Miten Google Ads on muuttunut vuosien varrella?

Google-mainonta ja Google Adsin käyttöliittymä on kokenut useita suuria muutoksia viimeisen parin vuoden sisällä ja jatkaa kehitystään edelleen. Siksi mainostajan tuleekin olla perillä Googlen päivityksistä ja uusista trendeistä, jotta mainonta saadaan pysymään relevanttina muutosten keskellä. Tässä artikkelissa pääset tutustumaan Google Adsin muutoksiin ja päivityksiin, Googlen tekoälyn ja algoritmien kehitykseen sekä kurkistamaan Google Marketing Live 2023 nostoihin.

Tässä artikkelissa on listattu isompia muutoksia, joita on tapahtunut vuosien 2022-2024 aikana Google Adsissa. Tämä lista ei kuitenkaan ole kaikenkattava, sillä muutoksia on tapahtunut paljon.

Jos haluat lukea tänä vuonna julkaisuista, tulevista Google Adsin muutoksista, voit siirtyä suoraan Google Marketing Live 2024 -blogiimme.

Tässä artikkelissa:

Google Ads muutokset 2022-2024

Tekstimainokset → Responsiiviset mainokset

Vanhat tekstimainokset on korvattu responsiivisilla mainoksilla 30.6.2022 alkaen ja uusia tekstimainoksia ei ole tämän jälkeen voinut enää luoda eikä muokata. Responsiiviset mainokset ovat Google Adsin nykyinen vakiomalli uusia mainoksia luodessa. Responsiivisissa mainoksissa voit luoda 15 otsikkoa ja neljä kuvausta, joista Google luo erilaisia kombinaatioita perustuen asiakkaan hakuihin. Näin voit korostaa mainoksissa erilaisia näkökulmia.

Päivitys responsiivisiin mainoksiin on mahdollistanut myös mainoksen vahvuuden seurannan. Voit nähdä mainoksen vahvuus kolumnista, onko mainoksesi heikko, keskimääräinen, hyvä vai erinomainen. Mainoksen vahvuus riippuu otsikoiden ja kuvausten määrästä sekä otsikoissa käytetyistä avainsanoista ja siitä onko otsikot kiinnitetty vai ei. Kiinnityksellä tarkoitetaan otsikon tai kuvauksen kiinnittämistä tiettyyn sijaintiin mainoksessa eli esimerkiksi tietty otsikko näytetään vain sijainnissa yksi eli ensimmäisenä otsikkona mainoksessa.

Jos tililtäsi löytyy vielä vanhoja tekstimainoksia, kannattaa luoda uudet responsiiviset mainokset niiden tilalle, jotta pystyt halutessasi muokkaamaan tekstejä ja vastaanottamaan tietoa mainostesi vahvuuksista.

Smart Shopping → Performance Max

Entiset Smart Shopping kampanjat ovat nykyään Performance Max kampanjoita. PMAX on tuonut tullessaan mahdollisuuden mainostaa yhdellä kampanjamuodolla koko Googlen verkostossa. PMAX toimii edelleen loistavasti verkkokaupoille ja siihen saa liitettyä Kauppiaskeskus-syötteen. PMAX tarjoaa entistä tekoälypohjaisempaa ja älykkäämpää mainontaa ja osaa ennustaa käyttäjien aikomuksia ja siten optimoi kampanjasi niin, että saat mainokset näkymään juuri niille asiakkaille, jotka ostavat sinulta. Lue lisää PMAX kampanjasta, PMAXin optimoinnista tai PMAXin uusimmista ominaisuuksista.

Muutokset samankaltaisiin segmentteihin 1.8.2023
Muutokset samankaltaisiin segmentteihin 1.8.2023
Samankaltaiset yleisöt

Samankaltaiset yleisöt poistuivat käytöstä Google Adsissa 1.8.2023. Samankaltaiset yleisöt on korvattu yleisölaajennuksella videokampanjoissa, joiden tavoitteeksi on valittu ”Tuotteen ja brändin harkinta” tai ”Bränditietoisuus ja tavoittavuus” ja muissa kampanjamuodoissa optimoidulla kohdistuksella.

Sittemmin Discoveryn muuttuessa Demand Gen kampanjaksi, on samankaltaiset yleisöt tehneet paluun vuonna 2024.

Suostumustila

Google on tehnyt muutoksia mainonnan personointiin ja käyttäjän yksityisyyteen GDPR lain mukaisesti 6.3.2024 alkaen. Mainostajan tulee ottaa suostumustila eli Consent mode käyttöön Google Adissa jatkaakseen mainonnan tehokasta mittausta. Consent moden avulla käyttäjien yksityisyys pysyy suojassa ja mainostajien tulokset edelleen tarkkoina, sillä Googlen suostumustila pystyy mallintamaan käyttäjien toimintaa verkkosivuilla. Käytännössä se toimii niin, että jos käyttäjä hylkää verkkosivun evästeet, algoritmi pystyy mallintamaan asiakkaan käyttäytymistä evästeet hyväksyneiden käyttäjien pohjalta saadun datan perusteella.

Datapohjainen attribuutiomalli

Datapohjainen attribuutiomalli on otettu vakioksi kaikilla Google Ads tileillä ja Google Analytics 4:ssä vuodesta 2023 lähtien. Päivityksen myötä myös Ensimmäinen klikkaus- ja Aikavaikutus-attribuutiomalli sekä lineaarinen ja positioperusteinen attribuutiomalli ovat poistuneet kokonaan käytöstä. Edellä mainittuja attribuutiomalleja käyttävillä tileillä Google Ads on automaattisesti päivittänyt attribuutiomalliksi datapohjaisen attribuution.

Last click eli Viimeinen klikkaus attribuutiomalli on edelleen saatavilla Google Adsissa mutta on suositeltavaa ottaa Datapohjainen attribuutiomalli käyttöön, jos se ei vielä ole tilisi vakiona.

Datapohjainen attribuutiomalli seuraa koko asiakaspolkua ja jakaa konversiopisteet sen mukaan, mitkä mainokset ovat eniten vaikuttaneet käyttäjän konvertoitumiseen asiakkaaksi. Viimeinen klikkaus puolestaan antaa kaiken kunnian ja konversiot sille mainokselle, jota asiakkaasi on klikannut viimeisenä ennen konvertoitumistaan. Nykymaailman monimutkaisissa asiakaspoluissa tämä malli ei kuitenkaan kerro koko totuutta ja siksi kannattaakin vaihtaa datapohjaiseen malliin.

Löydät Attribuutio-sivun Google Adsista: Tavoitteet - Mittaus - Attribuutio
Google Ads ulkoasun vaihto
Google Ads ulkoasun vaihto
Ulkoasun muutos

Myös Google Adsin ulkoasu ja käyttöliittymä on muuttunut. Google on tehnyt vuoden 2023 puolella muutoksia Google Adsin ulkonäköön ja samalla tuonut uusia ominaisuuksia käyttöön. Vielä toistaiseksi Google Adsia käytettäessä on mahdollista valita haluaako käyttää vanhaa vai uutta ulkoasua. Päivityksen myötä Google Adsiin tuli mm. Vinkit ja raportit sivu ja työkalut & asetukset palkki siirrettiin yläoikealta vasempaan reunaan. Myös jotkin välilehdet kuten kokeilut ja tiettyjen muiden asetuksien sijainnit ryhmiteltiin uudelleen.

Universal Analytics → Google Analytics 4

Kesällä 2023 Universal Analytics lakkasi keräämästä dataa ja vaihtui uuteen Google Analytics 4:ään. Useat mainostajat tekivät vaihdoksen UA:sta GA4:seen kuitenkin jo aikaisemmin. 

Google Analytics 4 on tarkempi ja turvallisempi työkalu datan käsittelemiseen ja siihen on myös otettu käyttöön koneoppimista hyödyntäviä ominaisuuksia. Jos sinulla on ollut Universal Analytics käytössä ja olet siirtynyt käyttämään Google Analytics 4:ää, kannattaa käydä tarkistamassa Google Ads tilillä, että vanhat Universal Analyticsistä tuodut konversiopisteet on merkitty toissijaisiksi.

Eroja UA:n ja GA4:n välillä:
  • Datamalli: UA käyttää istuntopohjaista ja GA4 tapahtumapohjaista datamallia. Tämä tarkoittaa, että GA4 seuraa jokaista käyttäjäinteraktiota yksittäisenä tapahtumana sen sijaan, että se ryhmittelisi interaktioita istunnon mukaan.
  • Mittaus: UA mittaa eri laitteita ja alustoja erikseen. GA4:ssä on tehostettuja mittausominaisuuksia, jotka mahdollistavat kattavamman datankeruun useilla laitteilla ja alustoilla.
  • Koneoppiminen: GA4:ssä on tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja, jotka täyttävät konversiodatassa olevat aukot toiminnan ja konversioiden mallinnuksen avulla. Näin voit saada kattavamman kuvan tuloksistasi käyttäjien tietosuojaa vaarantamatta. Nämä teknologiat eivät ole käytettävissä UA-mittauskokonaisuuksissa.
  • Datan yksityisyys: Yksityisyyttä koskevien vaatimusten muuttuessa GA4:ään on tehty useita parannuksia, joiden avulla voit lisätä käyttäjien luottamusta ja osoittaa sitoutumistasi datan yksityisyyteen. Parannuksiin kuuluvat esimerkiksi mahdollisuus poistaa käyttäjädataa ja muuttaa datansäilytyskäytäntöjä, suostumustila GDPR-asetuksen noudattamiseksi ja parannettu datansäilytysjärjestelmä.
Discovery → Demand Gen

Entinen Discovery on muuttunut Demand Gen kampanjaksi. Uudessa Demand Genissä on mahdollista mm. näyttää mainoksia YouTuben Shortseissa ja käyttää reilun vuoden katoamistempun tehneitä Lookalike yleisöjä. Demand Gen hyödyntää myös tekoälyä ja signaaleja tehokkaammin kuin edeltäjänsä.
Lue lisää Demand Gen kampanjamuodosta.

Tekoäly ja algoritmien kehitys

Google Ads kehittyy jatkuvasti enemmän ja enemmän automaatiota ja tekoälyä kohti. Uusi PMAX kampanja on hyvä esimerkki tästä kehityksestä. PMAX on erittäin toimiva kampanjamuoto, joka tekoälyä ja signaaleja hyödyntäen etsii konvertoituvat asiakkaat niistä Googlen kanavista, missä asiakkaasi juuri sillä hetkellä seikkailevat.

Myös laajoja avainsanoja on kehitetty vuosien varrella paljon. Ennen laajojen avainsanojen käyttö kampanjoissa johti varmaan harhahakujen tulvaan mutta nykyään Googlen algoritmit osaavat paremmin ymmärtää, mistä palvelussasi on kyse ja näyttää mainoksiasi niin että konversiot lähtevät nousuun. Vuonna 2023 Googlella aloitettiin laajalti A/B testaukset laajoilla avainsanoilla vs. tarkoilla tai lausekevastaavuuksilla ja tulokset puhuivat puolestaan. Suurimmaksi osaksi laajat avainsanat kykenivät suurempiin konversiomääriin kuin tarkat tai lausekkeet. Poikkeuksiakin tietysti löytyy. Esimerkiksi helposti toiseen palveluun sekoitettavan palvelun markkinointiin laajat eivät välttämättä vieläkään sovellu mutta silti on kannattavaa tehdä A/B testi ja kokeilla mikä tapa omalle tilille parhaiten sopii.

Google Ads avainsanojen vastaavuustyypit
Google Ads kampanjatyypit
Google Ads kampanjatyypit
Miten muutokset vaikuttavat mainontaan?

Jotta Google-mainonta on kannattavaa nyt ja myös tulevaisuudessa, tulee mainostajan ymmärtää pysyä perillä muutoksista ja ymmärtää niiden vaikutukset. Googlen suuntaviivat ovat selkeät. Google kehittää tuotteitaan koko ajan enemmän ja enemmän kohti tekoälypohjaisia ratkaisuja ja kampanjatyyppejä. Näistä hyvinä esimerkkeinä Performance Max ja uusin tulokas Demand Gen.

Markkinoinnin kentällä on yhtä monta mielipidettä uusista muutoksista kuin on markkinoinnin tekijöitä. Me Kaupallisella uskomme kuitenkin kehitykseen ja tekoälyn tulevaisuuteen ja pysyttelemme perillä muutoksista ja mukautamme toimintaamme niiden mukaisesti. Vain tällä tavalla voimme varmistaa, että Google-mainontamme pysyy relevanttina ja tehokkaana asiakkaille myös jatkossa.

Google Marketing Live 2023

Vuoden 2023 Google Marketing Livessä Google julkisti valtavan määrän uusia tekoälyä hyödyntäviä ominaisuuksia ja mainonnan automatisointiin, personointiin ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen liittyviä ominaisuuksia Google Adsissä. Osa näistä muutoksista on jo otettu käyttöön mutta monet ovat vasta tulossa Suomen markkinoille.

Keskusteleva kampanjan luonti

Uusi keskusteleva käyttöliittymä mahdollistaa mainosten luomisen Google Ads -järjestelmässä keskustelemalla tekoälyn kanssa. Mainostajat voivat antaa URL-osoitteen ja vastata kysymyksiin, jolloin tekoäly luo automaattisesti kampanja-aineistoja, joita voi myöhemmin muokata​. Tämä auttaa mainostajia luomaan kampanja-aineistoja nopeammin ja helpommin​.

Search Generative Experience (SGE)

Google integroi mainokset osaksi uutta hakukokemusta, joka hyödyntää tekoälyä tarjotessaan käyttäjille entistä personoidumpia ja kontekstuaalisesti osuvia hakutuloksia. Tarkoituksena on voida keskustella Googlen kanssa hakujen avulla. Voit siis esittää hakusi jälkeen jatkokysymyksiä. Search Generative Experiencen avulla käyttäjä voi tehdä samassa haussa useita kysymyksiä ja saada tarkempia vastauksia ja osuvampia mainoksia. Tavoitteena on luoda hakukokemus, jossa käyttäjät saavat paremmin hakukontekstiin sopivia vastauksia Googlesta​ ja luoda käyttäjälle keskustelevampi hakukokemus.

Tämä ominaisuus on nyt otettu käyttöön Yhdysvalloissa kaikille nimellä AI Overviews. Voit lukea lisää tästä muutoksesta Google Marketing Live 2024 -blogistamme.

 

Performance Max -kampanjat

Google toi Performance Max -kampanjoihin uuden korkean arvon asiakkaiden hankintatavoitteen, jonka avulla voi keskittyä hankkimaan asiakkaita, joilla on korkea elinkaaren arvo. Lisäksi kampanjoihin on lisätty uudelleensitouttamistavoite​. Nämä muutokset ovat jo tulleet käyttöön PMAX-kampanjoissa Suomen markkinoilla.

Generatiivisen tekoälyn käyttö PMAXissa. Google esitteli uusia tekoälypohjaisia ominaisuuksia, kuten generatiivisen tekoälyn hyödyntämisen Performance Max -kampanjoiden teksti- ja kuva-aineistojen luomisessa. Tämä auttaa mainostajia luomaan kampanja-aineistoja nopeammin ja helpommin​.

AI Overview
Search Generative Experience tunnetaan nyt nimellä AI Overview
Merchant Center Next

Google on korvannut entisen Merchant Centerin uudella Merchant Center Next -versiolla. Tämä uusi versio yksinkertaistaa tuotesyötteiden hallintaa ja hyödyntää verkkosivuston dataa syötteiden luomisessa, mikä helpottaa teknisesti vähemmän taitavia käyttäjiä​.

Product Studio

Google esitteli Product Studio -työkalun, joka käyttää tekoälyä tuotekuvien muokkaamiseen ja parantamiseen. Mainostajat voivat poistaa taustoja, terävöittää kuvia ja luoda dynaamisia taustoja helposti​ ja ladata mainokset suoraan kampanjoihin nopeasti ja helposti. Näitä aineistoja voi käyttää kaikissa Merchant Center Feedin omaavissa kanavissa ja ne päivittyvät automaattisesti kuvan tallennuksen jälkeen. Tämä on vasta kokeiluvaiheessa US, UK, CA, ja AU markkinoilla. Lue lisää Product Studiosta

Uudet kampanjatyypit

Google esitteli kaksi uutta kampanjatyyppiä: Video view -kampanjat, jotka yhdistävät eri YouTube-mainosmuodot maksimoidakseen katselukerrat, ja Demand gen -kampanjat, jotka käyttävät laajasti Google-ekosysteemin eri alustoja kysynnän lisäämiseksi​. Molemmat hyödyntävät tehokkaasti tekoälyä ja signaaleja etsiessään yrityksellesi sopivia asiakkaita.

Video View:n avulla voit yhdistellä In-Feed-videomainoksia, ohitettavia In-Stream-videomainoksia ja Shorts-mainoksia ja näyttää mainoksia aina parhaita tuloksia tuovissa paikoissa. Näin voit tehdä edullisempaa videomainontaa.

Molemmat uudet kampanjatyypit ovat käytettävissä Google Ads tileillä.

Ads Creative Studio

Ads Creative Studio on luotu helpottamaan mainos- ja mediatiimien välistä yhteistyötä. Ads Creative Studiossa voit esikatsella ja luoda PMAX elementtejä, luoda videoita ja tuoda ne suoraan Google Adsiin tai Campaign Manager 360:een. Voit luoda videoita valmiiden mallien pohjalta tai luoda itse omasi. Luodessasi elementtejä, näet suosituksia ja parhaita käytäntöjä visuaalisille sisällöille. Ads Creative Studiosta löytyy myös trendityökalu, jonka avulla voit nähdä viimeisimpiä hakutrendejä ja dataa.

Markkinointitoimistot voivat luoda myös Ads Creative Studio hallinnoijan tilin, johon asiakkaiden tilit voi liittää. Ads Creative Studio on jo käytössä Suomessa.

Ads creative studio mallit
Ads Creative Studio mallit
Yrityslogo ja -nimi

Yrityslogo ja -nimi on tullut kaikkien saataville. Voit lisätä tilille ja mainoksiin yrityksesi nimen ja logon, jotta käyttäjien on helpompi tunnistaa yrityksesi mainoksesta. Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä kaikilla tileillä sen jälkeen, kun mainostajantodennus on suoritettu.

Apua Google Adsin muutoksiin?

Kaupallinen.fi tarjoaa ajantasaisia ja muutoksiin mukautuvia Google-mainonnan palveluita. Pysyttelemme ajantasalla Google Ads-käyttöliittymään ja muihin Googlen tuotteisiin liittyvistä muutoksista ja päivityksistä. Jätä yhteystietosi alle ja katsotaan tarkistetaan tilisi tilanne yhdessä!