Google Ads – Performance Max optimointi

Performance Max eli tuttavallisemmin PMAX on Google Adsin uusi kampanjamuoto, joka on korvannut entisen Smart Shopping kampanjan. PMAX näkyy kaikissa Googlen verkostoissa kuten Haku, Gmail, YouTube, Maps, Display ja Discovery. PMAX on puhtaasti konversioihin tai konversioarvoon pohjautuva kampanjamuoto, joka pyrkii tehokkaasti etsimään konvertoituvia asiakkaita eri verkostoista. Se hyödyntää signaaleja ja tekoälyä ja näyttää mainoksia niille, jotka todennäköisesti tulevat asiakkaiksi. PMAX-kampanja toimii erinomaisesti tukemaan ja täydentämään hakusanamainontaa ja Google puhuukin PMAX ja Haku yhdistelmästä Google Adsin Power Pair:inä

Koska PMAX on hyvin pitkälle automatisoitu ja tekoälyyn pohjautuva kampanjamuoto, voi sitä olla vaikea optimoida ja hallita. Siksi tästä artikkelista löydät vinkkejä siihen, miten voit optimoida Performance Max kampanjaa ja ohjata tekoälyä oikeaan suuntaan, jotta se löytää juuri sinulle oikeat asiakkaat.

Tässä artikkelissa:

Performance Max optimointi

Performance Max kampanjan optimointi riippuu valitsemastasi tavoitteesta. PMAXin voit luoda seuraavilla tavoitteilla: liidit, myynti, toimipistekäynnit ja paikalliset tavoitteet tai ilman tavoitekohtaista opastusta.

Liidit

Liidejä tavoittelevalla yrityksellä PMAX kampanja toimii erinomaisesti asiakkaiden hankintaan. Voit valita haluatko keskittyä kampanjassasi vain uusien asiakkaiden tavoitteluun tai näyttää mainoksiasi myös sivustollasi jo käyneille.

Liiditavoite PMAX-kampanjaan ei tarvita erillisiä syötteitä vaan kampanja rakennetaan normaalisti kuvien, videoiden, otsikoiden, kuvausten ja laajennusten avulla houkuttelevaksi. Koska PMAX on tekoälypohjainen kampanjamuoto, on tärkeää, että PMAX-kampanjalle annetaan mahdollisimman paljon eri vaihtoehtoja kutakin edellä mainittua elementtiä kohden. Esimerkiksi elementtiryhmää kohden kuvia voi lisätä maksimissaan 20 ja on suositeltua, että kaikki 20 kuvaa lisätään.

Myös PMAXissa kampanjarakenne kannattaa luoda niin, että kampanjaan tulee useampi elementtiryhmä, jotka voi tehdä esimerkiksi palvelun alakategorioittain. Näin saat eri palveluille osuvat mainostekstit ja kuvat ja voit valita elementtiryhmille omat yleisösignaalit.

PMAXin tavoitteet
Saatavilla olevat PMAX-kampanjan tavoitteet

Myynti

PMAX kannattaa ehdottomasti lisätä verkkokaupan mainontapalettiin. Yhdistettynä Kauppiaskeskus-syötteeseen (Merchant Center feed) voit hyödyntää PMAXia mainostaessasi tuotteitasi ja maksimoida kampanjoidesi tuottavuuden.

Voit optimoida sekä Kauppiaskeskussyötettäsi että PMAX kampanjaa. Kauppiaskeskus-syöttettä voit katergorisoida luomalla tuotteille merkintöjä. Näiden merkintöjen avulla saat luotua PMAX kampanjaan listausryhmiä, joiden avulla voit määrittää mitkä tuotelistaukset mainoksissasi näkyy. Voit siis luoda eri listaukset esimerkiksi tuotekategorian tai tuottotavoitteen mukaan.

Kun listausryhmäsi ovat valmiit, voit luoda PMAX kampanjaasi elementtiryhmiä, joihin valitset haluamasi listausryhmän. Voit optimoida ROAS-tavoitteesi lisäämällä eri tuottotavoitteen sisältävät listausryhmät omiksi elementtiryhmikseen. ROAS-tavoite onkin paras vaihtoehto verkkokaupoille hintatarjousstrategiaa valitessa. Huomioon tulee kuitenkin ottaa myynnin volyymi, koska toimiakseen ROAS-tavoite strategia vaatii konversiodataa pohjalle. Esimerkiksi muutaman konversion per kuukausi tuottava kampanja ROAS-tavoitteella ei toimi tehokkaasti. Tällaisessa tapauksessa on parempi käyttää ”maksimoi konversioarvoa” tai jopa konversiopohjaista strategiaa siihen asti, että konversiovolyymit saadaan nousuun. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi budjetin nostolla tai mainosten laadun tai laskeutumissivukokemuksen parantamisella.

Toimipistetavoite

Toimipistetavoitteen avulla voit mainostaa paikallista liikettä tai palvelua. Googlella on kuitenkin ehtoja toimipistemyynnin ja toimipistekäyntien konversioiden kelpoisuuteen liittyen. PMAXin luominen toimipistetavoitteella ei ole mahdollista, jos ehdot eivät täyty.

Toisin kuin myynti- tai liiditavoitteessa, toimipistetavoitteessa PMAX kampanjan oppimisaika on vain 30 päivää. Voit valita paikallisen kampanjasi tavoitteeksi toimipistekäynnit, toimipistemyynnit tai paikallisen toiminnan. Suosituksena on, että toimipistekäynneille ja -myynnille olisi vähintään 10 toimipistettä kampanjoissa. Paikalliselle toiminnalle suositus on 5 toimipistettä.

Toimipistetavoitteissa käytetään erilaisia konversiopisteitä kuin myynti- tai liiditavoitteen PMAX-kampanjoissa. Toimipistetavoitteelle käytetään offline konversioita tai paikallisen toiminnan konversioita. Alla olevasta kuvasta näet listauksen paikallisen toiminnan konversioista. Voit lukea lisätietoa PMAXin toimipistetavoitteesta Googlen ohjesivulta.

Yleiset PMAX optimoinnit

Elementtiryhmät

Siinä missä hakukampanjoissa on mainosryhmät ja mainokset, PMAX kampanjassa käytetään elementtiryhmiä niiden tilalla. Myös elementtiryhmiin pätee sama sääntö kuin muuhunkin Google-mainontaan eli elementtiryhmiä kannattaa rakentaa useampia. Voit jaotella niitä palveluidesi, kategorioiden tai verkkokauppojen tapauksessa listausryhmien ja tuottotavoitteiden perusteella.


Vinkit ja raportit

Vinkit osiossa voit tarkastella PMAXin erilaisia raportteja ja tilastoja. Tältä sivulta löydät tietoa mm. suosituimmista hakutermikategorioista, yleisösegmenteistä, tietoja toimivista elementeistä sekä huutokauppatilastoja. Hakutermikategorioiden avulla voit nähdä tietoa siitä, minkälaisten hakujen yhteydessä mainoksiasi on näytetty.

Yleisösegmenteistä voit tutkia mitkä yleisöt ovat tuottaneet parhaita tuloksia mainoksellesi ja koska PMAX voi löytää yleisöjä määrittämiesi signaalien ulkopuolelta, voit hyödyntää PMAXin löytämiä hyviä yleisösegmenttejä muussakin mainonnassasi. Näet myösyleisösegmentit osiossa onko PMAX hyödyntänyt antamiasi signaaleja vai onko se optimoinut kampanjan itse kyseisille yleisöille. Jos yleisön vieressä on “signaali” on se sinun määrittämä ja jos siinä on “optimoitu” on se PMAXin löytämä.

Elementeistä näet mitkä elementtiyhdistelmät ovat tuottaneet tuloksia ja vedonneet mihinkin yleisöön. Tästä voit siis katsoa, mitkä mainosviestit ovat toimivia ja optimoida PMAXia sen mukaisesti.

Huutokauppatilastoista näet ketkä ovat suurimmat kilpailijasi kyseisen PMAXin huutokaupoissa eli ketkä kilpailevat samoista mainossijoista. Jos mainoksesi eivät yllä kilpailijoiden tasolle, kannattaa optimoida PMAXia ja harkita myös budjetin nostoa.

Yleiskatsaus

Yleiskatsaus sivulta löydät tietoa siitä, missä maantieteellisissä sijainneissa PMAX-kampanjasi on näkynyt. Näin saat tietoa siitä, mistä asiakkaasi tulevat ja minne alueille mainontaa kannattaa keskittää. Voit lajitella tietoa eri mittareiden kuten konversioiden, konversioarvon tai klikkausten perusteella.

Brändisanat

PMAX kampanja ottaa automaattisesti brändiin liittyvät haut huomioon. Jos kuitenkin käytät erillistä brändi-kampanjaa tililläsi, voi olla oleellista sulkea ne pois PMAX kampanjasta. Tässä kuitenkin kannattaa käyttää harkintaa, sillä tekoälyn rajoittaminen voi huonontaa tuloksia. Tekoäly saattaa myös saada kiinni sellaisista avainsanoista, mitä välttämättä ei ole tullut ajatelluksi hakukampanjaa luodessa.

Anna PMAXille vaihtoehtoja

Anna PMAXille mahdollisimman paljon vaihtoehtoja kuvien, otsikoiden, kuvausten, videoiden ja lisäelementtien suhteen kuin mahdollista. Näin PMAX kampanja pystyy parhaiten optimoimaan mainoksesi näkymään oikeille asiakkaille houkuttelevilla mainoksilla ja näyttämään eri versioita eri kanavissa.

Esimerkki PMAXin maantieteellisistä sijainneista kartalla.
Esimerkki PMAXin maantieteellisistä sijainneista kartalla.
Sisällön sopivuus
Sisällön sopivuus -sivun löydät Google Adsin työkaluista ja asetuksista.
Sisällön sopivuus

Sisällön sopivuus välilehdellä, joka löytyy työkaluista ja asetuksista, voit poissulkea sijainteja eli verkkosivuja ja sovelluksia PMAX kampanjastasi. Jos olet huomannut Maksimitulokset -kampanjan sijoittelut raportistasi epäoleellisia sijainteja mainoksillesi, saat ne suljettua pois sisällön sopivuus sivulla. Esimerkiksi jos mainoksesi näkyy paljon pelisovelluksien yhteydessä, voi olla järkevintä sulkea eri pelikategoriat pois mainostuksestasi, sillä näistä sijoituksista tulee usein turhia vahinkoklikkauksia, jotka syövät budjettiasi turhaan.

Sisällön sopivuus sivulla voit myös estää mainoksiasi näkymästä esimerkiksi arkaluontoisen sisällön yhteydessä kuten tragediat ja konfliktit, kirosanat ja karkea kielenkäyttö, seksuaalissävytteinen sisältö ja muita arkaluontoisia aiheita.

Samalta sivulta löytyy myös kokonaisia teemoja, joista voit sulkea mainoksiasi näkymästä. Teemoja on esimerkiksi arkaluontoiset uutiset, uskonto, politiikka tai terveys.

Voit myös määrittää sisällön avainsanoja, jotka haluat sulkea pois. Poissulkemisten avulla voit estää mainostesi näkymisen videoissa, kanavissa, verkkosivustoilla ja sovelluksissa, joiden otsikot ja kuvaukset sisältävät tiettyjä sanoja. Tämä on siis eri kuin hakukampanjoissa käytettävät negatiiviset avainsanat ja nämä sisällön poissulkemiset koskettavat ainoastaan YouTubessa ja Display-verkostossa näkyviä kampanjoita eli myös PMAXia. Voit sulkea pois enintään 1 000 sisällön avainsanaa.

Signaalit

Signaalit ovat PMAXissa se mikä määrittelee aloituspisteen yleisöjen optimoinnille. Kun annat PMAXille signaaleja, se aloittaa optimoimaan kampanjaa annettujen signaalien perusteella. Jos PMAX ei löydä konvertoituvia asiakkaita antamistasi signaaleista, se aloittaa optimoimaan kampanjaa muille yleisöille. Toisin sanoen PMAXissa et voi määrittää pelkkää tiettyä yleisöä, jolle mainoksesi näkyvät vaan PMAX tekee valinnat puolestasi. Voit ainoastaan antaa sille suuntaviivoja. Tämä kuitenkin hyödyttää datan keruuta, sillä voit löytää PMAXin optimoimista yleisöistä hyviä vinkkejä ja dataa siitä, keitä asiakkaasi ovat.

Asiakashankinta

PMAX-kampanjaa luodessa tai kampanja-asetuksissa voit määrittää haluatko PMAXin keskittyvän uusasiakashankintaan. Merkitsemällä rastin kohtaan “Tee hintatarjouksia vain uusista asiakkaista”, ilmaiset PMAXille, että haluat mainostesi näkyvän pelkästään uusille asiakkaille eikä esimerkiksi verkkosivuillasi jo vierailleille. Perusasetuksena PMAXissa on, että se tekee uusille ja nykyisille asiakkaille tasapuolisesti hintatarjouksia.

Uusasiakashankinta määrittelee uudet asiakkaat seuraavien perusteella:

  • Googlen havaitsemat uudet asiakkaat
  • Uudet asiakkaat ladatusta yleisölistasta
  • Uudet asiakkaat konversioseurantatagista

Uusasiakashankintaa voi käyttää kahdella eri tavalla. Liidipohjaisille maksimoi konversioita tai CPA-tavoitetta käyttäville yrityksille on saatavissa ainoastaan Vain uudet asiakkaat-tila, jossa PMAX tekee hintatarjouksia ainoastaan uusista asiakkaista. Arvopohjaisia hintarjousstrategioita käyttäville yrityksille on kuitenkin saatavissa myös Uuden asiakkaan arvo-tila. Tässä tilassa puolestaan voit tehdä uusille asiakkaille korkeampia hintatarjouksia kuin nykyisille asiakkaille.

PMAX asiakashankinta
Hintatarjousstrategiat

Niinkuin kaikissa Google Adsin kampanjoissa, myös PMAXissa hintatarjousstrategioiden oikea valinta ja optimointi on erittäin tärkeää. Erityisesti, jos käytössä on CPA-tavoite tai ROAS-strategia, tulee tavoitteita seurata säännöllisesti ja tarkistaa saavuttaako kampanja asetettuja tavoitteita. Sekä CPA-tavoite että ROAS-tavoite strategiaa käytettäessä on kannattavaa pitää tavoitteet realistisena. Jos CPA-tavoitteen valitsee liian alhaiseksi tai ROAS-tavoitteen liian korkeaksi, ei kampanja pysty saavuttamaan tavoitetta ja se lakkaa toimimasta kokonaan. Tällöin tulee nostaa budjettia kampanjaan ja/tai nostaa CPA-tavoitetta ylemmäksi tai laskea ROAS-tavoitetta alemmaksi. Voit lukea lisätietoa Google Adsin hintatarjousstrategioista ja niiden valinnasta blogistamme.

Konversioarvosäännöt 

Konversioarvosääntöjen avulla voit kertoa Google Adsille eri liidien arvoja. Voit määrittää eri arvot esimerkiksi maantieteellisen sijainnin, laitetyypin tai yleisön mukaisesti. Jos esimerkiksi tiedät, että tietyllä laitteella selaavat ihmiset ovat yrityksellesi arvokkaampia kuin toisella, voit määrittää kyseisen laitteen arvon suuremmaksi kuin muiden.

Pmax konversioarvosäännöt
Konversioarvosäännöt löydät Google Adsista: Tavoitteet > Konversiot > Arvosäännöt
Konversiopisteet

Koska PMAX on täysin konversioihin tai konversioarvoon tähtäävä kampanjamuoto, tulisi PMAXissa käyttää mahdollisimman kovia konversioita. Kovilla konversioilla tarkoitetaan myyntitavoiteella suoritettuja ostoksia ja liiditavoitteilla esimerkiksi liidilomakkeen täyttöä tai mikä ikinä onkaan yrityksesi tärkein ja arvokkain konversiopiste.

Anna PMAXille aikaa

Niin kuin kaikissa Google Adsin kampanjoissa myös PMAXissa uusille kampanjoille tulee antaa aikaa. Tämä korostuu erityisesti PMAX kampanjatyypissä, sillä missä muiden kampanjoiden tulkinnan voi aloittaa noin kuukauden jälkeen, PMAXissa tulkintoja kampanjan toimivuudesta ei kannata tehdä ennen kuin kampanja on pyörinyt vähintään kuusi (6) viikkoa.

Myös optimointien jälkeen kampanjalle tulisi antaa aikaa tottua ja oppia muutokseen, jotta vaikutukset kampanjan toimivuuteen voidaan luotettavasti analysoida.

Tarvitsetko apua PMAX optimointiin?

Kaupallinen.fi tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita Google-mainonnan palveluita. Voimme luoda PMAX-kampanjan tilillesi tai optimoida jo tililläsi olevaa PMAXia. Tarjoamme myös Google Ads auditointeja, joissa kaikki tilisi asetukset ja optimoinnin tila tarkistetaan. Jätä yhteystietosi alle ja katsotaan yhdessä sinulle sopiva ratkaisu!