Google Ads hintatarjousstrategiat ja niiden käyttö

Kampanjaa luodessa on tärkeää valita sopiva hintatarjousstrategia. Hintarjousstrategia määrittää tavan, jolla Google Ads lähtee etsimään asiakkaita tavoitteellesi ja sen mihin huutokauppoihin kampanjan mainokset osallistuvat. Siksi kampanjan hintatarjousstrategiaa valitessa kannattaa ensin selkeyttää, mikä on tavoitteesi.

 

Tässä artikkelissa:

Hintatarjousstrategioiden tyypit

Google Adsissä on sekä automaattisia että manuaalisia hintatarjousstrategioita. Automaattisella hintatarjousstrategialla tarkoitetaan sitä, että se käyttää Googlen tekoälyä asettaessaan mainoksia huutokauppaan ja arvioi kuinka todennäköisesti mainos johtaa klikkaukseen tai konversioon eli yrityksellesi tärkeään tapahtumaan. Automaattisiin hintatarjousstrategioihin lukeutuvat kaikki Smart Bidding strategiat kuten konversioihin ja konversioarvoon pohjautuvat strategiat ja muut hintatarjousstrategiat, joissa et joudu itse manuaalisesti määrittämään hintatarjouksia.

Smart Bidding-strategian käyttö edellyttää, että konversioseuranta on asennettu oikein. Konversioseuranta onkin yksi Google Adsin tärkeimmistä tukipilareista ja siksi se tulisi asentaa heti tilin luomisen jälkeen. Jos sinulla ei vielä ole konversioseurantaa asennettuna tilillesi, katso ohjeet sen asennukseen tai ota meihin yhteyttä.

Manuaalisella hintatarjousstrategialla puolestaan tarkoitetaan niitä strategioita, jotka eivät käytä tekoälyä ja joissa pystyt itse määrittelemään klikkauskohtaiset hintatarjoukset. Voit esimerkiksi valita erilaisia hintatarjouksia kampanjasi eri mainosryhmille tai yksittäisille avainsanoille tai sijoitteluille. Manuaalisesta hintatarjousstrategiasta esimerkkinä on manuaalinen CPC.

Yleiskatsaus hintatarjousstrategioihin

Google Adsin hintatarjousstrategioilla on tietty hierarkia, jota voi kivuta ylöspäin mainonnan kehittyessä. Alussa, jos konversioseurantaa ei ole asennettu, voi käyttää klikkipohjaisia hintatajousstrategioita, jotka tähtäävät liikenteen ajamiseen verkkosivulle. Klikkipohjaisia strategioita ovat seuraavat:

 • Maksimoi klikkaukset
 • Manuaalinen CPC

Näiden lisäksi voit myös käyttää näkyvyyteen pohjautuvia strategioita ennen kuin konversioseuranta on asennettu:

 • Impressio-osuustavoite
 • Tuhannen impression hinta (CPM)
 • Tuhannen impression hintatavoite (tCPM)
 • Tuhannen näkyvän impression hinta (vCPM)

Kun konversioseuranta on asetettu, voit siirtyä käyttämään seuraavia:

 • Tehostettu klikkauskohtainen hinta (eCPC)
 • Maksimoi konversiot
 • CPA-tavoite

Jos konversiopisteet ovat eriarvoisia tai kyseessä on verkkokauppa, voi kampanjoita optimoida käyttämällä arvopohjaisia hintatarjousstrategioita, jotka pyrkivät saamaan mainonnalla mahdollisimman paljon arvoa. Myös arvopohjaiseen strategiaan on mahdollista määrittää tuottotavoite eli ROAS. Seuraavien strategioiden käyttöä varten konversiopisteet tulee olla oikein arvotettuina.

 • Maksimoi konversioarvo
 • ROAS-tavoite

Google Ads hintatarjousstrategiat ja niiden käyttö

Klikkauksiin pohjautuvat strategiat

 

Maksimoi klikkaukset – Maximize Clicks

 

Maksimoi klikkaukset -hintatarjousstrategian tavoitteena on tuoda kampanjallesi päiväbudjettisi asettamissa rajoissa mahdollisimman paljon klikkauksia, joiden kautta asiakas siirtyy verkkosivullesi. Jos siis haluat tuoda tietoisuutta palvelullesi tai tuotteellesi, ilman, että pyrit vielä myymään tai saamaan asiakkaat ottamaan yhteyttä yritykseesi, voit käyttää Maksimoi klikkauksia.

Maksimoi klikkaukset mahdollistaa myös maksimirajan asettamisen sille, kuinka paljon haluat yhdestä klikkauksesta maksaa. Tämä voi olla tarpeen, sillä Google Adsin yleisesti käytetty hinnoittelutapa on klikkauspohjainen hinta eli maksat joka kerta kun joku klikkaa mainostasi. Klikkauskohtaisen hinnan asettaminessa kannattaa hyödyntää Kampanjat → Vinkit ja raportit → Hakutermit -sivua. Hakutermit-sivulta löydät tietoa siitä, millä avainsanoilla mainoksiasi on näytetty ja voit tarkastella mitkä mainokset ovat saaneet klikkauksia ja kuinka paljon ne ovat maksaneet. 

Maksimoi klikkaukset -strategiaa käytettäessä kannattaa huomioida myös avainsanojen vastaavuustyypit. Jos käytät Maksimoi klikkauksia, on suositeltavaa pitää avainsanan vastaavuudet tarkkana tai lausekkeena, sillä jos klikkausstrategiaa käytetään laajojen avainsanojen kanssa yhdessä, tulevat mainoksesi todennäköisesti näkymään liian laajasti hauissa. Yhdistettynä maksimoi klikkaukset ja laajat avainsanat todennäköisimmin syövät koko budjettisi ja mainoksesi saattavat näkyä hyvin laajalti erilaisten palveluusi liittymättömien hakujen yhteydessä. 

Manuaalinen CPC – Manual Cost per Click

 

Nimensä mukaisesti Manuaalinen klikkauskohtainen hinta eli Manual Cost per Click kuuluu manuaalisiin hintatarjousstategioihin. Tämä eroaa automaattisista strategioista siinä, että Manual CPC:tä käytettäessä tulee itse määrittää mainosten korkein klikkauskohtainen hinta. Käyttäessäsi tätä strategiaa, määrität ensin korkeimman klikkauskohtaisen hinnan mainosryhmätasolle ja sen jälkeen voit määrittää yksittäisille avainsanoille ja sijoitteluille omia hintatarjouksia. Tämä strategia toimii silloin kun sinulla on aikaa ja resursseja seurata ja mukauttaa hintatarjouksiasi ja olet havainnut, että esimerkiksi tietyt avainsanat tuottavat paremmin kuin toiset.

Jos sinulla ei ole paljon kokemusta Google Adsista tai aikaa ja resursseja hintatarjousten hallintaan, kannattaa ennemmin valita automaattinen strategia, joka optimoi hintatarjoukset puolestasi. Näin voit säästää aikasi strategisesti kannattavampiin toimenpiteisiin markkinoinnissasi ja yrityksesi kasvattamisessa. 

Konversiopohjaiset strategiat

 

Tehostettu klikkauskohtainen hinta – Enhanced Cost per Click (eCPC)

 

Tehostettu klikkauskohtainen hinta eli Enhanced Cost per Click on tarkoitettu ajamaan konversioita manuaalisilla hintatarjouksilla. eCPC pyrkii saamaan mahdollisimman paljon konversioita muokkaamalla manuaalisia hintatarjouksia niin, että keskimääräinen klikkauskohtainen hinta pysyy valitsemasi rajan alapuolella. Tätä strategiaa voi siis käyttää konversioiden ajamiseen samalla halliten kustannuksia.

Shopping, Haku ja Hotellikampanjat vaativat, että sinulla on konversioseuranta asennettuna, jotta voit käyttää eCPC:tä. Display-kampanjassa on mahdollista käyttää tehostettua klikkauskohtaista hintaa myös ilman konversioseurantaa mutta se ei ole suositeltavaa, sillä konversioseuranta olisi aina hyvä olla asennettuna.

Tehostettu klikkauskohtainen hintastrategia hyödyntää signaaleja kuten selain, sijainti ja vuorokaudenaika, mutta signaalien huomioiminen ei ole tällä strategialla yhtä kehittynyttä kuin vaikka CPA-tavoite tai ROAS-strategialla.

Maksimoi konversiot – Maximize Conversions

 

Maksimoi konversiot on yksi Google Adsin älykkäistä hintatarjousstrategioista, joka tarkoittaa sitä, että se pystyy tarkastelemaan signaaleja, joiden perusteella se arvioi tuleeko asiakas suorittamaan oston tai liidilomakkeen täytön eli konversion mainoksen klikkauksen jälkeen. Tällä tavoin se pyrkii päiväbudjettisi rajoissa hakemaan mahdollisimman monta konversiota kampanjallesi hyödyntämällä tekoälyä ja signaaleja. Jotta voit hyödyntää tätä hintatarjousstrategiaa, tulee Google Ads -tilillesi asentaa konversioseuranta.

Jos sinulla on konversioseuranta asennettuna ja haluat saavuttaa suurimman mahdollisen määrän konversioita valitsemallasi päiväbudjetilla, kannattaa sinun valita tämä strategia. Maksimoi konversiot toimii yleisesti hyvin liidipohjaisilla yrityksillä.

CPA-tavoite – Target Cost per Acquisition

 

Maksimoi konversiot käyttämällä CPA-tavoitetta on hintatarjousstrategia, jossa asetetaan raja sille kuinka paljon yhdestä konversiosta maksimissaan halutaan maksaa. Tämä hintatarjousstrategia toimii silloin, kun tiedät kuinka paljon haluat maksaa yhdestä konversiosta. Tätä hintatarjousstrategiaa varten kannattaa siis tehdä laskelmat siitä, kuinka arvokas yksi yhteydenotto on sinulle, kuinka moni yhteydenotoista tosiasiassa päätyy asiakkaaksi ja kuinka paljon yleensä maksat konversioista nykyisellä hintatarjousstrategiallasi. Kun tiedät kuinka arvokas esimerkiksi yksi liidilomakkeen täyttö on sinulle, voit periaatteessa määrittää rajattoman budjetin kampanjaasi, etkä koskaan maksa yhdestä konversiosta enempää kuin tavoitellun määrän ja näin saat kiinni mahdollisimman monta asiakasta tavoitellulla ja sinun yrityksellesi kannattavalla hinnalla. Tällä tavalla voit siis määrittää mikä on sinun maksimirajasi sille, kuinka kalliisiin huutokauppoihin haluat Google Ads -kampanjasi mainosten osallistuvan. 

CPA-tavoite strategiaa käyttäessä kannattaa ottaa huomioon nykyiset konversioiden hinnat ja päiväbudjetti. Jos päiväbudjetti on esimerkiksi 10€/päivä ja nykyinen konversiohintasi on 20€/konversio ja asetat CPA-tavoitteen, todennäköistä on, että kampanjasi lakkaa toimimasta kokonaan koska se ei pysty saavuttamaan haluttua tavoitetta nykyisellä budjetilla. Tässä tilanteessa kannattaakin käyttää ennemmin Maksimoi konversiot -strategiaa tai nostaa päiväbudjettia niin, että se on vähintään kolme kertaa suurempi kuin konversiohinta, jotta se kykenee saavuttamaan tavoitteen. Mielellään CPA:ta käytettäessä päiväbudjetti saisi olla vieläkin suurempi, mutta vähintään kolminkertainen.

Maksimoi konversioarvo – Maximize Conversion Value

 

Maksimoi konversioarvo pyrkii saavuttamaan annetulla päiväbudjetilla mahdollisimman paljon arvokkaita konversioita. Tätä varten tulee konversiopisteille olla asetettuna omat arvot tai dynaamiset arvot. Parhaiten tämä strategia toimiikin myyntitavoitteella ja verkkokaupoilla, joilla on dynaamiset arvot asetettuna, mutta sitä voi käyttää myös liidipohjaisilla yrityksillä, jos arvot on laskettu eri konversioiden kesken hyvin ja huolellisesti.

Hyödyntämällä aikaisempia tuloksia ja signaaleja, tämä strategia voi tehdä korkeampia hintatarjouksia sellaisten hakujen yhteydessä, joista on mahdollista saada suuri konversioarvo kuin sellaisten hakujen yhteydessä, missä konversioarvo on alhaisempi.

ROAS-tavoite – Return on Ad Spend

 

Nimensä mukaisesti ROAS-tavoite (Return on Ad Spend) on myös arvopohjainen strategia, jonka erona maksimoi konversioarvoon, on se, että ROAS-tavoite pyrkii saavuttamaan tietyn määrän tuottoa kulutettuun budjettiin nähden. Samoin kuin maksimoi konversioarvo, ROAS-tavoite ennustaa tulosten ja signaalien avulla johtaako haku arvokkaaseen konversioon ja tekee silloin korkeamman tarjouksen kuin jos haku todennäköisesti johtaa heikompiarvoiseen konversioon.

ROAS-tavoite strategiaa käytettäessä kannattaa kuitenkin huomioida, että toimiakseen se vaatii (Googlen mukaan) vähintään 15 konversiota 30 päivän sisällä. Mielellään konversiomäärät saavat kuitenkin olla tätäkin suurempia ROAS-tavoitetta käytettäessä ja vähimmäismäärät vaihtelevat riippuen kampanjatyypistä. Voit lukea lisää ROAS-tavoite -konversioiden kampanjakohtaisista vähimmäismääristä Googlen tukisivulta. ROAS-tavoitteen käytössä täytyy vähimmäiskonversioiden lisäksi huomioida realistiset tavoitteet. Jos ROAS-tavoitteen asettaa budjettiin nähden liian korkeaksi, kampanjat saattavat lakata toimimasta kokonaan, koska Google ei pysty toteuttamaan vaadittua tavoitetta.

Miten ROAS sitten määritetään? Return on Ad Spend tarkoittaa saavutettua tuottoa, jonka saat mainontaan käyttämääsi summaa vastaan. Jos haluat saavuttaa esimerkiksi 10€ tuottoa jokaista mainontaan kulutettua euroa kohden, tulee sinun asettaa ROAS-tavoitteeksi 1000%. Alla laskukaava, jolla ROAS-tavoitteen voi laskea omiin tarpeisiinsa sopivaksi.

10 € myyntiä ÷ 1 € mainoskuluja x 100 % = 1000 %:n ROAS-tavoite.

Näkyvyyteen tähtäävät strategiat

 

Impressio-osuustavoite – Target Impression Share

 

Impressio-osuus tavoite eli Target Impression Share on näkyvyyteen pohjaava hintatarjousstrategia ja siksi se soveltuukin hyvin käytettäväksi esimerkiksi brändi-kampanjaan. Tällä strategialla voit määrittää, kuinka monta prosenttia haluat kampanjasi näkyvän hauissa ja millä sijainnilla. Esimerkiksi: “Oletetaan, että haluat mainoksesi näkyvän 100% ajasta, kun käyttäjä hakee brändiäsi. Voit asettaa impressio-osuustavoitteeksi 100%, jolloin järjestelmä yrittää saada mainoksesi näkymään kaikissa kyseisen kampanjan huutokaupoissa”. Lähde: Google.

Tässä hintatarjousstrategiassa voit valita haluatko mainoksesi näkyvän ylimmällä sijainnilla, yläsivulla tai missä tahansa hakutulosten joukossa. Tähän strategiaan voi myös asettaa korkeimman klikkauskohtaisen hinnan rajan. Tämä strategia ei kuitenkaan sovellu kaikkiin tavoitteisiin ja tilanteisiin, joten valitse strategia sen mukaan mitä Google-mainonnallasi tavoittelet.

 • Kampanjatyypit: Haku
Tuhannen impression hinta – CPM (Cost per Mille)

 

CPM strategialla maksat tietyn summan jokaisesta tuhannesta näyttökerrasta eli impressiosta. Tuhannen impression hinta optimoi yksilökohtaista tavoittavuutta kohti eli niin, että mahdollisimman moni näkisi mainoksen.

Tuhannen impression hintatavoite – tCPM (Target Cost per Mille)

 

Tuhannen impression hintatavoitteella asetetaan raja sille, kuinka paljon keskimäärin halutaan maksaa tuhannesta näyttökerrasta. Näin saat pidettyä kampanjasi tuhannen impression hinnan haluamallasi tasolla. Impressioiden hinta voi kuitenkin vaihdella ja osa saattaa maksaa enemmän kuin tavoitteesi ja osa vähemmän, mutta Google Ads pyrkii pitämään keskimääräisen hintatavoitteesi.

Tätä hintatarjousstrategiaa käytetään Videomainoksissa eli YouTube-mainonnassa. Tuhannen impression hintatavoite strategia optimoi yksilökohtaisen tavoittavuuden sijaan siihen, että koko sarja katsottaisiin loppuun. tCPM siis maksimoi koko sarjan näkevien käyttäjien määrän.

Tuhannen näkyvän impression hinta – vCPM (Viewable Cost per Mille)

 

vCPM on manuaalinen hintatarjousstrategia, jota käytetään Googlen Display-verkostossa. Sen tavoitteena on tietoisuuden kasvattaminen, mutta se ei keskity klikkausten saamiseen tai liikenteen ajamiseen verkkosivuille. Tuhannen näkyvän impression strategiassa määritetään korkein hinta sille, kuinka paljon olet valmis maksamaan jokaisesta näytetystä mainoksesta.

vCPM strategiassa voit määrittää korkeimman hinnan mainosryhmätasolle tai eri sijoitteluille. Jos esimerkiksi tietty sivusto tuottaa hyviä tuloksia, voit nostaa hintatarjousta kyseisen sivuston osalta.

Portfoliostrategiat

Portfoliostrategialla tarkoitetaan strategiaa, jolla useat kampanjat, mainosryhmät ja avainsanat sidotaan yhteen. Käytännössä portfoliostrategia tarkoittaa sitä, että se jakaa esimerkiksi saman CPA-tavoitteen jonkin toisen kampanjan kanssa, jolloin budjetti kuluu niihin kampanjoihin, joista on saatavissa eniten konversioita määritettyyn CPA-tavoitteeseen eli konversiohintaan.

Esimerkkinä jos mainostat samaa palvelua eri kaupunkeihin ja sinulle ei ole merkitystä mistä kaupungista asiakkaasi tulevat, vaan haluat ainoastaan saavuttaa suurimman mahdollisen konversiomäärän annetulla tavoitehinnalla, voit käyttää portfolio strategiaa. Tällöin Google Ads jakaa budjetin kulutuksesi niin, että saat portfolioon liittämistäsi kampanjoista mahdollisimman monta konversiota CPA-tavoitteellasi.

Voit käyttää useita Google Adsin hintatarjousstrategioita portfoliostrategiana useassa kampanjassa kerralla. Seuraavat strategiat toimivat portfoliostrategiassa: CPA-tavoite, ROAS-tavoite, konversiomäärän maksimointi, konversioarvon maksimointi, klikkausmäärän maksimointi ja impressio-osuustavoite.

Hintatarjousstrategioiden vaihtaminen ja A/B testaus

 

Hintatarjousstrategioiden valinta kampanjoihin kannattaa tehdä huolellisesti ja todellisten tavoitteidesi mukaisesti. Myös hintatarjousstrategiaa vaihdettaessa kampanjaan kannattaa ensin tehdä A/B testi, jotta voit varmistua siitä, että päätöksesi vaihtaa strategiaa on oikea. Hintatarjousstrategioiden A/B testaus toimii niin, että se jakaa testaamasi kampanjan liikenteen ja budjetin puoliksi testin ajaksi.

Luodessasi A/B testiä, ilmoitat testisi tavoitteen kuten konversioiden lisääminen, klikkausten lisääminen tai konversioiden hinnan alentaminen. Kannattaa huomioida, että testaaminen vie aikaa eikä testiä siksi kannata ajoittaa liian lyhyelle aikavälille. Sopiva aika testille on minimissään 1,5 kuukautta, jotta tulokset ovat luotettavia. Testiin ei myöskään kannata ottaa liian monta testattavaa asiaa yhtä aikaa, jotta tuloksia pystyy tarkastelemaan juuri tietyn asetusmuutoksen kannalta. Testiin ja testattavaan kampanjaan ei myöskään kannata tehdä muutoksia testauksen ollessa kesken. Jos siis tiedät, että sinulla tulee olemaan muutoksia kampanjassasi seuraavan kuukauden aikana, kannattaa testausta siirtää sellaiseen ajankohtaan kun tiedät, että muutoksia ei tarvitse tehdä. Näin testauksesta saadaan mahdollisimman luotettavat tulokset.

Tarvitsetko apu Google Adsin kanssa?

Kaupallinen.fi tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita Google Ads palveluita erilaisille yrityksille. Tunnemme Google Adsin, sen hintatarjousstrategiat ja niiden toiminnan hyvin ja osaamme auttaa sinua valitsemaan oikean strategian. Voimme myös toteuttaa Google-mainonnan puolestasi. Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä juuri sinulle sopiva ratkaisu.