Palvelut

Google-mainonta

Google Ads -alustan monipuoliset mainosmuodot mahdollistavat viestisi välittämisen juuri oikealla tavalla juuri oikealle kohdeyleisölle. Google-mainonnalla saat näkyvyyttä ja konversioita ja kasvatat liiketoimintaasi.

Google-mainonta tavoittaa ihmiset kaikkialla verkossa

Google-mainonnalla tarkoitetaan Google Ads -alustan kautta luotuja maksullisia mainoksia, joita näytetään Googlen omissa verkostoissa ja hakukumppaneiden sivuilla.

Google Ads- eli Google-mainonta mahdollistaa mainosten tarkan kohdistamisen potentiaalisille asiakkaille. Oikein tehtynä mainonta tavoittaa juuri oikeat ihmiset oikeaan aikaan. Google Adsista löytyy useita eri kampanjatyyppejä, joiden avulla mainoksia voi näyttää esimerkiksi Gmailissa, hakutuloksissa, YouTubessa, mainosbannereina (Display), Shopping-osioissa tai vaikka Google Mapsissa.

5 hyvää syytä tehdä Google-mainontaa

 1. Tarkka kohdennus

  Google Adsin eli Google-mainonnan avulla mainonnan voi kohdentaa juuri oikeille ihmisille oikeaan aikaan. Mainonnan voi kohdentaa erilaisten yleisöjen avulla esimerkiksi elämäntapahtumien, yksityiskohtaisten demografisten tietojen tai kiinnostusten kohteiden perusteella tai ostoaikeissa olevalle asiakkaalle.

 2. Näkyvyyttä nopeasti

  Google Ads -mainonnan kautta yritykselle voi saada nopeasti näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa ja Googlen verkostoissa. Oli tavoitteena sitten saada myyntiä, liidejä tai lisätä brändin tietoisuutta, Googlessa mainokset voi saada näkymään nopeasti ja laajalle yleisölle.

 3. Tulosten mitattavuus

  Hakukoneissa mainokset voidaan kohdentaa vain halutuille kohderyhmille monenlaisten kriteerien pohjalta, esimerkiksi vain tietylle maantieteelliselle alueelle tai vaikkapa iän, sukupuolen tai kiinnostuksen kohteiden mukaan. 

 4. Joustavuus

  Google Ads mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuvissa tilanteissa. Budjettia voi muokata kysynnän ja sesonkien mukaan, päättää milloin mainosten halutaan näkyvän ja muokata mainosten sisältöä aina tarpeen mukaan.

 5. Mukana kilpailussa

  Useat yritykset markkinoivat Google Adsin avulla ja siksi on tärkeää pysyä näkyvillä verkossa. Jos kilpailijasi mainostavat jo Googlessa ja sinä et, on heillä valtava kilpailuetu asiakkaiden hankinnassa. Jos puolestaan sinä markkinoit ja he eivät, eduista nautitkin sinä. Kun mainoksesi näkyy ylimpänä hakutuloksissa, on todennäköisempää, että asiakas valitsee palvelua etsiessään sinun yrityksesi kilpailijasi sijasta.
  Google Ads mahdollistaa myös kilpailijoiden mainonnan analysoinnin. Voit etsiä yritysten Googlessa näkyviä mainoksia adstransparency.google.com -sivulta. Tarkista mainostaako pahin kilpailijasi jo Googlessa ja lähde mukaan kilpailuun!

Kampanjatyypit

Google Ads tarjoaa monia eri kampanjatyyppi-vaihtoehtoja mainostamiseen. Kampanjatyypit kannattaakin valita huolella, jotta yrityksesi voi saavuttaa haluamansa lopputuloksen markkinoinnilla. Googlen kampanjatyyppejä ovat: Smart, Search (haku), Display, Demand Gen (entinen Discovery), Performance Max (Maksimitulokset) eli lempinimeltään PMax, Shopping ja YouTube. Meiltä voit tilata mainontaa mihin tahansa kanavaan kohdennettuna. Lue lisää Google Adsin eri kampanjatyypeistä:

Google-mainonnan peruspilarit

Konversioseurannan asennus

Jotta Google Ads voi toimia kohti tavoitteitasi, täytyy koneoppimisen ensin ymmärtää, mitä mainonnalla haetaan. Tämän vuoksi konversioseurannan asennuksen tulisi olla ensimmäinen toimenpide heti tilin luomisen jälkeen. Konversioseurannalla tarkoitetaan niiden toimien seuraamista, joita toivot asiakkaasi tekevän verkkosivuillasi. Esimerkiksi jos kyseessä on verkkokauppa, kannattaa verkkosivuilla seurata toteutuneita ostoja. Jos taas kyseessä on liidipohjainen yritys, voidaan verkkosivuille asentaa konversioseuranta niin, että pystyt tarkastelemaan esimerkiksi yhteydenottolomakkeen täyttöjä.

Google Adsin konversioseurantaa varten tulee verkkosivun koodiin asentaa Tag Managerin tagi ja mielellään myös Google Adsin oma tagi. Tag Managerin kautta voidaan tämän jälkeen luoda erilaisia konversiopisteitä kuten lomakkeiden täyttöjä. Konversioseuranta tarvitsee asentaa vain kerran (ellei verkkosivua uudisteta). Tämä kuitenkin vaatii hieman teknisempää osaamista ja siksi tämä vaihe on hyvä ulkoistaa, vaikka muuten päättäisikin tehdä Google Adsia itse.

Ilman konversioseurantaa tehtyä Google-mainontaa on vaikea mitata ja se myös rajoittaa Google Adsin käytössä olevia ominaisuuksia. Jos Google Ads ei saa dataa konversioista eli mainonnan toimivuudesta ja asiakkaista, se ei ylipäätään pysty kunnolla toimimaan signaalien, tekoälyn ja koneoppimisen tuomien hyötyjen puitteissa. Tämän vuoksi konversioseurannan asennukseen kannattaa ehdottomasti panostaa. Konversioseuranta on yksi Google Adsin peruspilareista, joka tukee tulevaisuuden mainontaa ja antaa mahdollisuuden tehdä viisaita, dataan pohjautuvia päätöksiä mainontasi suhteen.

Kampanjatyypin valinta ja kampanjarakenne

Kun konversioseuranta on asennettu, voi mainoskampanjoiden rakentaminen alkaa. Kuitenkin ennen ensimmäisen kampanjan käynnistämistä, kannattaa miettiä seuraavia asioita:

 • Mitä tavoitteita sinulla on mainonnallesi
 • Mitkä kampanjatyypit sopivat tavoitteisiin
 • Minkälaisella kuukausi/päiväbudjetilla aiot mainostaa
 • Mitkä ovat tärkeimpiä tuotteitasi/palveluitasi ja miten aiot allokoida budjetin
 • Millaisia avainsanoja ihmiset käyttävät etsiessään palveluitasi
 • Minkälaisessa kilpailuasemassa olet muihin verrattuna

Kun Google Ads -tilin kampanjarakenteen ja kampanjat toteuttaa alusta alkaen strategisesti ja huolella, on tilin ylläpito helpompaa myös jatkossa. Siksi ennen ensimmäisen kampanjan tekemistä kannattaakin tehdä avainsana- ja kilpailijatutkimus sekä miettiä tavoitteet tarkasti.

Budjetin allokoinnissa on syytä huolehtia, että kampanjalla on tarpeeksi budjettia tulosten saavuttamiseen. Jos tilillä on esimerkiksi 10 eri kampanjaa, joista kolmella kampanjalla on budjettia 20€/pvä, kolmella 10€/pvä ja neljällä 2€/pvä, kannattaa miettiä voisiko pienempiä kampanjoita yhdistellä, jotta kampanjaan saisi enemmän tehoa. Avainsana- ja kilpailijatutkimuksen avulla voit myös tehdä päätöksiä siitä, haluatko mainostaa kaikkia palveluitasi vai pelkästään tärkeimpiä, jos esimerkiksi tietyn palvelun avainsanoilla on korkeat hinnat ja paljon kilpailua.

Mainosten osuvuus

Google Ads -mainosta tehdessä on huomioitava laskeutumissivun ja mainosten osuvuus (hakukampanjassa myös avainsanojen osuvuus). Mainoksen otsikot ja kuvaukset tulisi rakentaa niin, että asiakas saa selkeän kuvan palvelustasi heti mainoksen nähdessään. Kun asiakas klikkaa mainostasi ja siirtyy verkkosivuille, on tärkeää, että sivuilta löytyy tietoa mainoksessa mainituista asioista. Tämän vuoksi esimerkiksi etusivun käyttäminen laskeutumissivuna ei ole kannattavaa, jos mainoksessasi puhutaan tietystä palvelusta, vaan mainos kannattaa ohjata suoraan palvelusta kertovalle sivulle. Google Ads pisteyttää laskeutumissivujen ja mainosten osuvuuden, ja hyvällä pisteytyksellä maksat vähemmän mainosten näkyvyydestä.

Hintatarjousstrategian valinta

Kampanjaa luodessa on tärkeää valita sopiva hintatarjousstrategia. Hintarjousstrategia määrittää tavan, jolla Google Ads lähtee etsimään sopivia asiakkaita tavoitteellesi. Voit esimerkiksi päättää, että haluat keskittyä saamaan mahdollisimman monta klikkausta mainoksellesi, jolloin voit käyttää ”maksimoi klikkaukset” -strategiaa. Voit myös asettaa maksimihinnan sille kuinka paljon haluat maksaa yhdestä klikkauksesta.

Jos taas haluat saada mahdollisimman monen asiakkaan täyttämään esimerkiksi yhteystietolomakkeen, soittamaan sinulle, tai ostamaan tuotteen verkkosivuilla, voit valita hintatarjousstrategiaksi ”maksimoi konversiot”. Tämä kuitenkin edellyttää, että konversioseuranta on asennettu oikein. Maksimoi konversioilla Google Ads etsii budjetin rajoissa ja koneoppimisen avulla mahdollisimman paljon ihmisiä, jotka toteuttavat halutun toimenpiteen verkkosivuilla.

Google Adsin hintatarjousstrategioilla on tietty hierarkia, jota voi kivuta ylöspäin mainonnan kehittyessä. Alussa, jos konversioseurantaa ei ole asennettu, kannattaa käyttää klikkipohjaisia hintatajousstrategioita, jotka ovat seuraavat:

 • Maksimoi klikkaukset
 • Manuaalinen CPC

Näiden lisäksi voit myös käyttää näkyvyyteen pohjautuvaa strategiaa:

 • Impressio-osuustavoite

Kun konversioseuranta on asetettu, voit siirtyä käyttämään seuraavia:

 • Tehostettu klikkauskohtainen hinta (eCPC)
 • Maksimoi konversiot
 • CPA-tavoite

Jos konversiopisteet ovat eriarvoisia tai kyseessä on verkkokauppa, voi kampanjoita optimoida käyttämällä arvopohjaisia hintatarjousstrategioita, jotka pyrkivät saamaan mainonnalla mahdollisimman paljon arvoa. Myös arvopohjaiseen strategiaan on mahdollista määrittää tuottotavoite. Seuraavien strategioiden käyttöä varten konversiopisteet tulee olla oikein arvotettuina.

 • Maksimoi konversioarvo
 • ROAS-tavoite

Google-mainonnan hinta

Google Ads -mainontasi hinta riippuu monista tekijöistä, mm. siitä mitä kampanjatyyppejä ja hinnoittelumalleja käytät. Yleisimmin käytetty hinnoittelumalli on klikkihinnat, jotka Suomessa vaihtelevat noin 0,10 – 3,00 €. Hinnat riippuvat siitä kuinka paljon kilpailua toimialalla on, kuinka laadukkaita mainokset ovat ja millainen on laskeutumissivukokemus.

Display-verkoston mainoksissa voit käyttää myös tuhannen näyttökerran hintaa (CPM), jotka vaihtelevat 0,10 – 5,00 € välillä, mutta suuremmatkin vaihtelut ovat mahdollisia. Tällä strategialla maksat jokaisesta tuhannesta katselukerrasta.

YouTubessa puolestaan käytetään katselukohtaista CPV- eli Cost Per View -hinnoittelua, joka vaihtelee Suomessa noin 0,01 – 0,20 € välillä.

Klikki-, näyttö- ja katseluhintoja oleellisempaa on kuitenkin se, mihin klikit johtavat, eli mitä mainosta klikanneet sivustolla loppujen lopuksi tekevät. Jos klikkaukset eivät johda haluttuihin toimenpiteisiin, kuten ostoksiin, liittymisiin tai lomakkeiden täyttämisiin, ne ovat vain mainosbudjetin tuhlaamista. Mainosten laatu onkin Google-mainonnassa erittäin tärkeää. Konversioseurannan avulla nähdään, mitkä mainokset toimivat parhaiten asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Visa Valkonen

Mitä Kaupallinen voi tarjota?

Google Ads -mainonta on yksi niistä markkinoinnin keinoista, jotka oikein tehtynä voivat tuoda yritykselle huomattavia hyötyjä. Google-mainonta vaatii kuitenkin enemmän osaamista verrattuna esimerkiksi Meta-mainontaan, jota voi toteuttaa pienemmällä kynnyksellä. Google Adsin termistö, itse käyttöliittymä ja mainonnan parhaimpien käytäntöjen seuraaminen vaatii laajaa ymmärrystä ja vuosien kokemusta. Onneksi meiltä sitä löytyy!

Kaupallisen tiimistä löytyy vahvaa osaamista useiden vuosien ajalta ja tietoa Googlen muutoksista vuosien varrella ja tulevaisuudessa. Sovellamme aina kuhunkin hetkeen sopivia strategioita asiakkaillemme ja varmistamme, että tulokset ovat toivottujen mukaisia. Olemme myös vikkeliä liikkeissämme ja pystymme reagoimaan nopeasti muutoksiin. Pidämme tiiviisti yhteyttä asiakkaidemme kanssa, jotta yhteistyö sujuu saumattomasti ja asiakkaan toiveet huomioon ottaen.

Osaavan tiimin haltuun annettu Google Ads -mainonta säästää sinulta arvokasta työaikaa, jota voit hyödyntää oman yrityksesi kehitykseen, sillä välin kun me hoidamme markkinoinnin. Näin ollen voit myös varmistua siitä, että Googleen laitetut eurot eivät mene hukkaan, vaan voit nauttia onnistuneen mainonnan tuloksista.

Google-mainonnan palvelut Kaupallisella

Google Ads -auditoinnit

Meiltä voit tilata Google Ads -tilillesi auditoinnin, jossa tarkastamme tilin tilanteen, mainonnan kannattavuuden ja kampanjoiden asetukset sekä tarjoamme parannusehdotuksia tilin kehittämiseen. Teemme maksutta auditointeja, joissa tarkistamme tilin ja kampanjoiden kriittisimmät kohdat yleisellä tasolla. Tarjoamme myös maksullista auditointipakettia, jonka avulla virität Google-mainontasi huipputerään.

Kiinnostaako Google-mainonta?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme soittaa sinulle! Voimme pohtia yhdessä, millä tavoin ja mitä mainosmuotoja ja kanavia käyttäen sinun yrityksesi kannattaisi tehdä Google-mainontaa.