Markkinoinnin mittarit

Jotta markkinoinnin tehokkuudesta, tuottavuudesta ja vaikuttavuudesta pysyy perillä, on syytä tuntea markkinoinnin keskeiset mittarit. Näitä ovat esimerkiksi CPC (cost per click), CTR (clickthrough rate), impressio, CPM (cost per mille), ROAS (return on ad spend) ja konversioaste. Keskeisimmistä mittareista käytetään myös nimitystä KPI, eli Key Performance Indicator.

Tässä artikkelissa:

Digimarkkinoinnin mittarit

CPC eli cost per click = klikkihinta
 

CPC eli klikkihinta tarkoittaa yhden klikkauksen hintaa. Sen saa laskettua helposti jakamalla käytetyn markkinointibudjetin kanavasta tulleiden klikkausten määrällä, vaikka yleensä myös mainosalustan oma analyysityökalu näyttää CPC:n. Klikkihintaa katsoessa kannattaa olla tarkastaa mitä klikkauksia sillä tarkoitetaan. Mm. Meta jakaa klikkaukset kaikkiin klikkauksiin ja linkin klikkauksiin. Kaikilla klikkauksilla tarkoitetaan myös pelkän mainoksen klikkausta, joka ei aina johda esimerkiksi verkkosivulla vierailuun. Tämä saattaa antaa klikkihinnasta ja muista klikkauksiin perustuvista mittareista todellisuutta paremman kuvan.

Facebookin klikkaustyyppejä mainostyökalun tilastonäkymässä.
Facebokin klikkaustyyppejä. Linkin klikkaus voi johtaa esimerkiksi mainostajan Facebook-tilille tai julkaisuun, lähtevä klikkaus taas pois Metasta eli käytännössä yleensä mainoksen laskeutumissivulle. Yksittäinen klikkaus tarkoittaa uniikkeja klikanneita Meta-tilejä, muutoin klikkauksiin lasketaan myös useammat tilikohtaiset klikit.
CTR eli clickthrough rate = klikkausprosentti

CTR eli klikkausprosentti on mainosklikkausten suhde impressioihin. CTR on hyödyllinen mittari mainoksen laadun arviointiin ja mainosten kiinnostavuuden keskinäiseen vertailuun. Mainoksen houkuttelevuuden lisäksi CTR voi vaihdella merkittävästi mainoskanavan, mainosmuodon ja mainostyypin mukaan. Myös CTR:n kohdalla klikkaus voi tarkoittaa eri alustoilla eri asioita, joten klikkauksen määritelmästä kannattaa ottaa selvää ennen eri kanavien vertailua.

Impressiot eli mainosten näyttökerrat

Impressioilla tarkoitetaan mainosten näyttökertoja. Jokainen kerta kun mainos näytetään, se saa yhden impression. Impressioihin liittyy olennaisesti myös muita mittareita, kuten:

Reach eli kattavuus:

Kuinka moni uniikki käyttäjä on nähnyt mainoksen.

Ad frequency eli mainostiheys:

Mainostiheys, joskus myös näyttötiheys, on impressioiden ja reachin suhde, eli montako kertaa mainos on keskimäärin näkynyt yksittäiselle käyttäjälle. Mainostiheyttä tarkastellessa kannattaa huomioida aikajakson pituus: kuukaudessa kymmenen mainosnäyttöä per tavoitettu käyttäjä ei välttämättä ole turhan paljon, mutta viikkotasolla se on hyvin korkea ja saattaa johtaa negatiiviseen palautteeseen, joka taas voi johtaa kalliimpiin klikkeihin.

CPM (cost per mille) eli tuhannen näyttökerran hinta:

Tuhatta näyttökertaa kohti käytetyn mainosbudjetin määrä. Impressioiden hinnasta puhuttaessa käytetään yleensä tuhannen näyttökerran nippua, joka helpottaa vertailua. CPM voi vaihdella suuresti esimerkiksi mainosalustan, mainostyypin sekä kohderyhmän koon mukaan.

 

Mainoksen näyttökerrat, näyttötiheys ja tuhannen näyttökerran hinta Facebookin mainontatyökalun näkymässä.
Näyttökerrat eli impressiot, Ad frequency eli mainostiheys, sekä tuhannen näyttökerran hinta eli CPM. Kuva Meta Ads Managerista.
Konversio

Konversio tarkoittaa tavoitellun tapahtuman toteutumista. Useimmiten konversiolla tarkoitetaan ostoa tai liidiä, mutta se voi olla mikä tahansa tavoiteltu tapahtuma. 

Konversioaste tai konversioprosentti

Konversioiden eli toteutuneiden konversiotapahtumien määrä jaettuna jokaista sataa vierailijaa kohti.

Cost per conversion eli konversion hinta

Käytetty mainosbudjetti jaettuna konversioiden määrällä. Joskus pitkälti samaa asiaa mitataan myös lyhenteellä CPA.

CPA (cost per acquisition tai cost per action) eli asiakashankintaku tai toimintakulu

Käytetty mainosbudjetti jaettuna saatujen asiakkaiden tai tehtyjen toimintojen määrällä. Asioiden sekavoittamiseksi on termistössä olemassa myös CAC (customer acquisition cost) joka niin ikään tarkoittaa asiakashankintakulua.

Markkinoinnin tuoton mittarit

ROI eli return on investment = sijoitetun pääoman tuotto

Yksi markkinoinnin käytetyimpiä mittareita, ja usein myös käytössä liiketoiminnassa yleisesti. Sen avulla voidaan laskea markkinointiin sijoitetun pääoman kannattavuutta. Yleensä markkinoinnin ROI lasketaan seuraavalla tavalla:

 

Kaavio sijoitetun pääoman tuotolle.
ROAS eli return on ad spend

ROAS, suomeksi mainontakulujen tuotto kuvastaa markkinointiin käytetyn euron tuottamaa liikevaihdon määrää. Luku voidaan esittää kokonaislukuna tai prosenttina.

CLV eli customer lifetime value
CLV eli asiakkaan elinkaariarvo tarkoittaa koko asiakassuhteen aikana saatavan liikevaihdon määrää per asiakas. Asiakkaan elinkaariarvo on tärkeä mittari esimerkiksi konversioiden hintaa tai asiakashankintakulua arvioidessa.

Tarvitsetko apua markkinoinnissa?

Jätä yhteystietosi, niin asiantuntijamme soittaa sinulle!