Palvelut

Natiivimainonta

Ota kaikki hyöty irti sisällöistäsi natiivimainonnalla. Natiivimainonta on mainonnan muoto, jossa aidosti mielenkiintoinen ja hyödyllinen sisältö palkitaan.

Natiivimainonnassa ratkaisusi pääsee loistamaan

Natiivimainonta on mainonnan muoto, jossa mainoksen tyyli, sisältö ja ulkoasu on yhtenäinen mainosalustan, kuten verkkolehden tai verkkosivun kanssa. Näin natiivimainonta sulautuu muuhun sisältöön niin, ettei se muuta sivuston käyttäjäkokemusta tai visuaalista ilmettä samalla tavalla kuin perinteinen mainos. Tästä syystä natiivimainos on usein kiinnostavampi, tehokkaampi ja vähemmän häiritsevä mainosmuoto muihin vaihtoehtoihin verrattuna.

Miksi natiivimainonta toimii? 

Natiivimainonta tavoittaa ihmiset silloin, kun he ovat kuluttamassa sisältöä: esimerkiksi uutisia, blogeja tai artikkeleita. Tällöin tavalliset mainokset häiritsevät kokemusta, ja kynnys kiinnostua tai klikata mainosta on korkeampi – halutaan siirtyä seuraavaan sisältöön. Natiivimainonta sulautuu muuhun sisältöön siten, ettei se häiritse kokemusta; näin mainoksen viesti luetaan ja kiinnostuessa sitä ollaan valmis klikkaamaan, jolloin päästään lukemaan koko sisältö esikatselun takana. 

Käytä siis natiivimainontaa silloin, kun haluat kertoa kohdeyleisöllesi tarinan, vinkkejä tai ratkaisuja, joiden ydinviestistä selviää yrityksesi asiantuntemus tai hyödyllisyys kohdeyleisöllesi.

Esimerkkejä natiivimainonnasta

Miksi aloittaa natiivimainonta?

 1. Jää kohdeyleisösi mieleen

  Laadukkaasti tehty natiivimainonta vangitsee yleisönsä huomion. Perinteinen mainos voi ansaita vain sekunnin murto-osan huomiota lukijalta. Ilmiötä kutsutaan mainossokeudeksi – aivot ovat tottuneet mainoksiin, ja ne osataan väistää jo vaistomaisesti. Silloin on hankalaa esittää myyntiargumentteja ja tuotteen ominaisuuksia, saati edes jättää muistijälkeä. Natiivimainonnassa tämä on toisin: mainokset luetaan otsikkotasolla paljon useammin, ja laskeutumissivulle tulevat käyttäjät ovat uteliaita lukemaan lisää sisältöäsi. Onnistumisen avain on sisällössä: kun sisältö tuottaa lukijalleen arvoa, se vaikuttaa positiivisesti brändimielikuvaan, luottamukseen ja saattaa myös sytyttää ostoprosessin. Arvoa tuottava sisältö herättää huomion mielenkiintoisella tavalla, esimerkiksi esittelemällä ratkaisun johonkin kohdeyleisölle relevanttiin ongelmaan. Sisältölähtöiseen markkinointiin kannattaa panostaa varsinkin silloin, jos suoraviivaisempi osta nyt -tyylinen  ei ole tuottanut markkinoinnissa tuloksia.

 2. Alustan auktoriteetti

  Natiivimainokset esitetään erilaisten verkkojulkaisujen sivuilla. Esimerkiksi sanoma-, iltapäivä-, ja aikakausilehdet tarjoavat mainostilaa natiivimarkkinoinnille. Jos siis mainostaa tunnetussa ja arvostetussa julkaisussa, saattaa alustaan itseensä liitetyt mielikuvat yhdistyä myös natiivimainoksen kautta mainostajaan.

 3. Korkea sitoutuminen

  Natiivimainokset tuottavat samankaltaisissa alustoissa keskimäärin 2 – 8 kertaa korkeamman klikkausprosentin perinteisiin display-mainoksiin verrattuna. Käyttäjät klikkaavat siis natiivimainosta 2 – 8 kertaa todennäköisemmin, kuin display-mainosta. Se on huima ero!

 4. Hyödyt hakukoneoptimointiin

  Natiivimainonnan avulla saatat saada korkealaatuisia takalinkkejä nettisivustollesi ja parantaa sivustosi hakukonenäkyvyyttä. Mielenkiintoisen sisällön parissa myös vierailijoiden sivustollasi käyttämä aika pitenee, joka saattaa niin ikään parantaa näkyvyyttä hakukoneissa.

 5. Herätä kysyntää

  Natiivimainonta kohdistuu ostopolun alkupäähän, eli potentiaalisiin asiakkaisiin, jotka eivät vielä aktiivisesti harkitse kaupantekoa. Markkinoinnissa on kuitenkin tärkeää huomioida myös tämä ryhmä. Informatiivisella, viihdyttävällä tai opettavaisella sisällöllä voit herättää tarpeen ja aloittaa ostoprosessin. Natiivimarkkinointi on tehokas tapa jakaa tätä sisältöä.

Miten aloittaa natiivimainonta?

Natiivimainontaa voi tehdä eri tavoilla. Mainonnan aloittamisessa ensimmäinen vaihe on alustan valitseminen. Esimerkiksi yksittäiset natiivimainokset voidaan tehdä jopa kertasopimuksella mainosalustana toimivan median kanssa. Suuremmat mediatalot tarjoavat natiivimainonnan paketteja, joissa mainostaja pääsee valitsemaan mainospaikoiksi eri medioita saman konsernin sisältä. Kolmas vaihtoehto, joka meillä Kaupallisella on käytössä, on erityisen kätevä natiivimainonnan työkalu Readpeak. Readpeak tuo natiivimainontaan kymmenittäin tunnettuja suomalaisia medioita. 

Alustan valitsemisen jälkeen täytyy miettiä kohderyhmä ja sisältö – millaista materiaalia halutaan jakaa ja kenelle, ja missä medioissa? Myös budjetti ja kampanjan ajankohta on syytä valita tässä vaiheessa. Pidä mielessäsi markkinoinnin tavoitteet kokonaisuutena ja ajattele, miten natiivimainonta voi auttaa niiden saavuttamisessa.

Lopuksi, ennen kampanjoiden julkaisemista, on hyvä varmistaa että seurantapikseli ja konversiotapahtumat ovat asennettuina verkkosivulla, jotta mainoskampanjasta saadaan mahdollisimman paljon dataa sekä mahdollisuus uudelleenkohdentaa mainoksia klikkaajille. 

Natiivimainonnan hinta

Natiivimainonnan hinta riippuu valitusta alustasta: esimerkiksi valtakunnallisissa mediakonserneissa yksittäisen mainoskampanjan hinta voi liikkua tuhansissa euroissa. Yleisesti voidaan sanoa, että hinnoittelumalleja on kaksi: kiinteä kampanjahinta ja klikkihinta. 

Readpeakissa on käytössä klikkiperusteinen (CPC) hinnoittelu, jolloin ”minimihintaa” ei ole tai se on hyvin alhainen. Hintatarjouksen voi myös halutessaan määrittää itse. 

Klikkien hintaan vaikuttaa eri tekijät: esimerkiksi mainospaikka, mainoksen laatu, mainoksen ajankohta ja kilpailu muiden mainostajien kanssa aiheuttavat eroa klikkihintojen välille. Yleensä Readpeakissa klikkikohtainen hinta kuitenkin asettuu välille 0,10€ – 1,00€, eli puhutaan varsin edullisesta mainostavasta. Hintansa ja houkuttelevuutensa puolesta natiivimainonta on varsin potentiaalinen vaihtoehto display-mainonnalle tai jopa somemainonnalle.

Visa Valkonen

Natiivimainonnan palvelut Kaupallisella

 • Sisällöntuotanto sekä mainoksiin että laskeutumissivuille, tai laajemman sisältöstrategian luominen 
 • Natiivikampanjoiden suunnittelu ja toteutus
 • Analytiikka, seurantatyökalujen ja konversiotapahtumien asentaminen
 • Räätälöidyt palvelukokonaisuudet

Aloitetaanko natiivimainonta?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme soittaa sinulle! Mietitään yhdessä, millainen natiivimainonta sopisi yrityksellesi parhaiten ja miten se olisi parasta toteuttaa.