Google Ads optimointi – vinkit tehokkaaseen mainontaan

Google Ads optimoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla parannetaan mainonnan tuottavuutta ja tehokkuutta. Google Ads optimointi kattaa erilaisia toimenpiteitä kuten avainsanojen, mainostekstien ja -otsikoiden, kohdennuksien ja hintatarjousstrategioiden hienosäätöä tai A/B testausta parempien tulosten saavuttamiseksi.

Google-mainontaa ei kannata jättää oman onnensa nojaan vaan kampanjoita tulee seurata ja analysoida dataa, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, mikä toimii ja minne budjettia kannattaa hyödyntää. Näin Google-mainonnasta saa parhaimmat tulokset irti.

Tässä artikkelissa:

Miksi Google Ads optimointi kannattaa?

1. Paremmat tulokset

Testaamalla eri mainoskombinaatioita, hintatarjousstrategioita, avainsanoja ja tekemällä erilaisia A/B testejä saadaan tietoa siitä, mitkä asiat toimivat ja miten voit saavuttaa parhaat tulokset Google-mainonnalla.

2. Alempi hinta

Kun kampanjasi toimivat optimaalisesti ja budjetti on allokoitu tehokkaimpiin kampanjoihin, on mainontasi myös kustannustehokkaampaa.

3. Paremmat laatupisteet

Optimoimalla mainoksia, voidaan parantaa laatupisteitä. Laatupisteiden parantamisella puolestaan voidaan päästä paremmille mainossijoille hakujen yhteydessä ja alentaa klikkihintaa.

4. Osuvuus

Mainostesi tulee olla asiakkaalle mahdollisimman selkeitä, jotta he ymmärtävät jo pikaisella vilkaisulla mistä palvelussasi on kysymys. Kun mainosviestisi on ytimekäs, on todennäköisempää, että asiakas päätyy sivullesi ja ostamaan palveluitasi.

5. Dataan pohjautuva päätöksenteko

Optimoinnin avulla ja kampanjoiden, mainosryhmien ja mainosten suorituskykyä seuraamalla voidaan tehdä dataan pohjautuvia, viisaita päätöksiä mainonnan toimivuudesta ja kannattavuudesta.

Google Ads A/B testit
Vinkki: Kokeile Google Adsin A/B testejä!

Mitä eri osa-alueita Google Adsissa kannattaa optimoida?

Google Adsistä löytyy paljon eri osa-alueita, joita muokkaamalla ja hienosäätämällä mainontaa voidaan tehostaa. Alta löydät tietoa siitä, miten eri osa-alueita kannattaa optimoida ja miten optimointi toteutetaan.

Kampanja-asetukset

Kampanja-asetuksista tulisi tarkistaa, että markkinointitavoite, kieliasetukset ja verkostot on kunnossa. Markkinointitavoite määräytyy sen mukaan mitä kampanjalla haluat saavuttaa. Jos yrityksesi on verkkokauppa ja haluat mainostaa tuotteistasi, tulisi markkinointitavoitteena olla myynti ja jos taas pyrit saamaan mahdollisimman paljon yhteydenottoja, on markkinointitavoitteesi liidit.

Kieliasetuksissa kannattaa valita vain oleelliset eikä yrittää näyttää mainoksia kaikenkielisille verkkosivuille, sillä muuten kampanjasi saattavat kerätä paljon turhia klikkejä, joista joudut maksamaan.

Myös verkostojen valinta on tärkeää. Jos sinulla on hakukampanja, kannattaa asetuksista klikata Display-verkosto ja Googlen hakukumppanit pois päältä. Näillä voi saada hieman lisänäkyvyyttä, mutta yleisesti ottaen niistä tuleva liikenne on huonolaatuista. Siksi onkin parempi tehdä Display-kampanja erikseen ennemmin kuin käyttää sitä lisäverkostona hakukampanjassa.

Konversioseuranta

Ihan aluksi kannattaa varmistaa, että tilin perusasiat ovat kunnossa. Tarkista, että konversioseuranta on asennettu ja kampanjoihin on asetettu oikeat markkinointitavoitteet ja niiden mukaiset konversiopisteet. Konversioseurannalla tarkoitetaan yrityksellesi arvokkaiden tapahtumien seuraamista eli niiden toimien seuraamista, joita toivot asiakkaasi tekevän verkkosivuillasi mainoksen klikkaamisen jälkeen. Katso step-by-step ohjeet konversioseurannan asentamiseen blogistamme.

Hintatarjousstrategiat

Jokaiseen Google Ads kampanjaan on tärkeää valita sopiva hintatarjousstrategia. Hintarjousstrategia määrittää tavan, jolla Google Ads lähtee etsimään asiakkaita tavoitteellesi ja sen mihin huutokauppoihin kampanjan mainokset osallistuvat. Siksi kampanjan hintatarjousstrategiaa valitessa kannattaa ensin selkeyttää, mikä on tavoitteesi.

Hintatarjousstrategioita voidaan optimoida mainonnan kehittyessä. Esimerkiksi liidipohjaiselle yritykselle mainonta voidaan aloittaa maksimoi konversioista. Kun dataa on kertynyt tarpeeksi (ja jos budjettia on riittävästi) voidaan kampanjalle asettaa CPA-tavoite, jolla konversion hintaa saadaan hallittua. Hintatarjousstrategioista voidaan tehdä kampanjakohtaisia A/B testejä, jotta saadaan selville, mikä hintatarjousstrategia toimii missäkin kampanjassa parhaiten. Lue lisää Google Adsin hintatarjousstrategioista ja niiden valinnasta.

Mainosten otsikot ja kuvaukset

On tärkeää, että mainosten otsikot ja kuvaukset ovat osuvat ja antavat asiakkaalle jo ensisilmäyksellä selkeän kuvan siitä, mitä yrityksesi tarjoaa. Voit tarkastella dataa mainoksista ja nähdä mitkä mainoksesi tuottavat parhaita tuloksia tai luoda A/B testin ja kokeilla erilaisia mainosviestejä. Näin voit hioa mainosten viestin mahdollisimman selkeäksi ja ytimekkääksi. Toimivan mainosviestin avulla asiakkaallesi on selkeää jo mainosta klikatessa, mitä tarjoat ja näin vältyt maksamat turhista klikkauksista.

Avainsanat

Avainsanojen optimointiin liittyy monta eri aspektia. Jo ennen kampanjan luontia kannattaa tehdä avainsanatutkimus, jonka avulla kartoitetaan paljonko kyseisellä sanalla on hakuja kuukaudessa ja kuinka paljon kilpailua sanoilla on. Kun kampanja alkaa kerryttämään dataa, kannattaa sitä analysoida ja katsoa mitkä avainsanat tuottavat parhaita tuloksia, paljonko ne maksavat sinulle ja tehdä päätöksiä datan pohjalta.

Avainsanat osion lisäksi kannattaa tutkia hakutermit listaa. Hakutermit kertoo sinulle, millaisten hakujen yhteydessä mainoksesi ovat todellisuudessa näkyneet. Hakutermit sivulta voit lisätä negatiivisia avainsanoja, jos havaitset, että mainoksesi ovat näkyneet hakujen yhteydessä, joista et halua maksaa tai jotka eivät liity yrityksesi palveluihin. Jos taas huomaat, että hakutermit listalla on hyviä tuloksia tuonut haku, voit lisätä sen avainsanaksi.

Jos hakutermit sivulla on paljon palveluusi liittymättömiä hakuja, kannattaa harkita myös avainsanan vastaavuuden muuttamista. Avainsanojen vastaavuksia on kolme: tarkka, lauseke ja laaja. Kannattaa myös tarkistaa, että jokaista avainsanaa on vain yksi, sillä samaa avainsanaa ei ole järkevää laittaa kaikilla vastaavuuksilla.

Kampanjarakenne

Kampanjarakenteen optimoinnilla tarkoitetaan kampanjan mainosryhmien ja mainosten järjestelyä. Voit rakentaa saman kampanjan sisälle useampia mainosryhmiä, joille määrität tietyt avainsanat ja niiden alle useampia versioita kyseisiin avainsanoihin liittyvistä mainoksista.

Budjetti

Budjetin optimointi tai budjetin allokointi tarkoittaa sitä, että budjetti jaetaan tilin kampanjoiden kesken niin, että siitä saadaan suurin mahdollinen hyöty irti. Siksi kannattaa tutkia mitkä kampanjoistasi tuovat parhaita tuloksia, mistä palveluista/tuotteista saat parhaimman tuoton ja jakaa budjetti tilillä niin, että se tukee tuottavaa mainontaa.

Kohdennus

Jotta mainoksesi tavoittavat oikeat asiakkaat, tulee kohdistuksen olla kunnossa. Mieti siis ketkä ovat asiakkaitasi, mistä he ovat kiinnostuneita ja missä alueella/kaupungissa he asuvat. Voit testata eri yleisöjä ja kohdennusmahdollisuuksia Google Adsissa ja vertailla niiden tehokkuutta. Google Adsissä voit valita erilaisia yleisöjä perustuen esimerkiksi demografisiin tietoihin, kiinnostuksen kohteisiin tai käyttää uudelleenmarkkinointia ja mainostaa verkkosivuillasi jo vierailleille.

Kannattaa myös miettiä kampanjakohtaisesti minne mainostat eli ovatko asiakkaasi levittäytyneet ympäri Suomen vai tulevatko kaikki asiakkaasi Helsingistä. Valitse vain ne sijainnit, jotka ovat järkeviä yrityksesi tai asiakkaidesi sijainnin kannalta.

Elementit

Elementit ovat Google Adsin mainoksissa käytettäviä lisäosia, joiden avulla asiakkaille voidaan tarjota lisätietoa palvelusta. Google Adsissä on monenlaisia erilaisia lisäelementtejä kuten sivustolinkit, huomiotekstit, sisältöpominnot, puhelulaajennukset, kuvat ja paljon muita. Elementtejä voidaan määrittää joko kampanja tai mainosryhmätasolle ja tämä onkin yksi optimoinnin kohde tilillä. Koska elementtien tarkoitus on tuoda lisäarvoa, tulee niiden olla osuvia ja liittyä mainostettavaan palveluun ja siksi kannattaakin tarkistaa, että elementit on määritetty oikealle tasolle. Lisäksi elementtien käyttö auttaa mainostasi viemään lisätilaa hakusivulta. Näin voit saada isomman lohkon näkyvyyttä omalle mainoksellesi.

Laskeutumissivujen optimointi

Mainoksen tulisi johtaa suoraan mainostettavan palvelun sivulle eikä esimerkiksi yrityksesi etusivulle. Helppous ja nopeus on valttia verkossa ja jos asiakas joutuu etsiä verkkosivuiltasi liian kauan mainoksessasi mainitsemaa palvelua, on todennäköistä, että hän luovuttaa ja päätyy ostamaan kilpailijaltasi. Siksi on kannattavaa tarkistaa, että jokainen mainos johtaa siinä mainitusta palvelusta kertovalle sivulle.

Myös hakukoneoptimointi ja laskeutumissivujen yleinen laadukkuus kuten latausnopeus ja hyvin löydettävissä olevat yhteystiedot ovat tärkeitä. Kun laskeutumissivut ovat hyvät, on myös mainonta halvempaa ja tehokkaampaa, sillä Google arvottaa laatupisteissään yhtenä osana laskeutumissivukokemusta. Voimme auttaa sinua myös konversio-optimoinnissa eli verkkosivujesi käyttäjäkokemuksen parantamisessa ja ostopolun sujuvoittamisessa.

Kannattaa muistaa myös nämä

Säännöllisyys

Google Adsin optimontityötä kannattaa tehdä säännöllisesti ja suunnitellusti. Optimoinnista kannattaa tehdä rutiini ja merkitä vaikka kalenteriin ajat, jolloin optimointi toteutetaan. Sopiva aikaväli Google-mainonnan optimoinnille on noin 1-2 kertaa kuukaudessa.  

Maltti on valttia

 Vaikka Google Ads optimointia kannattaa tehdä säännöllisesti, tulisi muistaa kuitenkin, että muutosten tuomat tulokset eivät näy heti. Kun teet muutoksia kampanjaasi, anna sille aikaa, jotta voit luotettavasti analysoida vaikutukset mainontaasi. Uuden kampanjan luotuasi, kannattaa sille antaa vähintäänkin kuukausi aikaa, jotta voit nähdä sen tulokset (Performance Max -kampanjalla jopa pidempään). Uutta kampanjaa ei siis kannata lähteä optimoimaan heti vaan sen olisi hyvä antaa kerätä dataa ja oppia ennen uusien muutoksien tekemistä.

Myös kauemmin käynnissä olleiden kampanjoiden optimoinnissa olisi hyvä antaa kampanjalle vähintään parista viikosta kuukauteen aikaa oppia ennen kuin johtopäätöksiä lähdetään tekemään suuntaan tai toiseen. Google Ads hyödyntää signaaleita ja tekoälyä tunnistaakseen oikeat asiakkaat ja siksi onkin suositeltavaa, että sille annetaan oppimisrauha muutosten jälkeen.

Tarvitsetko apua Google-mainontasi optimointiin?

Kaupallinen.fi tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita Google-mainonnan palveluita. Voimme tarkistaa tilisi asetukset ja optimoinnin tilan Google Ads auditoinnin avulla tai voimme toteuttaa Google-mainonnan puolestasi. Jätä yhteystietosi alle ja katsotaan yhdessä sinulle sopiva ratkaisu!