Mikä on hyvä konversioprosentti ja kuinka sitä parannetaan?

Konversioprosentti (tunnetaan myös nimellä konversioaste) on ehkä tärkein verkkosivun tehokkuutta kuvaava mittari. Se kertoo, kuinka moni asiakas sadasta suorittaa halutun toiminnon. Yleensä konversioprosentista puhuttaessa tarkoitetaan ostajien prosenttiosuutta kävijöistä, mutta konversioksi voidaan laskea mikä tahansa tavoiteltu toiminto, kuten ostoskoriin lisääminen, yhteystietolomakkeen täyttäminen tai seuraavalle sivulle siirtyminen.

Tässä artikkelissa:

Mitä konversioastetta pitäisi tavoitella?

Vastaus kysymykseen ei ole yksiselitteinen, joten lähestytään sitä kahden tarkennuksen kautta:

  1. Mitä konversiotapahtumaa tavoittelet?
    Konversioprosentti riippuu siitä, mitä konversiota tavoitellaan. Jos haluttu konversio on videon loppuun katsominen, prosentin täytyy luonnollisesti olla korkeampi kuin ostoskoriin lisäämisen tai loppuun viedyn ostotapahtuman kohdalla.
  2. Millaisella toimialalla olet ja millainen on liiketoimintamallisi?
    Toimiala määrittää konversioprosenttia monella tapaa. B2C ja B2B ovat eräs jakolinja, mutta myös myytävän tuotteen tai palvelun ominaisuudet (hinta, kertamaksu vai tilausmalli, brändi, jne.), kauppapaikka (digitaalinen vs. kivijalka), kilpailu, talouden suhdanne ja muut seikat vaikuttavat siihen, millaista konversioprosenttia tulisi tavoitella.
Yleistäen voidaan ottaa esimerkiksi verkkokauppa, jossa konversiotavoite on saada sivuston vierailija ostamaan. Keskimääräisen verkkokaupan konversioprosentti on yleensä välillä 15%. Verkkokauppa-alusta Shopifyn mukaan konversioprosentti 3,3 on verkkokaupoissa parhaan viidenneksen joukossa. Konversioprosenttitavoitetta suunnitellessa kannattaa miettiä konversion arvoa: mikä on keskimääräisen liidin arvo yritykselle, kuinka paljon uuden asiakkaan hankinnasta ollaan valmiita maksamaan, kuinka paljon katetta jää kunkin tuotteen myynnistä, jne.

Miten konversioprosenttia seurataan?

Konversio-optimointiin kuuluu oleellisena osana mittaaminen, jotta eri verkkosivun ominaisuuksista ja elementeistä saadaan mahdollisimman paljon tietoa. Mittaamisen lisäksi voidaan hyödyntää esimerkiksi istuntonauhoituksia, jotta saadaan konkreettista tietoa mahdollisista konversion pullonkauloista. Helpoin tapa seurata konversioprosenttia on analytiikkatyökalun, esimerkiksi Google Analyticsin avulla. Analyticsissä voit vertailla esimerkiksi eri laskeutumisssivujen, tuotteiden, mainoskanavien tai konversiotavoitteiden konversioprosentteja. Konversioprosentin laskee tarvittaessa nopeasti myös laskimella jakamalla konversioiden määrän istuntojen määrällä. 

Konversioprosentti Google Analyticsin tilastonäkymässä.
Eri kanavista tulleiden istuntojen konversioprosentit Google Analyticsissä

Kolme tärkeintä asiaa konversioprosentin kasvattamisessa

Konversioprosenttia voi ajatella kylmän analyyttisesti kävijämäärän ja konversioiden suhdelukuna. Vaikka se onkin yksinkertainen määritelmä, todellisuus on monimutkaisempaa. Konversioprosenttia seuratessa helposti unohtuu, että käyttäjät eivät ole vain numeroita ja konversioiden suoraviivainen tavoittelu ei välttämättä ole paras tapa saada konversioita. Pidä nämä asiat mielessäsi kokonaiskuvan kannalta, ja konversioprosenttikin lähtee nousuun:

1. Liikenteen laatu

Jos verkkosivulla on paljon kävijöitä mutta alhainen konversioprosentti, kiinnitä huomiota liikenteen lähteisiin. Miltä alustoilta tai sivuilta kävijät tulevat? Kauanko he viettävät aikaa sivulla? Selaavatko he tuotteita, etsivätkö he jotain? Korkea Bounce Rate eli välitön poistumisprosentti on hälytysmerkki siitä, että sivusto ei vastaa kävijän odotuksia. Jos liikenteen laatu arveluttaa, mieti seuraavia asioita:

  • Mistä verkkosivun liikenne tulee? Mistä konvertoituva liikenne tulee?
  • Onko markkinointi yhdenmukaista verkkosivun kanssa ja mainokseen linkitetty laskeutumissivu luontainen jatkumo näytetylle mainokselle?
  • Tavoittaako verkkosivu oikean kohderyhmän? Tavoitteleeko markkinointi oikeaa kohderyhmää? 
2. Ostopolku ja matka konversioon
Täydellisessä maailmassa kävijä vakuuttuu verkkosivusta ja sen tarjonnasta jo ensimmäisellä vierailulla ja toteuttaa halutun tavoitteen jo silloin. Aina näin ei kuitenkaan käy, ja varsinkin ostopäätös saattaa vaatia useamman tapahtuman ennen kuin valuutta vaihtaa omistajaa. Suunnittele siis ostopolku tai myyntifunneli huolella. Lämmitä liidit säännöllisellä uudelleenmarkkinoinnilla ja muistuta potentiaalisia asiakkaita olemassaolostasi useissa eri kanavissa esimerkiksi sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa tai display-mainoksilla. Näytä liideille erilaista sisältöä ja tee heidät tietoiseksi brändistäsi. Kasvata luottamusta laadukkailla laskeutumissivuilla ja sisällöillä. 
 
3. Verkkosivun konversio-optimointi
Verkkosivun konversioprosentin parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä kutsutaan konversio-optimoinniksi. Konversio-optimointiin kuuluu esimerkiksi verkkosivujen sisältöjen, toiminnallisuuksien ja visuaalisen ilmeen muuttamista siten, että sivusto tuottaisi mahdollisimman paljon tavoiteltuja konversioita. Konversio-optimointiin kuuluu oleellisena osana A/B -testaus, jossa vaikkapa erilaisia tuotekuvia tai toimintakutsupainikkeen värejä voidaan samanaikaisesti testata ja löytää parhaiten konvertoiva vaihtoehto. Testaus on tärkeää, sillä pienikin muutos voi olla konversioprosentin suhteen ratkaiseva. Toisaalta, 
 
Konversio-optimoinnissa kannattaa hyödyntää verkkosivun analytiikkaa sekä istuntonauhoituksia ja korjata niistä saadun tiedon avulla mahdollisia ongelmakohtia. Saavatko asiakkaat vastaukset kysymyksiinsä? Onko maksaminen tai yhteydenottopyynnön lähettäminen vaivatonta? Mihin sisältöön tutustutaan ja mikä jää vähemmälle huomiolle? Kuinka monta verkkosivukäyntiä keskimääräinen käyttäjä tekee ennen konvertoitumista? Nämä ovat kaikki olennaisia kysymyksiä konversio-optimoinnin kannalta ja antavat viitettä siihen, mitä konversio-optimoinnin osa-aluetta kannattaa priorisoida. 

Konversio-optimointi on jatkuva prosessi joka vaatii säännöllistä seurantaa, testausta ja muokkailua. Siihen kannattaa varata riittävästi resursseja, sillä heikosti konvertoiva verkkosivu voi pahimmillaan ohjata potentiaaliset asiakkaat ja liidit kilpailijan suuntaan. Jos aika ja resurssit eivät veny konversio-optimointiin, kannattaa harkita sen ulkoistamista ammattilaistiimille. Kaupallinen tarjoaa konversio-optimoinnin, analytiikan ja verkkosivusuunnittelun palvelut räätälöidysti ja vahvalla kokemuksella. Katso alta lisätietoja konversio-optimoinnin ulkoistamisesta ja ota yhteyttä tai tutustu konversio-optimoinnin blogiimme!

Tarvitsetko apua markkinoinnissa?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme soittaa sinulle!