CRM-järjestelmän valinta

CRM-järjestelmän valinta on tärkeä askel yrityksen asiakkuudenhallinnan kehittämisessä. Oikeanlaisen CRM-järjestelmän valinta voi parantaa asiakaskokemusta, lisätä asiakasuskollisuutta, auttaa yritystä ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja odotuksia sekä kohdistamaan kaupalliset panostukset oikein.

CRM-järjestelmän valintaan liittyy useita tärkeitä tekijöitä, joiden perusteella yritys voi valita sopivimman ratkaisun tarpeisiinsa. Huomioitavia tekijöitä ovat muun muassa se tarjoaako yritys ratkaisuitaan B2B- vai B2C-asiakkaille, toimiala, asiakkaiden lukumäärä sekä muut yrityksen liiketoiminnalle tärkeät järjestelmät. Tässä artikkelissa on esitelty tarkemmin joitain keskeisiä tekijöitä, joihin tulee kiinnittää huomiota CRM-järjestelmän valinnassa.

Tässä artikkelissa:

Mitä tulee huomioida CRM-järjestelmän valinnassa?

Yrityksen koko ja tarpeet

KOKO

Yrityksen koko ja sen myötä erilaiset tarpeet asettavat perusvaatimukset käytettävälle CRM-järjestelmälle. Pienille yrityksille toimivin ratkaisu on yksinkertainen ja helppokäyttöinen CRM-järjestelmä, joka auttaa heitä hallinnoimaan asiakastietojaan ja seuraamaan myyntiprosessejaan. Suuremmat yritykset sen sijaan tarvitsevat usein monimutkaisemman CRM-ohjelmiston, joka integroi useita eri järjestelmiä, automatisoi mahdollisimman paljon työvaiheita ja mahdollistaa laajamittaisen raportoinnin sekä tiedolla johtamisen.

B2B vai B2C

ASIAKKAAT

Myös toimiala vaikuttaa CRM-järjestelmän valintaan. Kuluttaja-asiakkaita palvellessa nousee usein tarve integroida CRM esimerkiksi kassa- tai verkkokauppajärjestelmään. B2B-liiketoimintaa harjoittavat yritykset taas tarvitsevat CRM-järjestelmän, joka tukee myyntiputken seuraamista sekä mahdollisuutta kerätä kattavasti tietoa yksittäisistä liideistä ja myyntimahdollisuuksista.

Integroitavuus

INTEGRAATIOT

Mitä suurempi yritys, sitä tärkeämpi merkitys on CRM-järjestelmän integroitavuudella, sillä sen avulla manuaaliset työvaiheet saadaan minimoitua. CRM-ohjelmisto tulisi pystyä integroimaan tarpeiden mukaan muiden järjestelmien, esimerkiksi markkinointiautomaation, sosiaalisen median kanavien, ERP-järjestelmän, puhelin- ja sähköpostijärjestelmien kanssa. Lisäksi CRM-järjestelmään kertyvää dataa halutaan usein viedä tietovarastoon kattavamman tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi.

Aina integraatioita ei tarvita, mutta ennen CRM-järjestelmän valintaa kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään, kuinka paljon manuaalista työtä voitaisiin säästää tai kuinka paljon uutta asiakasymmärrystä saataisiin aikaan integroimalla CRM muihin järjestelmiin.

Käyttöliittymä ja käytettävyys

KÄYTETTÄVYYS

CRM-järjestelmän käyttöliittymän tulee olla selkeä ja helppokäyttöinen. Sen tulisi olla muokattavissa niin, että eri työtehtävissä työskentelevät käyttäjät pystyvät nopeasti ja helposti löytämään tarvitsemansa tiedot ja toiminnot. Hyvin räätälöity käyttöliittymä auttaa hyödyntämään CRM-järjestelmän tarjoamaa informaatiota tehokkaasti ja siten parantaa niin myyntityön kuin asiakaspalvelun laatua ja tehoa. Nykyaikaisissa CRM-järjestelmissä käyttöliittymää on yleensä helppo räätälöidä eri käyttäjäryhmittäin, mutta räätälöintimahdollisuudet kannattaa vielä varmistaa ennen valintaa.

Käytön tuki

TUKI

Asiakastuki on tärkeä osa CRM-ohjelmistojen sisältämiä palveluja. Hyvä CRM-järjestelmä tarjoaa erilaisia työkaluja kysymysten ja ongelmien ratkaisuun. Moderneilla CRM-järjestelmillä on myös kattavat mahdollisuudet itsenäiseen verkko-opiskeluun. Esimerkiksi HubSpotilla on käytettävissä HubSpot Academy ja Salesforce puolestaan on brändännyt oman opiskelualustansa Trailheadiksi. Molemmat alustat tarjoavat paljon opiskelumateriaalia ja mahdollisuuden suorittaa maksuttomia sertifikaatteja osaamisen todistamiseksi. Lisäksi kannattaa tutkia, millaisia tukikanavia, esim. sähköposti-, puhelin- tai chat-tukea, on saatavilla tarvittavilla kielillä joko suoraan järjestelmätoimittajan puolesta tai esimerkiksi jälleenmyyjän tai konsultin toimesta.

Kustannukset

HINTA

Kustannukset ovat totta kai myös oleellinen tekijä CRM-järjestelmän valinnassa. Hinta voi vaihdella merkittävästi eri järjestelmien välillä, joten on tärkeää selvittää, mitä ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia yritys tarvitsee ja kuinka paljon CRM-ohjelmistoon ollaan valmiita investoimaan. Eri järjestelmätoimittajien hinnoitteluperusteet ovat erilaisia ja perustuvat tarvittavien toiminnallisuuksien lisäksi usein esimerkiksi käyttäjien ja järjestelmään tallennettujen yhteystietojen määrään.

On myös tärkeää ottaa huomioon käyttökustannukset, kuten koulutus, ylläpito ja päivitykset.

Yhteenveto - oikean CRM-järjestelmän valinta on tärkeä päätös

CRM-järjestelmän valinta on tärkeä askel asiakkuudenhallinnan kehittämisessä. Oikeanlainen CRM-ohjelmisto auttaa parantamaan asiakaskokemusta, lisäämään asiakasuskollisuutta ja ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Yrityksen toimiala, koko ja tarpeet, järjestelmän integroitavuus, sen käyttöliittymä ja käytettävyys, asiakastuki sekä kustannukset ovat keskeisiä tekijöitä, joita on syytä punnita CRM-järjestelmää valitessa. Lopullisen päätöksen tulee perustua yrityksen tarpeisiin ja budjettiin. Hyvin valittu CRM-ohjelmisto auttaa yritystä pitämään parempaa huolta asiakkaistaan ja saavuttamaan menestystä uusasiakashankinnassa.

Jos kaipaat apua CRM-järjestelmän valinnassa, Kaupallinen.fi auttaa siinä mielellään. Olemme olleet mukana kymmenissä CRM-projekteissa, joten eri järjestelmät ja niiden erot ovat tulleet tutuiksi. Osaamme johtaa liiketoimintatarpeistanne teille parhaiten soveltuvan järjestelmän ja tarvittaessa autamme käyttöönotossa, koulutuksessa ja ylläpidossa.

Tutustu CRM-aiheisiin julkaisuihimme

Blogi
Waltteri Kinnunen

Markkinoinnin ulkoistaminen

Markkinointi on yksi tärkeimmistä liiketoiminnan osa-alueista suurelle osalle yrityksiä – samaan aikaan itse markkinointi ja siihen liittyvä osaaminen on harvan yrityksen ydinliiketoimintaa. Kannattaako markkinointia kehittää

Lue artikkeli »
Blogi
Visa Valkonen

CRM-järjestelmän valinta

CRM-järjestelmän valinta on tärkeä askel yrityksen asiakkuudenhallinnan kehittämisessä. Oikeanlaisen CRM-järjestelmän valinta voi parantaa asiakaskokemusta, lisätä asiakasuskollisuutta, auttaa yritystä ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja odotuksia sekä kohdistamaan

Lue artikkeli »