön tuottamisen lisäksi voimme myös:

 • hakukoneoptimoida olemassa olevaa verkkosisältöäsi
 • editoida ja hakukoneoptimoida yrityksesi itse tuottamia materiaaleja
 • kouluttaa hakukoneoptimoidun tekstin tuottamisessa
Referenssit
Sisällöntuotanto: uutiskirjeet
Uutiskirjeet

Miksi sisällöntuotanto on tärkeää?

Yksi tärkeimpiä syitä verkkosivujen sisällön tuottamiselle on näkyvyys hakukoneissa. Google nostaa hakutuloksissaan korkeimmalle sivustot, joilla se katsoo olevan käyttäjille hyödyllistä sisältöä, ja jotka vastaavat kattavimmin haussa esitettyyn kysymykseen. Hakukoneoptimoinnissa huomioidaan monia muitakin, mm. sivuston käyttäjäystävällisyyteen liittyviä tekijöitä, mutta sisällöillä on ratkaiseva asema Google-näkyvyydessä.

Hyvin kirjoitetut, kattavat ja mielenkiintoiset tekstisisällöt voivat tuoda sivuillesi uutta, liiketoimintasi aihepiiristä kiinnostunutta yleisöä. Samanaikaisesti ne voivat toimia hyvänä keinona sitouttaa olemassaolevia asiakkaitasi.

Laadukkaalla, relevantilla sisällöllä voidaan myös…

 • luoda parempi asiakaskokemus
 • tutustuttaa asiakkaita yritykseen/tuotteisiin/palveluihin
 • auttaa ostopäätöksen tekemisessä
 • kasvattaa asiantuntijuutta ja luottamusta asiakkaiden silmissä
 • rakentaa ja ylläpitää brändimielikuvaa
Sisällöntuotanto verkkosivuille
Sisällöntuotanto verkkosivuille

Millaista on Kaupallinen.fi:n sisällöntuotanto?

Tavoitteellista ja suunnitelmallista

Meillä Kaupallisella sisällöntuotanto lähtee siitä, että jokaisella tekstillä on tavoite. Jokaisen tekstin pitäisi myös täyttää oma osansa suuremmassa kokonaisuudessa, strategisemman päämäärän tavoittelussa. Toimivin tapa tuottaa sisältöjä on noudattaa konkreettista, kalenteriin kirjattua sisältösuunnitelmaa, joka taas pohjautuu yrityksen laajempaan sisältöstrategiaan. Näin kaikessa sisällöntuotannossa pysyy kirkkaana mielessä, keitä tavoitellaan, mitä heidän missäkin kohtaa toivotaan tekevän, ja millä keinoin tähän päästään.

Kohderyhmää puhuttelevaa

Laadukkainkin sisällöntuotanto menee yrityksen kannalta hukkaan, jos se ei kiinnosta tavoiteltua asiakaskuntaa. Sisällön on siis oltava relevanttia ja tarjottava hyötyä tai iloa nimenomaan tavoiteyleisölle. Kaupallisella selvitämme aluksi, keitä sisällöllä halutaan puhutella ja miksi, jotta osaamme kertoa oikeista asioista oikealla tavalla. Mukautamme myös kirjoittamiemme tekstien esitystapaa, kieltä ja tyyliä kohderyhmän mukaan. Hakukonenäkyvyyden kannalta on tärkeää, että verkkosivuilla käytetään samoja ilmaisuja ja kieltä jota kohdeyleisö käyttää. Lisäksi eri kanaville tuotetussa sisällössä huomioimme luonnollisesti myös kanavan luonteen – B2B-uutiskirjeen tavoite ja lähestymistapa on erilainen kuin vaikkapa Facebook-postauksen.

Asiantuntevaa ja hyödyllistä

Verkkosivujen tekstisisältöjen tärkeimpiä tehtäviä on houkutella aihepiiristä kiinnostuneita niiden pariin, ja suurilta osin tämä tapahtuu hakukoneiden kautta. Hakukoneet taas arvostavat sivua ja nostavat sitä hakutuloksissa sitä enemmän, mitä kattavammin ja syvällisemmin haettua asiaa käsitellään sivulla. Tämä koskee yksittäistäkin sivua, mutta oleellista on että asiantuntevien ja hyödyllisten artikkelien määrän kasvaessa koko sivuston arvovalta kasvaa hakukoneissa.

Ajankohtaista

Muuttumattomalla perustiedolla on oma asemansa sisällöissä, mutta toisaalta on myös pidettävä sormi ajan hermolla. Jos verkkosivujen halutaan nousevan esiin Google-hauissa, niiltä on syytä löytyä vastauksia ihmisiä parhaillaan puhuttaviin asioihin. Ajankohtaiset asiat voivat liittyä kausittain esiin nouseviin teemoihin kuten vaikkapa joulu, mutta erityisesti kannattaa seurata yrityksen omaan alaan liittyvää keskustelua. On myös kylmä tosiasia, että hakukoneet eivät suosi paikalleen jämähtäneitä sivustoja, joita ei ole aikoihin päivitetty. Siksi on tärkeää julkaista uutta sisältöä säännöllisesti.

Kieleltään korkealaatuista

Selkeä esitystapa ja oikeakielisyys on nettisivujen teksteissä tärkeää. Se palvelee käyttäjiä ja helpottaa viestin perillemenoa. Oikeakielisyys myös auttaa hakukonetta ymmärtämään sivun sisältöä ja sen merkitystä paremmin. HTML-tagien ja avainsanojen kautta hakukone ymmärtää tekstin jäsentelystä yllättävän paljon, ja antaa selkeälle esitystavalle lisäpisteitä koska katsoo sen parantavan käyttäjäkokemusta. Jäsentelyn, oikeinkirjoituksen ja kieliopin suhteen laadukkaan kielen ei kuitenkaan tarvitse olla kuivaa ja monotonista. Elävä, rikas kieli tekee tekstistä miellyttävämmän ja kiinnostavamman niin lukijoille kuin hakukoneille.

Yrityksen brändin ja arvojen mukaista

Huolehdimme, että kaikki sisällöt kanavasta riippumatta ovat ulkoasultaan yrityksen brändin mukaisia. Yhtä tärkeää on että ne ovat linjassa yrityksen arvojen ja tavoitellun imagon kanssa. Johdonmukaisesti brändin huomioivilla sisällöillä voidaan osaltaan rakentaa luotettavaa ja kilpailijoista erottuvaa mielikuvaa yrityksestä.

Tarvitsetko sisällöntuotantoa?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme soittaa sinulle! Kartoitetaan yhdessä, kuinka paljon ja millaisia sisällöntuotannon palveluja yrityksesi on vailla ja mitä niiden toteutus tulisi maksamaan.