Google Ads A/B testaus – miksi ja miten kokeiluja kannattaa hyödyntää?

Google Ads A/B testauksella tarkoitetaan eri versioiden testaamista toisiaan vastaan valitsemiesi mittareiden avulla. A/B testaus on erittäin hyvä tapa kokeilla toimivimpia strategioita Google-mainonnassa. A/B testi tai toiselta nimeltään kokeilut auttavat mainostajaa hienosäätämään kampanjoita entistä tehokkaammiksi. Google Adsistä löytyy monenlaisia eri kokeiluja eri kampanjatyypeille kuten Haku, Display, PMAX, Demand Gen, Video ja Sovellus. Saatavilla olevat A/B testit riippuvat kampanjatyypistä.

A/B testin avulla voit vertailla kampanjoiden toimivuutta ja niiden eri osa-alueita kuten esimerkiksi mainostekstejä, otsikoita, hintatarjousstrategioita tai avainsanojen vastaavuuksia. Voit myös tehdä koko tilin performanssia vastaan testejä kuten PMAX kokeilu.

Tässä artikkelissa:

Miksi A/B testaus kannattaa?

1. Löydä toimivimmat strategiat

Kokeilujen avulla voidaan selvittää mitkä hintatarjousstrategiat, avainsanojen vastaavuudet tai kampanjat toimivat tilillä. Näin voit löytää yrityksellesi Google-mainontaan parhaiten toimivat strategiat.

2. Paranna kampanjan tuloksia

Tekemällä kokeiluja voidaan parantaa konversioiden, konversioarvon tai vaikka klikkausten määrää. A/B testiin määritetään halutut tavoitteet ja testin päätteeksi valitaan paremmin tuloksia tuottanut kampanja. 

3. Alenna kustannuksia

Testaamalla eri kampanjatyyppejä tai strategioita kampanjoiden sisäisesti voidaan löytää halvempia tapoja tehdä mainontaa. Esimerkiksi hintatarjousstrategiaa testaamalla voidaan alentaa mainonnan kustannuksia.

4. Tarkastele tilin kokonaistuloksia

Voit testata erilaisia kampanjamuotoja koko tilin tuloksia vastaan ja nähdä tuoko tietty kampanjamuoto lisäarvoa mainontaasi.

5. Jatkuvaa kehitystä

Tekemällä A/B testauksesta säännöllisen osan optimointityötä, saavutat parhaat tulokset. Kun edellisestä A/B testistä on löytynyt voittaja, kannattaa ajoittaa jo seuraava kokeilu. Näin saat mahdollisimman kattavan kuvan siitä, mikä mainonnassa toimii ja keitä asiakkaasi ovat sekä pääset jatkuvasti kohti parempi tuloksia.

Google Ads A/B testit
Kokeiluilla kohti tehokkaampaa mainontaa!

Miten A/B testaus käytännössä toimii?

A/B testejä on erilaisia mutta hakukampanjan kokeilussa Google Ads jakaa budjetin ja liikenteen puoliksi ja testaa kummilla asetuksilla kampanja toimii paremmin. Kokeilut ovat siitä hyviä, että ne eivät yleisesti ottaen vaadi lisäbudjettia vaan kokeiluun tulee 50% tai oma määrittämäsi budjetin ja liikenteen prosenttimäärä (suositus kokeilujakaumaan kuitenkin 50%) alkuperäisestä kampanjasta. Kuitenkin jos kampanjasi budjetti on jo valmiiksi pieni, kannattaa kokeilun ajaksi budjettia nostaa niin, että tehot riittävät kokeilun ja alkuperäisen kampanjan pyörittämiseen.

Kun kokeilu on määritetty ja ajastettu,muista käydä tarkistamassa seuraavana päivänä, että kokeilu on lähtenyt käyntiin. Kun kokeilu on käynnissä Google Ads alkaa jakamaan kampanjan liikennettä alkuperäiseen ja kokeilukampanjaan ja pyrkii löytämään toimivimman version datan pohjalta.

A/B testien tyypit Google Adsissa

Laaja valikoima eri A/B testejä löytyy Google Adsin kokeilut välilehdeltä. Alta löydät tietoa erilaisista kokeiluvaihtoehdoista.

Oma kokeilu

Haku- ja Display-kampanjassa ja voit testata esimerkiksi hintatarjousstrategioita, avainsanojen vastaavuustyypppejä, laskeutumissivuja, yleisöjä ja mainosryhmiä alkuperäiseen kampanjaan.

Näin luot kokeilun:

Paina aloita uusi kokeilu ja valitse Oma kokeilu. Valitse tyypiksi Haku tai Display ja jatka. Valitse kampanja, jota haluat testata ja siirry eteenpäin. Tee tarvittavat muutokset testikampanjaan ja huomioi, että A/B testissä kannattaa kokeilla vain yhtä muutosta kerrallaan. Kun muutokset testikampanjaan on tehty, valitse kokeilun tavoitteet, joita on esimerkiksi nosta konversioita, laske konversiohintaa ja paljon muita. Myöskään tavoitteita ei kannata lisätä liikaa samaan kokeiluun vaan valita kaksi tärkeintä mittaria. Kun muutokset ja tavoitteet on määritelty, ajasta kokeilu haluamallesi aikajaksolle mutta muista, että kokeilulle kannattaa antaa tarpeeksi aikaa, jotta sen tulokset ovat mahdollisimman luotettavia analysoitavaksi. Kokeilun ajanjakson olisi hyvä olla vähintään 1,5 kuukautta.

Vinkki: Avainsanojen vastaavuuden testaus onnistuu nopeasti suositukset sivulta

Jos Google Ads tilisi ehdottaa sinulle siirtymistä eri avainsanavastaavuuteen, voit luoda nopeasti A/B testin suositukset välilehden kautta. Avaa suositus ja paina 3 pistettä ehdotuksen yläkulmasta ja valitse luo kokeilu. Siirryt suoraan kokeiluun ja pääset määrittämään kokeilun ajankohdan ja tavoitteet.

Esimerkki kokeilusta
Esimerkki kokeilusta
PMax eli Maksimitulokset kokeilu

PMax = Performance Max eli Maksimitulokset kampanjan kokeilut toimivat hieman eri tavalla kuin omat kokeilut. PMAX kokeiluja on kahta eri tyyppiä, uplift kokeilu tai PMAX vs Standard Shopping kokeilu.

PMax VS Standard Shopping kokeilu

PMAX vs Standard Shopping (Vakiotyyppinen Shopping) kokeilun voit luoda joko olemassa olevan PMAX kampanjan pohjalta, luoda manuaalisesti uuden tai antaa Google Adsin luoda sinulle automaattisesti uusi PMAX kampanja, jota kokeilussa verrataan tililläsi olevaa Shopping kampanjaa vastaan. Myös tässä kokeilussa tulee itse valita liikenteen kokeilujakauma mutta suositeltu budjetti täyttyy automaattisesti hintatarjoukset-osioon Shopping-kampanjan budjetin ja valitun liikenteen jakoprosentin perusteella. Voit lukea lisää, kuinka luoda PMax vs Vakiotyyppinen Shopping-kampanja kokeilun Googlen ohjesivulta.

PMax parannuskokeilu eli uplift experiment

PMAX kampanjan parannuskokeilussa verrataan tuloksia koko tilin tuloksiin ja seurataan parantaako PMAX kampanjan tilille lisääminen tilin yleisperformanssia. PMAXia ei siis voi verrata samalla tavalla toista kampanjaa vastaan vaan tulokset määräytyvät sen mukaan parantaako PMAX esimerkiksi konversiomääriä koko tilillä.

Erona hakukampanjoiden testeihin, PMAX kampanjan testi vaatii lisäbudjettia. Käytännössä PMAX kokeilussa luodaan aluksi kokonaan uusi PMAX kampanja, jolle asetetaan oma budjetti. Kun kampanja on luotu, kokeilut välilehdeltä valitaan PMAX kampanja kokeiluun. Lue lisää kuinka luoda PMax uplift kokeilu.

Demand Gen kokeilu

Demand Gen on Google Adsin uusin kampanjamuoto, joka on korvannut entisen Discovery kampanjan. Myös Demand Geniin on saatavissa kokeiluita.

Demand Gen kokeilut poikkeavat myös tavallisista omista kokeiluista. Luodaksesi Demand Gen kokeilun tililläsi tulee olla vähintään kaksi Demand Gen kampanjaa valmiina mutta ne eivät saa olla päällä ennen kokeilun aloitusta. Myös kaikki asetukset tulee olla valmiina ennen kokeilun aloitusta, sillä niitä ei voi muokata sen jälkeen kun kokeilu on lähtenyt käyntiin.

Kokeilussa voi testata erilaisia mainosaineistoja kuten kuvia ja videoita sekä toimivimpia yleisöjä. Tällä hetkellä Google ei suosittele Demand Gen kokeiluissa testattavan hintatarjousstrategioita eikä budjetteja. Kannattaa myös huomioida, että kokeiluun valittavilla kampanjoilla olisi hyvä olla sama alkamisaika. Kokeilussa tulee olla vähintään kaksi kokeiluryhmää mutta halutessasi voit lisätä niitä jopa kymmenen. Myös Demand Genissä suositellaan 50% kokeilujakaumaa. Voit valita kokeiluun haluamasi mittarit kuten klikkausprosentti (CTR), konversioprosentti, konversiohinta ja klikkauskohtainen hinta (CPC).

Ota huomioon myös, että kokeilussa tulee olla vähintään 50 konversiota/kokeiluryhmä, jos käytät konversioihin pohjautuvia hintatarjousstrategioita. Tämän vuoksi Demand Geniin kannattaa valita konversiopisteiksi pehmeitä konversioita kuten katselukerrat tai ostoskoriin lisäämiset.

Demand Gen kokeilu poikkeaa muista myös siinä mielessä, että se täytyy erikseen lopettaa. Ennen kuin teet muutoksia alkuperäiseen kampanjaan, käy lopettamassa kokeilu Kokeilut-sivulta.

Lue lisää Demand Gen kokeiluista ja katso ohjeet kokeilun luomiseen Googlen ohjesivulta.

Video kokeilu

Video kokeilun avulla voit testata erilaisten videoiden vaikutusta yleisöösi. Kokeilu kannattaa rakentaa niin, että sinulla on sama kohdeyleisö ja asetukset kampanjassa ja muuttaa ainoastaan videoaineistoa, jotta saat luotettavat tulokset. Voit määrittää 2-4 kokeiluryhmää ja testata mitkä videot mainoksissasi tuottavat parhaita tuloksia.

Voit valita Video kokeiluusi mittariksi jotkin seuraavista:

  • Brändimainonnan mittarien absoluuttinen parannus 
  • Klikkausprosentti (CTR)
  • Konversioprosentti (Konv.pros.)
  • Hinta per konversio (Hinta/konv.)
  • Klikkauskohtainen hinta (CPC)
  • Tuhannen impression hinta (CPM)
  • Katselukertakohtainen hinta (CPV)
  • Videon katseluprosentti

A/B testin tulosten mittaus

Kun A/B testi on pyörinyt jonkin aikaa, voit seurata tuloksia kokeilut sivulta. Kokeilua ei kuitenkaan kannata laittaa pois päältä parin viikon jälkeen vaikka testissä ei vielä näkyisikään tuloksia, koska kokeilut vaativat aikaa. Yleensä kokeilun tuloksia kannattaakin käydä tarkastelemassa vasta kuukauden jälkeen ja senkin jälkeen antaa kokeilun pyöriä loppuun saakka eli vähintään 1,5 kuukautta. Kun kokeilu on päättynyt, voit ottaa kokeilun käyttöön kokeilun omalta sivulta ja valita otatko muutokset käyttöön alkuperäiseen kampanjaan vai luotko A/B testistä uuden kampanjan. Jos olet kokeilun alussa määrittänyt, että paremmin toimiva versio otetaan käyttöön, sinun ei tarvitse tehdä mitään, sillä Google Ads ottaa sen käyttöön automaattisesti.

Tarvitsetko apua Google-mainontaasi?

Kaupallinen.fi tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita Google-mainonnan palveluita. Voimme tarkistaa tilisi asetukset ja optimoinnin tilan Google Ads auditoinnin avulla tai voimme toteuttaa Google-mainonnan puolestasi. Jätä yhteystietosi alle ja katsotaan yhdessä sinulle sopiva ratkaisu!