Google Adsin yleisimmät virheet ja miten välttyä niiltä

Google-mainonta on erittäin tehokas keino myynnin tai uusien asiakkaiden hankintaan kunhan se on tehty oikein. Aloittelevana Google Ads tekijänä voi olla hankala tietää, miten mainonta kannattaa rakentaa niin, että välttyisi yleisimmiltä sudenkuopilta. Tässä siis vinkkilista Google-mainonnan yleisimpien virheiden välttämiseksi.

Google Ads
Miten tehdä tehokasta Google-mainontaa?

Tässä artikkelissa:

15 + 1 yleisintä virhettä Google-mainonnassa

1. Konversioseurantaa ei ole asennettu

Konversioseurannan asennus on yksi Google Adsin tärkeimmistä peruspilareista, jonka avulla tuottavaa mainontaa rakennetaan. Jotta Google Ads-mainonta voi toimia kohti tavoitteitasi, täytyy sen ensin ymmärtää, mitä mainonnalla tavoitellaan. Tämän vuoksi konversioseurannan asennuksen tulisi olla ensimmäinen toimenpide heti tilin luomisen jälkeen.  

Koska konversioseurannan asentaminen on teknisesti hieman haastavaa, jää se usein tekemättä. Ilman konversioseurantaa voimme kuitenkin vain arvailla tuottavatko mainokset tulosta vai syövätkö ne budjettia. Vältä tämä virhe ja asenna konversioseuranta step-by-step ohjeiden avulla tai pyydä meiltä apua.

Mitä konversioseuranta tarkoittaa ja miten se asennetaan?

Konversioseurannalla tarkoitetaan yrityksellesi arvokkaiden tapahtumien seuraamista eli niiden toimien seuraamista, joita toivot asiakkaasi tekevän verkkosivuillasi mainoksen klikkauksen jälkeen. Esimerkiksi, jos kyseessä on verkkokauppa, kannattaa verkkosivuilla seurata toteutuneita ostoja. Jos taas kyseessä on liidipohjainen yritys, voidaan verkkosivuille asentaa konversioseuranta niin, että pystyt tarkastelemaan yhteydenottolomakkeen täyttöjä tai sähköpostin ja puhelinnumeron klikkauksia.

Katso täältä step-by-step ohjeet konversioseurannan asentamiseen.

Google Ads A/B testit
Vinkki: Kokeile Google Adsin A/B testejä!

2. Google Ads on Smart-Modessa

Luodessasi uutta Google Ads tiliä, Google Ads ehdottaa sinulle automaattisesti ensimmäisen kampanjan luontia. Tämä saattaa vaikuttaa helpolta ja kätevältä, koska sinun ei tarvitse syöttää muuta kuin kampanjatavoite, budjetti, demografiset tiedot, toimipaikkatiedot ja muutamia avainsanateemoja  ja Googlen tekoäly hoitaa loput. Tämä tosiaan on liian helppoa eikä tue tavoitteellista mainontaa alkuunkaan. Tämä kampanjamuoto on nimeltään Smart-kampanja tai suomeksi Älykäs kampanja. Erittäin monet vasta Google-mainonnan aloittaneet lankeavat tähän ansaan. Google on tehnyt tämän vaiheen ohittamisen hankalaksi, sillä siirryt tähän vaiheeseen automaattisesti ellet huomaa pienellä printillä olevaa nappia “ohita tämä vaihe”.

Jos sinulla on tällä hetkellä Smart-kampanja tililläsi pyörimässä, kannattaa vaihtaa pikimmiten tili Expert-tilaan (suomeksi asiantuntijatila) ja luoda kunnollinen hakukampanja Smartin tilalle. Näin saat määritettyä yleisöt, avainsanat, kohdennukset ja hintatarjousstrategiat ja paljon muuta huomattavasti tarkemmin ja paremmin kohdistetusti potentiaalisille asiakkaille.

Lue lisää Smart-tilasta ja Smart-kampanjoista sekä siirtymisestä Expert-tilaan.

3.  Kampanjarakenne ei ole järkevä

Kampanjarakenne on perusta Google-mainonnalle. Oikein rakennettuna kampanjoita on helppo skaalata, budjetin allokointi on selkeää ja kampanjat toimivat toivotusti. Kampanjoihin kannattaa rakentaa useampia mainosryhmä, joihin on määritelty palvelu/tuote/kategoria kohtaisesti avaisanat. Kaikkia avainsanoja ei siis kannata tunkea samaan mainosryhmään. Myös mainoksia per mainosryhmä olisi hyvä olla useampia, jotta voidaan nähdä minkätyyppiset mainokset vetoavat asiakkaisiin parhaiten. Näin mainosten tekstejä voidaan kehittää.

Usein Google Ads tileillä kuitenkin näkee, että kampanjassa on vain yksi mainosryhmä ja usein mainosryhmässä vain yksi mainos. Tällöin Google ei saavuta täyttä potentiaaliaan. Katso havainnointi kampanjarakenteesta alta ja korjaa rakenne.

Esimerkki kampanjarakenteesta

4. Avainsanatutkimusta ei ole tehty

Avainsanatutkimus on onnistuneen hakukampanjan perusta. Avainsanatutkimuksella tarkoitetaan avainsanojen hakumäärien ja kilpailutilanteen tutkimista. Yleensä markkinointitoimistoilla on käytössä tähän tarkoitukseen maksulliset ja tehokkaat ohjelmat mutta perus avainsanatutkimuksen voi tehdä myös Google Adsissä. Löydät avainsanasuunnittelijan Google Adsista vasemmasta sivupalkista Työkalut ja asetukset → Suunnittelu → Avainsanasuunnittelija.

Avainsanoja suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon myös että avainsanat eivät ole liian geneerisiä. Esimerkiksi jos myyt lenkkitossuja, sinun ei kannata laittaa avainsanaksi kengät vaan ennemmin käyttää tarkempia ilmaisuja kuten juoksukengät, lenkkarit, urheilukengät. Erilaisia variaatioita kannattaakin tutkia avainsanasuunnittelijasta ennen kuin syöttää avainsanat kampanjaan.

5. Hintatarjousstrategiat on määritetty väärin

Kampanjaa luodessa on tärkeää valita sopiva hintatarjousstrategia. Hintarjousstrategia määrittää tavan, jolla Google Ads lähtee etsimään asiakkaita tavoitteellesi ja sen mihin huutokauppoihin kampanjan mainokset osallistuvat. Siksi kampanjan hintatarjousstrategiaa valitessa kannattaa ensin selkeyttää, mikä on tavoitteesi.

Yleisin virhe hintatarjousstrategioihin liittyen, mitä useilla tileillä on tullut vastaan on se, että hintatarjousstrategiaksi on määritetty jokin konversioihin perustuva strategia vaikka tilille ei ole asennettu konversioseurantaa. Konversioihin perustuvia hintatarjousstrategioita on:

 • Tehostettu klikkauskohtainen hinta (eCPC)
 • Maksimoi konversiot
 • CPA-tavoite

Toinen yleinen virhe on, että kampanjaan otetaan käyttöön arvoihin perustuva strategia vaikka konversiopisteille ei ole määritetty arvoa tai arvo on määritetty väärin. Arvoihin perustuvia strategioita on:

 • Maksimoi konversioarvo
 • ROAS-tavoite

Lue lisää Google Adsin hintatarjousstrategioista ja niiden valinnasta.

6. Kampanjoille ei anneta aikaa oppia

Google Adsissa maltti on valttia. Google Ads hyödyntää signaaleita ja tekoälyä pyrkiessään ennustamaan ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitasi ja kuinka todennäköisesti he konversioituvat asiakkaiksi. Tämän vuoksi uuden kampanjan luonnin jälkeen, sille tulisi antaa vähintään kuukausi aikaa pyöriä ja kerätä dataa ennen kuin johtopäätöksiä tai muutoksia tehdään. Myös kauemmin toiminnassa olleiden kampanjoiden osalta muutosten jälkeen kannattaa antaa sille kahdesta viikosta kuukauteen aikaa ennen kuin tulkintoja tehdään.

Yleinen virhe, joka Google Ads optimoinnissa tehdään, on kampanjan jatkuva muokkaaminen. Jos kampanjaan tehdään joka viikko muutoksia ja Google Adsille ei anneta aikaa mukautua tehtyihin muutoksiin, ei voida luotettavasti tehdä päätelmiä siitä, mikä mainonnassa toimii ja mikä ei. Toinen yleinen virhe on, että kampanja luodaan ja parin viikon jälkeen laitetaan pois päältä, “koska se ei toiminut” vaikka tosiasiassa kampanja olisi voinut olla hyvinkin tuottava, jos sille olisi annettu tarpeeksi oppimisaikaa.

7. Elementtejä ei ole hyödynnetty

Elementit tai toiselta nimeltään laajennukset ovat Google-mainosten lisäosia, joiden avulla asiakkaalle voidaan tarjota lisätietoa tuotteesta tai palvelusta. Google Adsista löytyy laaja valikoima erilaisia elementtejä kuten sivustolinkit, sisältöpoiminnat, kuvat, mainoskampanjat ja monia muita.

Elementit tarjoavat lisäarvoa mainokseen ja auttavat mainostesi näkyvyyttä. Näkyessään elementit vievät myös lisätilaa, joka tarkoittaa sitä, että mainoksesi vie enemmän tilaa hakusivulla ja siten auttavat valtaamaan alaa kilpailijoidesi mainoksilta.

Google Ads elementit
Google Ads elementit

8. Kampanjat jätetään pyörimään oman onnensa nojaan

Useasti näkee, että Google Adsin käyttöönotossa on tehty kova työ, jotta kampanjat saadaan rakennettua mutta sitten kampanjat jätetään pyörimään tilille ilman optimointia.

Yleensä alussa kampanjat saadaan jokseenkin toimimaan mutta, jos niitä ei hiota ja kehitetä, ne saattavat kuluttaa turhaa budjettia tai tuottaa huonoja tuloksia. Myös Google Ads järjestelmä, kilpailutilanne, avainsanojen hinnat ja hakuvolyymit muuttuvat jatkuvasti ja siten vaikuttavat mainonnan kannattavuuteen. Siksi on ensiarvoisen tärkeää seurata ja analysoida Google-mainontaa ja optimoida kampanjoita aina tarpeen vaatiessa.

9. Liian pienet budjetit

Google Adsissä on mahdollistaa mainostaa kustannustehokkaasti mutta liian pieni budjetti on silti yksi yleisimmistä virheistä, mitä Google-mainonnassa tehdään. Useita 1€ tai jopa 0,50€ päiväbudjetin tilejä nähneenä, sanoisin, että jos Googlesta haluaa saada tuloksia, kannattaa siihen myös varata riittävä budjetti.

Liian pieni budjetti rajoittaa kampanjoitasi toimimasta ja osallistumasta huutokauppoihin. Huutokaupalla tarkoitetaan kilpailua, joka käydään joka kerta kun joku tekee haun Googlessa. Huutokaupassa määräytyy se mitkä mainokset kyseisen haun yhteydessä näytetään ja missä järjestyksessä vai näytetäänkö ollenkaan. Kilpailun voittaa se jolla on korkein Ad Rank eli sijoitus. Jos sijoituksesi on matala tai kilpailua on paljon, joudut maksamaan enemmän saadaksesi mainokset näkyville. Jos budjetti ei ole riittävä osallistumaan avainsanallasi kilpailuun, menee joku muu ohitsesi ja mainostasi ei välttämättä näytetä ollenkaan tai se jää huonolle sijoitukselle. Varaa mainostukseen siis riittävä budjetti!

10. Avainsanojen vastaavuudet on määritetty huonosti

Google Adsin avainsanoissa on vaihtoehtoina kolme vastaavuutta: [tarkka], ”lauseke” ja laaja. Jos käytät tarkkaa avainsanaa, mainoksesi käynnistyy vain hakasulkeissa olevalla avainsanalla. Lausekevastaavuuden avainsana puolestaan käynnistää mainoksen hauissa, joissa esiintyy kyseinen avainsana. Esimerkkinä: “heijastinliivi” käynnistyy hakusanoilla “koiran heijastinliivi”, “punainen heijastinliivi”, “mikä on paras heijastinliivi” eli sanan tulee löytyä hausta. Laaja vastaavuus puolestaan voi käynnistyä kaikenlaisten osuvien muunnelmien yhteydessä kuten heijastimet, peili, toppaliivi, farkkuliivi eli Google ei välttämättä ymmärrä asiayhteyttä ja silloin laaja avainsana voi kerätä paljon turhia klikkejä. Joillakin tileillä laajat avainsanat kuitenkin tuovat enemmän konversioita, joten se on kokeilemisen arvoinen. Avainsanojen vastaavuuksista voi tehdä A/B testin ja kokeilla, mikä vaihtoehto toimii parhaiten.

11. Negatiivisia avainsanoja ei käytetä

Negatiiviset avainsanat määrittävät minkä hakujen yhteydessä mainoksia ei haluta näyttää. Jotta mainosten klikkauksista ei maksettaisi turhaan, olisi hyvä käyttää negatiivisia avainsanoja. Tässä apuna kannattaa käyttää hakutermit osiota. Hakutermit sivulta löydät listauksen hauista, joiden yhteydessä mainoksesi ovat näkyneet. Voit valita listalta kerralla kaikki mainostamaasi palveluun liittymättömät hakutermit ja lisätä kaikki kerralla negatiivisiksi.

Lisätessäsi negatiivisia avaisanoja, tarkista, että lisäät ne tarkkana negatiivisena avaisanana. Tarkan avainsanat tunnistat [hakasulkeista]. Jos lisäät negatiiviset avainsanat lauskevastaavuudella tai pahimmassa tapauksessa laajana, bloggaavat ne todennäköisesti useita varsinaisia avainsanojasi näyttämästä mainoksia.

12. Tilillä ei tehdä A/B testausta

A/B testaus tai toiselta nimeltään kokeilut on erittäin tärkeä ominaisuus Google Adsissa, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kampanjoiden hiomiseen ja jatkuvaan kehitykseen. Kokeilujen avulla voidaan testata kampanjakohtaisesti esimerkiksi toimivinta hintatarjousstrategiaa, verrata mainostekstien toimivuutta, avainsanojen vastaavuuksia ja paljon muuta.

Osa Google Adsin käyttäjistä on omaksunut A/B testauksen työkalupakkiinsa mutta silti näkee liian paljon tilejä, joilla kokeiluja on tehty hyvin harvoin tai ei ollenkaan. Jos et ole vielä aloittanut A/B testien hyödyntämistä kampanjoiden kehityksessä, nyt on aika tehdä niin!

Google Ads A/B testit

13. Perusasetukset eivät ole kunnossa

Kampanjan perusasetuksilla viitataan mm. markkinointitavoitteeseen, kieliasetuksiin ja verkostoihin. Yleisimpiä virheitä Google Ads tileillä on, että markkinointitavoitetta ei ole asetettu ollenkaan tai se on väärin. Markkinointitavoite on pieni mutta tärkeä tieto Googlen tekoälyn ja oppimisen kannalta. Jos esimerkiksi verkkokauppa asettaa kampanjaansa tavoitteeksi liikenteen verkkosivuille eikä myyntiä, se haittaa Google Adsin oppimista ja johtaa tekoälyä väärään suuntaan.

Toinen yleinen virhe on verkostot. Hakukampanjaa luotaessa Googlen Display-verkosto ja Googlen hakukumppanit ovat automaattisesti valittuna ellei niitä erikseen klikkaa pois päältä. Tällöin Google voi käyttää ylijäämäbudjettia näihin verkostoihin. Tämä ei kuitenkaan ole kannattavaa, sillä liikenne on yleensä huonolaatuista ja ei tuota konversioita mutta saattaa silti kuluttaa budjettiasi turhaan.

Kieliasetuksissa kannattaa valita vain oleelliset eikä yrittää näyttää mainoksia kaikenkielisille verkkosivuille, sillä muuten kampanjasi saattavat kerätä paljon turhia klikkejä, joista joudut maksamaan.

14. Liian laaja kohdistus

Joillakin tileillä näkee, että kohdistus on määritetty liian laajaksi. Esimerkiksi: palvelun toimipiste sijaitsee Mikkelissä mutta mainoksen kohdistukset on määritelty koko Suomeen. Tällöin iso osa budjetista menee todennäköisesti hukkaan koska Inarissa asuvat eivät välttämättä lähde Mikkeliin asti kyseisen palvelun perässä. Kannattaa siis miettiä tarkkaan miltä alueelta asiakkaasi tulevat ja kohdistaa mainostus sinne.

Joskus myös vaikka mainonnassa on valittu tietty alue, voivat mainokset näkyä laajemminkin ja jopa eri maihin. Tämän vuoksi, jos huomaat, että mainokset näkyvät esimerkiksi Intiassa, kannattaa kyseinen, ei haluttu maa, sulkea kokonaan pois.

Mainostesi sijaintiasetuksia valitessa sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
Sijainti tai kiinnostus:

 • Kohdistusalueilla olevat, niillä usein käyvät tai niistä kiinnostuneet ihmiset (oletus)
 • Sijainti: Kohdistusalueilla olevat tai niillä usein käyvät ihmiset

15. Laskeutumissivu on väärä

Laskeutumissivulla viitataan siihen sivuun, jolle asiakas päätyy klikattuaan mainosta. Usein näkee, että laskeutumissivuksi on määritetty vaikkapa yrityksen etusivu. Tämä ei kuitenkaan kannata, jos mainoksessasi kerrot tietystä yrityksesi tarjoamasta palvelusta. Laskeutumissivun tulisi viedä suoraan sen palvelun sivulle, jotta asiakkaan ei tarvitse lähteä etsimään sitä sivuilta.

Jos palvelun mainokseen on laitettu laskeutumissivuksi etusivu, on todennäköistä, että laatupisteet jäävät mataliksi. Google arvottaa laskeutumissivukokemusta ja siksi on tärkeää, että mainoksessa käytetyt avainsanat ja itse mainoksen sisältö vastaavat verkkosivuilta löytyvää tietoa.

16. Google Ads käytännöt

Mainonnassa tulee noudattaa Googlen mainoskäytäntöjä. Käytäntöjä on pilvin pimein ja joskus niiltä on vaikea välttyä. Kuitenkin perehtymällä yleisimpiin käytäntöihin, voidaan välttää mainosten joutumista rajoitettu tilaan.

Käytäntöjen osalta voi olla vaikeaa selvittää, mistä kyseinen käytäntörikkomus johtuu, sillä Google Ads käy läpi mainoksen, kuvat ja verkkosivut kokonaisuudessaan ja löytäessään rikkomuksen se merkitsee kampanjan automaattisesti rajoitetuksi. Käytännöistä voi tehdä valituksen mutta usein se ei mene läpi ellei mainokseen tai laskeutumissivuihin olla tehty tarvittavia muutoksia. Siksi kannattaakin tutustua käytäntöihin jo etukäteen, jotta rikkomuksilta voi välttyä.

Yleisimmin rikottuja käytäntöjä:

 • Terveyteen liittyvät käytännöt (terveyteen liittyvillä aloilla tältä on lähes mahdoton välttyä)
 • Lääketermit (esimerkiksi sana KUVAN luetaan lääketermiksi ja siksi johtaa usein käytäntörikkomukseen). Myös erilaiset kirjain- ja numeroyhdistelmät aiheuttavat usein tämän käytännön rikkomuksen. Tästä löydät listauksen yleisimmistä Googlen kielletyistä lääketermeistä. Lista ei ole kaikenkattava.
 • Tavaramerkin käyttö mainoksissa (usein verkkokaupoilla, jotka jälleenmyyvät eri brändien tuotteita). Tässä tapauksessa voit lähettää Googlelle valituksen mukana todisteeksi dokumentit siitä, että sinulla on oikeus mainostaa kyseisiä tuotteita.
 • Klikkien kalastelu (“klikkaa tästä” teksti mainoksessa voi johtaa klikkien kalastelu käytännön rikkomukseen)
 • Toimituksellinen käytäntö: Välimerkit ja symbolit (huutomerkin ja monien muiden merkkien käyttö otsikoissa on kielletty)

Voit lukea ja etsiä lisätietoa mainoskäytännöistä Google Ads -käytännöt ohjesivulta.

Google-mainonnan palvelut Kaupallisella

 • Google Ads -paketti, sis. avainsana-analyysin, mainosten tuottamisen, jatkuvan optimoinnin, raportoinnin ja neuvoja laskeutumissivujen sisältöihin
 • Google-mainonnan auditointi kehitysehdotuksineen
 • Avainsana-analyysi ja strategian luominen
 • Laskeutumissivujen/verkkosivujen sisällöntuotanto
 • Räätälöidyt palvelukokonaisuudet

Tarvitsetko apua Google-mainontaasi?

Kaupallinen.fi tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita Google-mainonnan palveluita. Voimme tarkistaa tilisi asetukset ja optimoinnin tilan Google Ads auditoinnin avulla tai voimme toteuttaa Google-mainonnan puolestasi. Jätä yhteystietosi alle ja katsotaan yhdessä sinulle sopiva ratkaisu!