Palvelut

Performance Max

Google Adsin Performance Max -kampanjatyyppi on ehdoton myyntitykki verkkokaupoille, ja löytää myös liidipohjaisille yrityksille uusia asiakkaita sieltä mihin muut kampanjamuodot eivät välttämättä yllä.

Performance Max (PMax) eli Maksimitulokset-kampanja

Performance Max on Google Adsin uusi kampanjamuoto, jonka avulla mainokset saadaan näkyville kaikkiin Googlen verkostoihin kuten Haku, Display, Gmail, YouTube ja Maps. PMax hyödyntää tekoälyä hintatarjouksissa, yleisöissä, sisällöissä ja attribuutiossa ja sen tarkoituksena on saavuttaa parempia tuloksia tavoitteiden mukaisesti. PMax on loistava kampanjamuoto täydentämään avainsanapohjaista hakumainontaa. Performance Max -kampanja toimii hyvin niin myyntiin (yhdistettynä Merchant Center fiidiin) kuin liidipohjaisille toimialoille, hotelleille sekä toimipistekäyntien ja paikallisten tarjousten tavoitteluun.

PMax on korvannut ennen käytetyn Smart Shopping -kampanjamuodon ja kaikki Smart Shopping -kampanjat ovat päivittyneet Performance Max -kampanjoiksi automaattisesti syyskuussa 2023. Verkkokaupoille PMax onkin ehdoton myyntitykki, mutta myös liidipohjaisille yrityksille PMax tuottaa hyvin konversioita tai konversioarvoa ja löytää uusia asiakkaita sieltä mihin muut kampanjamuodot eivät välttämättä yllä.

Koska PMax on tekoälyllä toimiva kampanjamuoto, se osaa hyödyntää dataa ja signaaleja tehokkaasti ja näyttää mainoksiasi oikeissa kanavissa, oikeille ihmisille, oikeaan aikaan. Huomioon otettavaa Performance Maxin käytössä on kuitenkin se, että sitä ei voi käyttää manuaalisilla hintatarjousstrategioilla. Siksi konversioseurannan on oltava kunnossa ennen käyttöönottoa, muutoin PMaxiin laitetut eurot valuvat hukkaan.

Performance Max toimialoittain

Kuten aiemmin jo mainittu, PMaxia voi käyttää useiden eri alojen Google Ads -markkinoinnin tehostamiseen. Alta löydät alakohtaista tietoa siitä miten PMax voi auttaa saavuttamaan toimialasi tavoitteet.
 

PMax verkkokaupoille

PMaxia voi hyödyntää Shopping-kampanjan tapaan Kauppiaskeskus-syötteeseen (Merchant Center feed) yhdistettynä. Aloittaaksesi, sinun tulee ensin luoda Kauppiaskeskus-tili ja täyttää sinne tarvittavat tiedot sekä ladata tuotetietosi Kauppiaskeskukseen. Voit ladata Kauppiaskeskukseen yksittäisiä tuotteita tai kaikki tuotteet sisältävän Google Sheetin kerralla, mikä onkin helpoin tapa suurille verkkokaupoille. Voit myös luoda tuotteille eri merkintöjä, jolloin kategorisointi on helpompaa.

PMax-kampanjassa pystyt luomaan eri elementtiryhmiä samaan kampanjaan. Voit esimerkiksi tehdä useita elementtiryhmiä tiettyyn tuottotavoitteeseen kuuluvien tuotteiden perusteella ja näin optimoida ROAS-tavoitteesi. ROAS-tavoite onkin paras vaihtoehto verkkokaupoille hintatarjousstrategiaa valitessa. Huomioon tulee kuitenkin ottaa myynnin volyymi, koska toimiakseen ROAS-tavoite strategia vaatii konversiodataa pohjalle. Esimerkiksi muutaman konversion per kuukausi tuottava kampanja ROAS-tavoitteella tuskin toimii tehokkaasti. Tällaisessa tapauksessa on parempi käyttää ”maksimoi konversioarvoa” tai jopa konversiopohjaista strategiaa siihen asti, että konversiovolyymit saadaan nousuun. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi budjetin nostolla tai mainosten laadun tai laskeutumissivukokemuksen parantamisella.

Jos ROAS-tavoite ei toimi vaikka konversiovolyymit ovat olleet aikaisemmin hyvät, kannattaa pohtia, onko ROAS tavoite asetettu liian korkeaksi. Tällöin Google Ads ei pysty kyseisellä budjetilla toteuttamaan tavoitetta ja kampanja lakkaa toimimasta. Silloin kannattaa laskea ROAS-tavoitetta ja/tai nostaa budjettia, kunnes kampanja alkaa taas tuottamaan.

PMax liidejä tavoitteleville yrityksille

Liiditavoitteellinen Performance Max toimii loistavasti uusia asiakkaita havitteleville yrityksille. Toisin kuin verkkokaupoille suunnattu PMax, liiditavoite-PMax ei vaadi erillisiä syötteitä, vaan sen voi rakentaa suoraan tilille konversioseurannan asennuksen jälkeen.

Tällöin hintatarjousstrategiaksi kannattaa aluksi laittaa ”maksimoi konversiot” ja mahdollisesti myöhemmin konversiodatan karttuessa asettaa CPA-tavoite, jotta konversioiden hintaa saadaan hallittua.

PMax matkatavoitteille

Matkatavoitteille optimoidut PMaxit ovat hotelleille toimiva ja helppo tapa mainostaa majoituksiaan kaikissa Googlen kanavissa, esimerkiksi YouTubessa, Display-verkostossa, Haussa, Discoverissa, Gmailissa, Mapsissa ja Travelissa. Matkatavoite-PMaxit toimivat myyntitavoitteen tavoin ja vaativat Hotel Centerin linkittämisen tiliin ennen mainostuksen aloitusta. PMaxin avulla hotellimainostajat voivat luoda paikkakohtaisia elementtiryhmiä ja saada näin parempia tuloksia sekä seurata tuloksia majoituskohtaisesti.

Luodaksesi matkatavoite-PMaxin sinun tulee ensin luoda Google Adsissa hotellisyöte tai yhdistää Hotel Center Google Ads -tilillesi. Huomioon otettavaa Hotel Centerin yhdistämisessä matkatavoite-PMaxiin on, että tällä hetkellä se on mahdollista ainoastaan hotelleille, joilla on enintään 100 hotellia. Yli sadan hotellin ketjut voivat puolestaan käyttää Google Hotel APIa. Yhdistämisen jälkeen voit siirtyä luomaan kampanjaa ja valita tavoitteeksi myynnin. Valitessasi kampanjan tavoitteita, on suositeltavaa valita pelkkä myyntitavoite, eikä muita konversioita kuten puheluita tai sähköpostin klikkauksia.

On suositeltavaa, että tavallista PMaxia ja hotelli-PMaxia ei käytetä yhdessä, sillä ne kilpailevat keskenään. Niin kuin missä tahansa PMaxissa, myös matkatavoite-PMaxissa konversiopisteiden tulee olla asetettu oikein, jotta kampanja toimii optimaalisesti. Voit luoda tavoitteidesi mukaisesti useampia kampanjoita, jos esimerkiksi markkinoit eri kielillä tai hotelleillasi on eri ROI-tavoitteet. Saman kampanjan alle voi tehdä maksimissaan 100 elementtiryhmää.

Performance Max -kampanjan kohdennus

PMax-kampanjoita voi kohdentaa usealla tavalla. Voit käyttää hakuteemoja, kiinnostuksen kohteita ja yksityiskohtaisia demografisia tietoja sekä omaa dataa kohdentaaksesi PMax-kampanjasi oikealle yleisölle. Suositeltavaa on, että PMaxille annetaan signaaleja, jotta oppimisjakso nopeutuu ja se alkaa löytämään oikeita asiakkaita.

PMaxin hienous kuitenkin piilee siinä, että jos se ei löydä antamiesi signaalien perusteella konvertoituvia asiakkaita, se lähtee etsimään niitä itsenäisesti antamiesi signaalien ulkopuolelta. Tällä tavalla voit myös itse tehdä havaintoja ja löytää itseäsikin yllättäviä kohderyhmiä ja kohdentaa esimerkiksi hakumainontaa PMaxin löytämille kohderyhmille.

Visa Valkonen

PMaxin optimointi ja tulosten tulkinta

PMaxia tehdessä on syytä huomioida se, että tämä kampanjamuoto tarvitsee aikaa oppiakseen. Kuten muutkin Google Adsin kampanjamuodot, myös PMax tarvitsee aikaa oppiakseen ja ymmärtääkseen, miten tavoittaa konvertoituvat asiakkaat. Viikon kestävän oppimisjaksonkaan jälkeen tulokset eivät ole vielä tulkittavissa, vaan PMaxilla saattaa kestää jopa kaksi viikkoa ennen kuin se alkaa tuottaa konversioita, ja siitä vielä seuraavat kaksi ennen kuin se pääsee täysiin tehoihinsa. Siksi PMax ei sovi malttamattomalle markkinoijalle – mutta Google Adsissa maltti on valttia. PMax nimittäin lähes aina tuottaa parempia tuloksia verrattuna siihen, jos tilillä on pelkästään hakukampanjoita. Tämän voi myös halutessaan toteuttaa A/B-testinä, jos haluaa selvittää PMaxin hyötyä koko tilin performanssiin.

Miten PMaxia sitten optimoidaan? On totta, että PMax on hieman “vaikeammin” optimoitavissa kuin esimerkiksi hakukampanja, koska PMax toimii tekoälyn pohjalta. On kuitenkin tiettyjä toimenpiteitä, joilla voit varmistaa, että kampanjasi oppii mahdollisimman nopeasti ja tietää mistä lähteä etsimään asiakkaitasi.

Vinkkilista Performance Max -kampanjan optimointiin

 1. Vinkit ja raportit

  Google Adsin Vinkit-osiosta löydät hyödyllistä tietoa PMaxin toiminnasta kuten hakutermikategorioista, joista voit tarkastella minkä tyyppisten hakujen yhteydessä PMax kampanjasi on näkynyt. Voit myös katsoa ovatko antamasi signaalit osuneet oikeaan, vai onko PMax itse etsinyt sopivampia yleisöjä mainoksillesi.
  Voit tarkistaa Vinkit ja raportit -osion kautta missä sijainneissa (kuten verkkosivut, sovellukset jne.) PMax-mainoksesi ovat näkyneet. Jos mainoksesi näkyvät yrityksellesi epäolennaisissa paikoissa, voit sulkea ne pois ”Sisällön sopivuus” -osion kautta, josta kerrotaan kohdassa 2.

 2. Sisällön sopivuus

  Työkalut ja asetukset osiosta löydät ”Sisällön sopivuus” -työkalun, jolla voit rajata yrityksellesi sopimattomia sisältöjä, tunnisteita, teemoja, avainsanoja ja sijainteja (placements) kuten sovelluksia tai tiettyjä verkkosivustoja.

 3. Brändien poissulkeminen

  Jos pyörität Google Ads -tililläsi erillistä brändi-kampanjaa, kannattaa silloin harkita bränditermien poissulkemista PMaxista. Kannattaa kuitenkin muistaa, että PMax on tekoälypohjainen kampanjamuoto ja liika rajoittaminen saattaa haitata sen toimintaa. 

 4. Signaalit

  Signaalien avulla voit kertoa PMaxille, keitä oletat asiakkaidesi olevan. Voit käyttää hakuteemoja, kiinnostuksen kohteita ja yksityiskohtaisia demografisia tietoja ja omaa dataa. Jos PMax ei löydä signaalien perusteella konvertoituvia asiakkaita, se etsii ne muualta. Näitä tietoja pääset tarkastelemaan raportit-osiossa.

 5. Mainosten elementit

  Elementtiryhmien kautta voit siirtyä tarkastelemaan yksittäisten elementtiesi tai niiden yhdistelmien toimintaa. Tältä sivulta saat tietoa siitä, mitkä otsikot, kuvat, videot ja laajennukset tuottavat PMax-kampanjallesi parhaita tuloksia.

Mitä hintatarjousstrategioita PMaxissa voi käyttää?

PMaxille on valittavissa erilaisia ”smart bidding” -hintatarjousstrategioita kuten ”maksimoi konversiot”, CPA, ”maksimoi konversioarvo” ja ROAS.

Kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa toimivat hyvin liidipohjaisten yritysten käyttöön ja pyrkivät hakemaan mahdollisimman monta konversiota joko päiväbudjetin (maksimoi konversiot) tai konversiokohtaisen hinnan (CPA) puitteissa.

Maksimoi konversioarvo ja ROAS puolestaan toimivat verkkokaupoille, hotellimainostajille ja sellaisille liidipohjaisille yrityksille, joilla eri konversioilla (eli asiakkaan verkkosivuilla toteutuneilla toimenpiteillä) kuten yhteydenottolomakkeilla, ajanvarauksilla tai puhelinsoitoilla on erilaiset arvot. Maksimoi konversioarvo pyrkii saamaan mahdollisimman paljon arvoa annetulla päiväbudjetilla kun taas ROAS pyrkii saavuttamaan tavoitteen asettaman määrän verran tuottoa.

Miksi teettäisit PMax-kampanjan Kaupallisella?

Performance Max -kampanjalla on mahdollista nostaa mainonnan tuottoa usein merkittävästikin. Pelkkä PMaxin perustaminen Google Ads -tilille ei kuitenkaan riitä, jos kampanjaa ei rakenneta oikein ja optimoida tavoitteiden mukaisesti. Google-mainonnan ammattilaisina me Kaupallisella osaamme hyödyntää PMaxin koko potentiaalin. Tässä syitä miksi:

 1.  Tunnemme Google Ads -alustan perusteellisesti ja ymmärrämme Performance Max -kampanjan rakenteen ja toiminnan.
 2. Osaamme seurata kampanjan suorituskyvyn kannalta keskeisiä asioita ja tehdä tarvittavia muutoksia esimerkiksi hintastrategiaan tai mainosten sijainteihin parantaaksemme mainonnan tuottoa.
 3. Meillä on kokemusta erilaisista toimialoista ja kohderyhmistä ja osaamme kohdentaa ja personoida mainontaa juuri potentiaalisimmille asiakkaille.
 4. Voimme suunnitella ja toteuttaa A/B-testejä, jotka auttavat parantamaan koko mainostilin tuloksia.
 5. Olemme harjaantuneita tunnistamaan trendejä, analysoimaan tuloksia ja tekemään datan pohjalta harkittuja päätöksiä kampanjan tulosten parantamiseksi.

Kiinnostaako Performance Max?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme soittaa sinulle! Voimme pohdiskella yhdessä, millainen Performance Max -kampanja tilillesi kannattaisi rakentaa.