Palvelut

Hakusanamainonta (SEM)

Laadimme avainsanakartoituksemme pohjalta hakukoneisiin mainoksia, jotka tuovat verkkosivuillesi tarjoamastasi tuotteesta kiinnostuneita kävijöitä.

Hakusanamainonta on markkinoinnin täsmäiskuase

Hakusanamainonta on yksi tehokkaimmista keinoista saada liikennettä verkkosivustolle. Se on osa hakusanamarkkinoinnin eli Search Engine Marketing (SEM) -strategiaa, johon kuuluu ja jota tukee myös hakukoneoptimointi (SEO).

Hakusanamainonnalla voit ostaa näkyvyyttä hakukoneissa hakusanojen perusteella. Kun käyttäjät hakevat näitä sanoja, mainoksesi saattaa näkyä hakutulosten ylä- tai alapuolella. Hakusanamainonta on erittäin tehokasta, koska se tuo verkkosivustollesi kävijöitä, jotka ovat aktiivisesti etsimässä tuotteitasi tai palveluitasi. Tämä johtaa usein korkeampaan konversioasteeseen verrattuna muihin mainosmuotoihin.

Sekä Suomessa että globaalisti käytetyin hakukone on Google, jonka mainontaa hallinnoidaan Google Ads -alustalla (aiemmalta nimeltään Google AdWords). Osalle yrityksistä voi olla kaupallisesti kannattavaa markkinoida myös Bing-hakukoneessa, sillä se sopii tietyille kohderyhmille erittäin hyvin. Sen jälkeen kun Bing alkoi hyödyntää sisäänrakennettua tekoälyä, sen käyttäjämäärät ovat olleet nousussa.

Esimerkkejä hakukonemainoksista Googlessa

Visa Valkonen

10 hyvää syytä tehdä hakusanamainontaa

 1. Tavoitat oikeat ihmiset oikeaan aikaan

  Kuluttajien ostopolku alkaa erittäin usein hakukoneesta. Kun he ovat etsimässä tietoa ja vertailemassa tuotteita tai palveluita, he ovat vastaanottavaisia asiaa koskeville mainosviesteille. He saattavat olla jopa täysin valmiita ostamaan – mutta mistä? Hakusanamainoksella olet juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

 2. Olet kilpailussa mukana

  Vaikka yrityksen verkkosivusto olisikin erinomaisesti hakukoneoptimoitu ja pärjäisi hyvin tavoittelemiensa avainsanojen hakutuloksissa, voi hakusanamainonnan tekemiselle silti löytyä hyviä perusteita: yksinkertaisesti jo se, että kilpailijatkin tekevät sitä. Maksuttomien eli orgaanisten tulosten ensimmäiseksi päässyt sivustokin saattaa jäädä huomiotta ja klikkaamatta, jos sen yläpuolella paistattelee useampi hyvin suunniteltu ja kohdennettu mainos. 

 3. Tarkka kohdennettavuus

  Hakukoneissa mainokset voidaan kohdentaa vain halutuille kohderyhmille monenlaisten kriteerien pohjalta, esimerkiksi vain tietylle maantieteelliselle alueelle tai vaikkapa iän, sukupuolen tai kiinnostuksen kohteiden mukaan. Mainosten näkyvyyttä voidaan säädellä myös ajankohdan mukaan (arkipäivä vai viikonloppu, toimistoaika vai ilta jne.) ja huomioida se jos hakua tekevä on liikkeellä mobiililaitteella. 

 4. Skaalautuvuus: budjetti nopeasti ja joustavasti muunneltavissa

  Google Ads -mainostaminen ei välttämättä vaadi suuria investointeja, ja kustannuksia voidaan säädellä hyvin joustavasti. Budjettia voidaan ketterästi nostaa tai laskea ja kohdentaa parhaiten konvertoituviin mainoksiin ja hakusanoihin. 

 5. Tulokset helposti ja tarkasti mitattavissa

  Se miten hyvin mikäkin avainsana, mainos ja kohdennus toimii, on koko ajan helposti seurattavissa Google Adsin analytiikassa. Sieltä nähdään mainoksen impressio- ja klikkimäärät, CTR (Click Through Rate) eli kuinka suuri osa mainoksen nähneistä on klikannut sitä, sekä CPC (Cost Per Click) eli paljonko klikistä on keskimäärin maksettu. Google Ads kertoo myös mm. mille hakusanoille mainos on näytetty, miten haut jakautuvat mobiili- ja muiden laitteiden välillä, miten hakuja tehneet sijoittuvat maantieteellisesti ja miten mainokset pärjäävät kilpailussa muiden kanssa. Analytiikkaan on lisäksi rakennettava konversioseuranta, josta nähdään miten mainonnalle asetetut lopputavoitteet toteutuvat, eli johtavatko klikkaukset ostoon, yhteydenottoihin, uutiskirjetilauksiin tms. Erityisesti konversioiden seurantaa onkin syytä tehdä tarkkaavaisesti, ja tältä pohjalta säätöjä ja toimenpiteitä tulosten parantamiseksi. Hakukonemainonta vaatii jatkuvaa optimointia, jotta mainosrahat kohdistetaan aina konvertoitumisen kannalta otollisimmalle yleisölle.

 6. Näkyvyyttä nopeasti

  Hakusanamainonnan avulla kampanjasi on mahdollista saada näkymään hakutulosten yhteydessä jo samana päivänä kun mainonta aloitetaan. Se on siis toimiva mainosmuoto esimerkiksi lyhytaikaisten tarjouskampanjoiden markkinoinnissa. 

 7. Helpoin reitti hakukonenäkyvyyteen

  Ilman maksullista mainontaa, pelkästään hakukoneoptimoinnin keinoin, hakutulosten ensimmäiselle sivulle pääseminen vaatii aikaa ja pitkäjänteistä työtä. Kestää yleensä kuukausia ennen kuin uuden yrityksen verkkosivusto saadaan tavoiteltujen hakusanojen kärkituloksiin. Mainoksilla taas on mahdollista saavuttaa kärkisijat hyvin nopeasti, ja kun sivusto alkaa kerätä liikennettä, sen arvo nousee myös hakukoneen orgaanisissa tuloksissa. Hakukonemainonta ja hakukoneoptimointi tukevat toisinaan, ja paras hakukonenäkyvyys saavutetaan, kun molemmista huolehditaan hyvin. 

 8. Hakutulosten dominointi

  Näkyvyytesi hakukoneessa on suurimmillaan ja tehokkaimmillaan kun olet kärkisijoilla sekä mainoksissa että orgaanisissa tuloksissa. Lisäksi jokainen hakutulosten osuus missä olet näkyvillä, on pois kilpailijoiltasi. 

 9. Kontrolli mainostekstien suhteen

  Toisin kuin orgaanisissa tuloksissa, joissa hakukone poimii omavaltaisesti mitä tekstiosioita verkkosivultasi näyttää, mainoksissa voit itse päättää mitä asioita nostat esiin. Voit tehdä monenlaisia tekstejä eri näkökulmilla ja suunnitella ne mahdollisimman kiinnostaviksi ja myyviksi. 

 10. Enemmän konversioita

  Mainoksen kautta verkkosivuillesi saapuneet kävijät konvertoituvat paremmin kuin orgaanista tulosta klikanneet. Heistä saat siis useammin asiakkaita tai liidejä kuin muuta kautta sivustolle päätyneistä.

Hakusanamainonnan hinta

Hakusanamainonnassa noudatetaan PPC-periaatetta (Pay Per Click). Et siis maksa mainoksen näkymisestä hakutuloksissa, vaan vasta siitä kun mainosta klikataan eli hakukoneesta siirrytään sivustollesi. Klikkihinnat ovat Suomessa noin 0,10 – 3,00 €, mutta hinta vaihtelee suuresti eri toimialoilla ja eri hakusanojen yhteydessä kilpailutilanteen mukaan. Klikkihintaan vaikuttaa myös mm. mainoksen sijainti sivulla sekä erityisesti mainoksen ja sen kohdesivun laatupisteet. Ne Google määrittää mm. seuraavin perustein:

 • Mainosten klikkausprosentti (Click Through Rate, CTR). Korkea klikkausprosentti kertoo Googlelle, että haun tehnyt uskoo mainoksen vastaavan nimenomaan hänen tekemäänsä kyselyyn.
 • Hakusanan ja mainoksen vastaavuus. Mainoksessa tulisi olla sama avainsana tai hakutermi jota haussa käytettiin.
 • Hakusanan ja laskeutumissivun (jonne mainos ohjaa) vastaavuus. Verkkosivun sisällön tulisi kattaa hakusanaan liittyvä aihepiiri kattavasti ja asiantuntevasti.

Googlen pyrkimys on tarjota osuvimmat vastaukset esitettyihin hakuihin sekä orgaanisissa tuloksissa että silloinkin, kun näkyville pääsemisestä maksetaan. Se pyrkii siis näyttämään kullekin hakutermille siihen parhaiten vastaavia mainoksia, ja ohjaamaan parhaiten hakuun vastaaville verkkosivuille.

Laadukas, hakusanaa vastaava mainos ja tälle avainsanalle hyvin optimoitu verkkosivu tuovat paitsi parempaa näkyvyyttä, myös mainostamisen hintaa alas.

Klikkihintoja oleellisempaa on se, mihin klikit johtavat, eli mitä mainosta klikanneet sivustolla loppujen lopuksi tekevät. Jos klikkaukset eivät johda haluttuihin toimenpiteisiin, kuten ostoksiin, liittymisiin tai lomakkeiden täyttämisiin, ne ovat vain mainosbudjetin tuhlaamista. Konversioseurannan avulla nähdään, mitkä avainsanat ja mitkä mainokset toimivat parhaiten asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Miten aloittaa hakusanamainonta?

 1. Ensimmäinen askel hakusanamainonnan aloittamisessa on määritellä tavoitteesi. Haluatko lisätä verkkosivustosi liikennettä, kerätä enemmän liidejä, kasvattaa verkkokauppasi myyntiä tai parantaa brändisi tunnettuutta? Tavoitteesi määrittää sen, millaisia hakusanoja sinun tulisi käyttää ja millaisia mainoksia sinun tulisi luoda.
 2. Toinen askel on tehdä avainsana-analyysi. Sen avulla selvität, mitä hakusanoja ja -termejä potentiaaliset asiakkaasi käyttävät etsiessään tuotteitasi tai palveluitasi hakukoneissa. Voit käyttää työkaluja, esimerkiksi Google Keyword Planneria, selvittääksesi miten suosittuja mitkäkin hakusanat ovat, ja millainen on kilpailutilanne sinulle hyödyllisten avainsanojen yhteydessä.
 3. Kolmas askel on luoda mainoksia. Hyvä mainos vastaa käyttäjän kysymykseen tai tarpeeseen ja houkuttelee heidät klikkaamaan. Mainoksen tulisi sisältää avainsana – eli käytännössä haettu sana tai termi – sekä jonkinlainen kutsu toimintaan (Call To Action, CTA), esimerkiksi ”Varaa nyt” tai ”Katso tarjouksemme”. Lisäksi mainoksen tulee vastata sitä klikkaamalla avautuvan verkkosivun sisältöä.
 4. Neljäs askel on asettaa budjetti. Google Adsissa voit määrittää päivittäisen budjetin mainoskampanjalle. Voit myös asettaa ylärajan, kuinka paljon olet valmis maksamaan per klikkaus (PPC).
 5. Viimeinen askel on seurata ja optimoida kampanjoita. Mainosten ja avainsanojen statistiikkaa tutkimalla voit nähdä mitkä mainokset ja avainsanat toimivat parhaiten. Tämän tiedon avulla voit jatkuvasti optimoida mainoksiasi, ja näin saada parhaan mahdollisen tuoton investoinnillesi (Return on Investment, ROI).

Tehokasta ja edullista digitaalista mainontaa

Käytännössä lähes jokaisen yrityksen on kannattavaa tehdä hakusanamainontaa, sillä se on erittäin kustannustehokas tapa lisätä verkkosivuston näkyvyyttä ja saada enemmän asiakkaita. Hakukoneissa päästään loistavalla tavalla käsiksi oikea-aikaisiin markkinointimahdollisuuksiin, siksi hakusanamainonta on muihin mainosmuotoihin verrattuna usein ilahduttavan edullista ja tuloksellista.

Hakusanamainonnan rakentaminen ja optimointi saattaa tuntua monimutkaiselta, mutta useimpien yritysten ei kannata jättää tätä mainostapaa hyödyntämättä. Jos yrityksessäsi ei ole aikaa ja resursseja perehtyä asiaan, palvelu kannattaa ostaa digimarkkinoinnin ammattilaiselta. Kaupallinen.fi tarjoaa kattavia palveluja myös hakusanamainonnassa. Kun aloitamme yhteistyön, etenemme yleensä sauraavien vaiheiden mukaisesti:

 • Liiketoimintaan, toimialaan ja verkkosivuihin tutustuminen
 • Tavoitteiden määrittely
 • Avainsanatutkimus
 • Mainonnan rakentaminen
 • Mainonnan tulosten seuranta ja optimointi

Viimeinen vaihe on tärkeä, sillä hakusanamainonta ei ole kertaluonteinen toimenpide, vaan toimii parhaiten pitkän aikajänteen kehittämisellä. Tuloksia on jatkuvasti analysoitava ja avainsanoja ja mainoksia muokattava parempien tulosten saavuttamiseksi. Asiantuntevasti tehtynä hakusanamainonta voi olla erittäin tehokas työkalu verkkonäkyvyyden lisäämisessä ja myynnin kasvattamisessa.

Hakusanamainonnan palvelut Kaupallisella

Kiinnostaako hakusanamainonta?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme soittaa sinulle! Voimme jutella ja miettiä yhdessä, millä tavoin ja missä määrin juuri sinun yrityksesi kannattaisi tehdä hakusanamainontaa saadakseen siitä suurimman hyödyn, ja mitkä tällöin olisivat mainonnan kustannukset.