Markkinoinnin ulkoistaminen

Markkinointi on yksi tärkeimmistä liiketoiminnan osa-alueista suurelle osalle yrityksiä – samaan aikaan itse markkinointi ja siihen liittyvä osaaminen on harvan yrityksen ydinliiketoimintaa. Kannattaako markkinointia kehittää sisäisesti oman yrityksen tarpeisiin vai hankkia palvelu ulkoiselta toimijalta? Tässä blogissa kerromme, miksi markkinoinnin ulkoistaminen kannattaa.

Tässä artikkelissa:

Markkinointi - miksi ulkoistaa?

Markkinointi, varsinkin digimarkkinointi, muuttuu jatkuvasti. Alustat päivittävät sääntöjään ja algoritmejään, lainsäädäntö muuttuu, trendit muuttuvat, mainospaikat muuttuvat, analytiikka ja työkalut muuttuvat. Siksi on tärkeää, että markkinointitiimissä, sisäisessä tai ulkoistetussa, on riittävästi asiantuntemusta ja resursseja seurata alan muutoksia ja tehdä tarvittavia säätöjä markkinointiin. Digimarkkinointi keskittyy alustojen ympärille, joten markkinointitiimin tulee olla nopea reagoimaan mahdollisiin muutoksiin – jos muutokset jäävät syystä tai toisesta tekemättä, seurauksena saattaa olla tehokkuuden ja näkyvyyden menettämistä, suoria taloudellisia haittoja tai teknisiä ongelmia. Toisaalta, pätevä markkinointitiimi voi kääntää muuttuvan toimintaympäristöön edukseen ja mahdollistaa erottumisen kilpailijoista. Yrityksissä onkin syytä miettiä, onko oma markkinointitiimi aina paras vaihtoehto, vai kannattaako koko markkinointi – tai jotkut sen osa-alueista – antaa ulkoisen kumppanin hoidettavaksi.

8 syytä, miksi ulkoistettu markkinointi on tehokkaampaa

1. Kustannustehokkuus

Markkinoinnin ulkoistaminen on lähes aina omaa markkinointitiimiä kustannustehokkaampi vaihtoehto. Maksat vain siitä ajasta ja niistä toimenpiteistä, jotka käytetään yrityksesi markkinointiin ja sen kehittämiseen. Rekrytointi- ja koulutuskulut, muut henkilöstökulut, työvälineiden hankinta ja vaikkapa sairastumiset tai muut yllättävät kulut eivät vaikuta sinun kuluihisi eivätkä markkinoinnin toimintaan. Myös monet markkinoinnin toimenpiteet ovat ulkoistetulle ammattilaistiimille rutiininomaisia, ja vievät vähemmän aikaa.

2. Joustavuus

Ulkoistetun markkinointitiimin työmäärää on helpompi skaalata suuntaan tai toiseen ilman ylimääräistä kulua tai vaivaa. Jos vaikkapa tuotelanseerauksen aikana markkinointiin käytettävät työtunnit täytyy kaksinkertaistaa, onnistuu se huomattavasti helpommin pyytämällä lisäresursseja markkinointitoimistoltasi verrattuna sisäisen markkinointitiimin työntekijämäärän tai työtuntien kaksinkertaistamiseen. Sama pätee myös toiseen suuntaan esimerkiksi silloin, jos liiketoiminta on sesonkiluonteista ja esimerkiksi kesäkuukaudet ovat hiljaisempia.

3. Asiantuntijuus

Ulkoistetun markkinointitiimin jäsenet ovat monipuolisia markkinoinnin erikoisosaajia. Toki vastaavanlainen tiimi on mahdollista rakentaa sisäisestikin, mutta se vaatii ponnisteluja ja onnistumisia rekrytoinnissa, ja varsinkin markkinointitiimin koon määrittäminen on vaihtelevan työmäärän vuoksi hankalaa. Asiantunteva ulkoistettu markkinoinnin kumppani osaa suositella toimenpiteitä ja kehitysehdotuksia markkinointiin sekä soveltaa aikaisempaa kokemusta mahdollisten ongelmien tai pulmien ratkaisemiseksi. Sisäinen markkinointitiimi ja ulkoistetut markkinoinnin toimenpiteet eivät myöskään sulje toisiaan pois – ulkopuolista asiantuntijuutta voi ostaa tietyille markkinoinnin osa-alueille projektiluontoisesti tai jatkuvalla yhteistyöllä, mikäli se tuntuu parhaalta ratkaisulta yrityksen tarpeisiin. 

4. Monipuolisuus

Yleinen ratkaisu, yhden hengen markkinointitiimi voi olla tehokas ja aikaansaava markkinointiyksikkö, mutta parhaimmillaankin jää asiantuntijuuden laajuudessa kokonaiselle markkinointitiimille. Ulkoistamalla markkinoinnin yritys saa helposti käyttöönsä eri osa-alueiden asiantuntijat juuri siinä määrin, missä heidän ammattitaitoaan tarvitaan.

5. Innovaatio ja ulkopuolinen perspektiivi

Jos kaikki toimenpiteet tehdään yrityksen sisällä, perspektiivi saattaa helposti kaventua ja omille vahvuuksille tai heikkouksille sokeutua. On pelkästään positiivinen asia saada näkemystä ja innovaatiota säännöllisesti yrityksen ulkopuolelta, ja markkinoinnin ulkoistaminen on yksi tapa hankkia sitä.

6. Selkeys ja suunnitelmallisuus

Kun markkinointi ulkoistetaan, kumppani tekee markkinoinnin toimenpiteistä suunnitelman ja alkaa toteuttaa sitä johdonmukaisesti. Jos markkinointia on aiemmin tehty sivutoimisesti, projektiluontoisena tai pienen tiimin voimin, on suunnittelu, mittaus ja raportointi saattanut jäädä pienemmälle huomiolle. Markkinoinnin kumppani kuitenkin pitää huolen siitä, että tavoitteet ja suunnitelma määritellään tarkoin, jotta markkinoinnin resurssit saadaan käytettyä pitkäjänteisesti tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Raportoinnin myötä myös toimenpiteiden läpinäkyvyys on korkea ja asiakas pysyy tietoisena tehdyistä ja suunnitelluista markkinoinnin toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista.

7. Tietoturva

Asiantunteva markkinointitiimi tietää tietoturvan ja yksityisyydensuojan mukaiset toimintatavat ja käytännöt. Esimerkiksi evästeasetukset, datankeräys, GDPR-yhteensopivuus ja tietojenkäsittely markkinoinnissa ovat asioita, joissa asiantuntijoita kannattaa käyttää hyödyksi varmistamaan lainsäädännön ja alustojen käyttöehtojen noudattaminen.

8. Teknologioiden ja työkalujen hyödyntäminen

Ulkoisella markkinoinnin kumppanilla voi olla käytössään tehokkaita, maksullisia markkinoinnin työkaluja esimerkiksi analytiikan ja sisällöntuotannon puolella. Niiden avulla yrityksesi voi saada etulyöntiaseman esimerkiksi hakukonenäkyvyydessä tai liidien keräyksessä ilman omaa investointia työkaluun.

Asiakkaamme QuickBI kolminkertaisti liikevaihtonsa, kun Kaupallinen.fi otti vastuulleen myynnin kehityksen ja markkinoinnin. 

Kuinka valita ulkoistetun markkinoinnin kumppani?

Markkinoinnin kumppani kannattaa valita huolella, jotta markkinointiin käytetyt panokset menevät tehokkaaseen käyttöön. Kokosimme listan asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon markkinointia ulkoistaessa:

  • Kumppanin asiantuntemus: tutustu mahdollisen kumppanin asiakasreferensseihin ja sisältöihin: onko heillä tyytyväisiä asiakkaita ja ovatko he asiantuntijoita niillä osa-alueilla, joilla he tarjoavat palveluita? Näkevätkö he yrityksesi markkinoinnissa kehityskohteita ja mahdollisuuksia oma-aloitteisesti, vai tarjoavatko he vain pyytämääsi palvelua?
  • Kumppanin resurssit: onko heillä kapasiteettia toteuttaa toimenpiteet nopeasti ja ammattitaitoisesti – nopeallakin varoitusajalla? Varmista, että mahdollisella kumppanilla on riittävästi henkilöstöä.
  • Viestintä: kommunikointi on kumppanuudesssa ensisijaisen tärkeää. Valitse kumppani, joka toimii läpinäkyvästi ja pitää sinut ajan tasalla raportoimalla selkeästi.
  • Kumppanin palveluvalikoima: onko markkinoinnin ulkoistamista tarkoitus laajentaa, jos sopiva kumppani löytyy? Helpointa on tietenkin ulkoistaa palveluita saman katon alle, joten on fiksua varmistaa myös niiden saatavuus mahdolliselta kumppanilta.
  • Toimialan tuntemus: varmista, että kumppani on tehnyt kotiläksyt toimialastasi ja on valmis oppimaan liiketoiminnastasi. Ole myös itse valmis kertomaan toimialastasi yksityiskohtaisesti. Toimialan tuntemus on onnistuneen markkinoinnin edellytys!

Tarvitsetko apua markkinoinnissa?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme soittaa sinulle!